خانه / پایان نامه / علوم انسانی / رشته تاریخ / اوضاع سياسی، اجتماعی، فرهنگی،‌تاريخی بنی حماد در الجزاير

اوضاع سياسی، اجتماعی، فرهنگی،‌تاريخی بنی حماد در الجزاير

 • خرید و دانلود با لینک مستقیم
  • فرمت فایل : ورد
  • تعداد صفحه : 181
  • قیمت : 4500 تومان
  • کد فایل : 41008

  پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A)

  رشته تاريخ و تمدن ملل اسلامی

  موضوع: اوضاع سياسی، اجتماعی، فرهنگی،‌تاريخی بنی حماد در الجزاير

  تابستان : ۱۳۸۴

  چكيده :‌ حكومت حمادي از سال ۴۱۹ ه.تا ۵۴۷ ادامه داشت و حدود يك قرن و نيم سال توسط مغربي هاي اصيل به قدرت رسيدند عرصه حكومت آمدند قبل از آن مغرب شاهد حكومت بني رستم اياضي بود كه تامدت را پايتخت خويش قرار داده بودند و توسط فاطميون سرنگون شدند دولت حمادي در دوران حكومت مغرب در الجزاير نقش مهمي در گسترش اسلام و زبان عربي داشتند حماد توانست در استقلال و ايجاد دولتي واحد بر باديس بن مغر پيشي گيرد پس از آن سعي و تلاش فراواني از خود نشان داد تا اين دولت را تشكيل داده و آنرا سازماندهي و بر آن حكومت كند.

  نظام حكومتي آنان استبدادي موروثي بود حاكمان خود را از تشكيل دولت و كابينه مشورتي براي اداره امور مملكتي و نظامي محروم نمي ساختند پس از حماد، پسرش قائد و پس از او محسن و… ، عهده‌دار امور حكومتي گشته تا به يحيي بن عزيز كه سقوط حمادي ها در زمان او صورت گرفته رسيد.

  پيروي از ارعاب ، اجبار ، قساوت كه پايه‌گذار آن حماد بود باعث عصيان گري بسياري از قبايل گشته و آنان را با خانوادة حمادي درگير كرد، آنان به زور ارتش حكومت كرده و گاهي عليه يكديگر اقدام به كودتا و شورش مي كرند.‌

  در زمان حمادي ها مغرب مياني (الجزاير) به ايالتهاي بزرگ تقسيم شد كه هر ايالت داراي پايتختي بود و هر ايالت، حاكمي مركزي كه در شهر بجا يه مستقر بود، داشت او موظف بود كه دستورات حكومت مركزي را اجرا كند ، مغرب ميانه در آن زمان به ايالت هاي الجزاير ، بونه ، قستنطنيه ، مسيله ، جيجل ،‌أشير ، قلعه ، حمزه و … تقسيم شده بود كه حاكميت اكثر آنان با يكي از افراد خانواده حمادي بود كه اين امر باعث ايجاد اطمينان بر تحت امر بودن آن ولايات بود.

  Abstract:

  The study of political, historical, social , cultutal of bani Hemad situation in Algeria. Hemadi government had continued since 419 hegria until 547 hegira.And by vashaw Moroccan get at to govern. Before it Moroccosaw the bani rostame abazi government,that establish Tahart as capital and it overthrown by fatemioon.

  Hemadi state have in important role to extent Islam and Arabic language in period of moroccon government in Algeria.

  Hamed could antecede upon Badis ben moez to create a unit State and independent. After that tried very much to establish the State and to organize and rule on it.

  Government system of them was despotism patrimony. The governors did not exclude themselves to form State and consulting cabinet, For manage governmental and military affairs.

  After Hemad, his son Ghaed, and after him , mohsen and etc were responsible for country affairs until terminate to yahya ben aziz that falling of Hemadi is accomplished in his during.

  Following of intimidation, force, atrociously that  founder of it was Hemad caused rebellion among so much of tribes and they entangled with the hemad family . They ruled with the force of army and sometimes act against to uprising and coup .

  In Hemadis during divided middle moroccon to big State had a governor from central governor that stationed in Bejaieh He is charged with that rules of central government are performed.

  Middle moroccon was divided to some States like: Algeria, booneh, Ghosnatineh , masileh, Jijel, Ashir, Ghaleh, Hamzeh,… that sovereignty most of them were with one of the Hemadi family . That affair caused to sure of be under rule those provinces.

