×

بررسی تاثیر میزان بکارگیری فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی شرکت سهامی بیمه ایران در شهر تهران : پایان نامه ارشد رشته فناوری اطلاعات

۱۰,۰۰۰ تومان

بررسی مقایسه ای فراوری کانسار های کرومیت دار با روشهای ثقلی و فلوتاسیون و لیچینگ : پایان نامه کارشناسی رشته معدن

۱۰,۰۰۰ تومان

گسترش متدولوژی افزایش ایمنی جاده ها با رویکرد آموزش و اجرای قوانین : پایان نامه ارشد مهندسی عمران

۱۰,۰۰۰ تومان

طراحی لباس با کمک کامپیوتر (CAD)

۲,۰۰۰ تومان

بررسی ساختار و نحوه عملکرد سیستم های کنترل صنعتی

۴,۵۰۰ تومان

بررسی ساختار کاری و کاربردهای GPS

رایگان

تحقیق بررسی برق شرکت گمک ماکارون

۲,۰۰۰ تومان

پایان نامه اصول کلی رادار و عملکرد آن

۴,۵۰۰ تومان

پایان نامه اسیلاتور

۴,۰۰۰ تومان

پایان نامه بررسی عملکرد توربو پمپ ها

۴,۵۰۰ تومان
0