  فهرست مطالب

  فصل اول: كليات

  پيشينه پژوهش

  بيان مسئله

  پرسش هاي پژوهش

  اهداف پژوهش

  تحليل منابع تحقيق

  فصل دوم : اوضاع جغرافيايي مغرب اوسط به دوران فرمانروايي بين حماد

  الف) شهرهاي مهم بني حماد (از ديد جغرافيايي تاريخي )‌

  • قلعه بني حماد(پايتخت بني حماد)‌
  • شهرأشير
  • شهر بجايه

  ب) كشاورزي دولت بني حماد

  • محصولات كشاورزي
  • دامداري و پرورش طيور و غيره

  ج)‌اقتصاد و صنايع بين حماد

  ۱-بازرگاني و دادو ستد (تجارت داخلي و خارجي )‌

  ۲- استخراج معدن

  ۳- صنايع دستي

  ۴- راه هاي خشكي و دريايي و غيره

  ۵- ضرب سكه

  ۶- صادرات و واردات

  فصل سوم :‌اوضاع سياسي ـ تاريخي دوران بني حماد

  ۱-اصل و نسب حماديون

  ۲- مؤسس دولت بين حماد

  ۳- فرمانروايان حمادي

  حماد بن بلكين (۴۰۵ ـ ۴۱۹ ـ ه.ق)

  قائد بن حماد (۴۱۹‏‏‏ـ ۴۴۶)

  محسن بن قائد ( ۴۴۶ ـ ۴۴۷)

  بلكين دوم ابن محمد( ۴۴۷ـ ۴۵۴)

  ناصرابن علناس  (۴۵۴ ـ ۴۸۱)

  منصور ابن ناصر  (۴۸۱ـ۴۹۸)

  باديس بن منصور (۴۹۸ـ ۵۱۵)

  يحيي بن عزير (۵۵۱ـ ۵۴۷)

  غلبه موحدون

  فصل چهارم :‌اوضاع اجتماعي حماديان

  قوميت ،‌زبان ،‌دين ، مذهب حماديان

  الف)طبقات مردم

  اشراف ، بزرگان (فرمانرواـ شاهزادگان ـ وزراء و ….)

  تجار و بازرگانان

  صاحبان حرف و صنايع

  كشاورزان و كارگران

  ب) اوضاع اداري دولت بني حماد

  ۱-فرمانروايي

  ۲- وزارت و كتاب

  ۳-دادگستري

  ۴- شرطه

  ۵- حسبه

  ۶-ديوانهاي مهم عصر‌بني‌حماد‌(عرض ـ مظالم ـ بريد ـ اشراف‌و …)‌

  ۷- بيت المال

  ۸- خراج و ماليات

  فصل پنجم :‌اوضاع فرهنگي بني حماد

  الف ) آموزش و پرورش

  ۱-نهادهاي آموزشي (مسجد ـ مكتب خانه ـ رباط ـ خانقاه و …)

  ۲-علوم نقلي (قرآن ـ سنت ـ حديث ـ تفسيرـ فقه و اصول و …)

  ۳-علوم ادبي (نثر و نظم و ….)

  ۴-علما و دانشمندان عصر حمادي

  ب) آثار و ابنيه دوران حماديان (مساجد ـ رباط ها ـ پل ها ـ كاخ ها ، … )

  چكيده رساله به انگليسي

  عكس ها و نقشه ها و تصاوير

  كتابشناسي پايان رساله

     المراجع العربيه

  • ابن حمديس القطي‌(د.سعد شلبي) رساله ما جستير بدارالعلوم (في تاريخ الارب) .
  • الاستبصار في عجايب الامصار – وصف مكه و المدينه و مصر و بلاد المغرب – لكتاب مراكشي من كتاب القرن السادس الهجري – نشر و تعليق د – سعد زغلول عبدالحميد، مطبعه جامعه الاسكندريه سنه ۱۹۵۸م.
  • االاسلام (هنري ماسيه) ترجمه بهيج شعبان – منشورات دارعويدات – بيروت.
  • الاسلام في المغرب و الاندلس (ليفي بروفنسان) – ترجمه د –السيد عبدالعزير سالم – نشر مكتبه النهفته المصريه – سلسله الالف كتاب سنته ۱۹۵۶ م.
  • الاسلام و الثقافه العربيه ج۱ (جزء الاول) (د. حسن احمد محمود)‌- دارالنهفته المصريه ۱۹۶۳ م.
  • بجايه (كتالوج) سلسله الفن و الثقافه – نشر وزاره الاخبار الجزائريه ، ‌اشراف د. بوروبيه – مدريد ۱۹۷۰ م.
  • البيات المغرب (ابن عذاري المراكشي) كان حياً سنه ۷۱۲ ه – بيروت – مكتب صادر ۰ مطبعه المناهل ۱۹۵۰ م.
  • تاريخ الاسلام السياسي (د.حسن ابراهيم حسن) ج ۴ الطبعه الاولي – مكتبه النهفته المصريه – سنه ۱۹۶۳ م.
  • تاريخ الشعرب الاسلاميه (امپراطوريه الاسلاميه و انحلالها) كارل بروكلمان – ترجمه د – بينه فارس‌و منير بعلبكي – نشر دارالعلم للملايين – بيروت – الطبعه الاولي ۱۹۴۹ م.

  ۱۰-تاريخ المغرب العربي (د.سعدزغلول عبدالحميد من الفتح العربي حتي قيام دول الاغالبه و الرستميون و الادارسه) ج ۱ – دارالمعارف ۱۹۶۵م.

  ۱۱- تاريخ العرب (مطول) د. فيليپ حتي و آخرين – ج ۲ – طبع و نشر دارالكشاف – بيروت – ۱۹۵۱ م.

  ۱۲- التذكار فيمن ملك طرابلس و ماكان بها من الاخبار (لابن غبوش ت: قرن‌۱۳ هـ) تصحيح الطاهر احمد الزاوي – مكتبه النور – طرابلس ۰ الطبعه الثانيه ۱۹۶۷٫

  ۱۳- تاريخ الاسطول العربي (محمد ياسين المحمودي) مطبعه الترقي بدمشق

  ۱۴- التاريخ الاسلامي و الحضاره الاسلاميه ،‌الجزء‌الرابع (د – احمد شلبي) مكتبه نهفته مصر (الطبعه الاولي و االثالثه).

  ۱۵- التاريخ الدوله الفاطميه في المغرب ،‌مصر، سوريا،‌بلاد العرب (د.حسن ابراهيم) الطبعه الثانيه ۱۹۵۸ – مكتبه النهفته المصريه – القاهره.

  ۱۶- الحكام بامرالله (محمد عبدالله عنان) مطبعه لجنه التاليف و الترجمه و النشر – ج ۱ – ۱۹۵۹م.

  ۱۷- دايره المعارف الاسلاميه – الطبعه الثانيه ۱۹۳۴ – ترجمه د. محمد الفندي و آخرين .

  ۱۸- الدعوه الي السلام (سي توماس آرنولد) الطبعه الثانيه ۱۹۵۷م مكتبه النهفته المصريه.

  ۱۹- ديوان ابن حمديس (ت: ۵۲۷ ه) تحقيق د: احسان عباس – دار صادر بيروت ۱۹۶۰ م.

  ۲۰- سندرات الذهب في اخبار من ذهب (عبدالحي بن العماد الحنبلي)‌۱۰۸۹ هـ نشر مكتبه القدس سنه ۱۳۵۰٫

  ۲۱- العبر في اخبار العرب  و العجم و البربر (عبدالحرمن بن خلدون ت: ۸۰۸) الجزء السادس منشور دار البناني ۱۹۶۸م.

  ۲۲- عنوان الدرايه في من عرف من العلماء في المائه السابعه بيجايه (لابي العباس العنبريني ت ۷۱۴ه) الطبعه الثعالبيه بالجزاير ۱۳۲۸هـ).

  ۲۳- فتح العرب للمغرب (د.حسين مونس) نشر مكتبه الآداب بالجماميز – الطبعه الاولي ۱۹۴۷ .

  ۲۴- قاده فتح المغرب العربي (محمود شيت خطاب) الطبعه الاولي – ۱۹۶۶ نشر دارالفتح للطباعه و النشر.

  ۲۵- القاموس الاسلامي – المجلد الثاني – احمد عطيه الله – نشر مكتبه النهفته المصريه ۱۹۶۳م.

  ۲۶ -الكامل في التاريخ للشيخ عزالدين ابن الحسن المعروف بابن الاثير
  ت: ۶۳۰ ه. دارصادر بيروت ۱۹۶۷٫

  ۲۷- كتاب الجزاير (احمد توفيق المدني)‌طبع دارالمعارف – طبعه الثانيه ۱۹۶۳٫

  ۲۸- – مجمل التاريخ الادب لتونسي من فحر نفتح العربي لافريقيه الي العصر الحاضر – الحسن حسن عبدالوهب- لطبعه الثالثه – نشر مكتب بتونس.

  ۲۹- مروج الذهب و المعادن الجوهر (۴ اجزاء)للرحاله ابن الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي ت: ۳۴۶ ه – ضبط يوسف اسعد داغر ۰ نشر دار الاندلس – بيروت – طبقه الاوالي ۱۹۶۶٫

  ۳۰- المسالك و الممالك لابن الحاق ابراهم بن محمد الفارس الاصطخري المعروف بالكرخي (ت: النصف الاول من القرن الرابع الهجري) تحقيق محمد جابر عبدالعال العيني ،‌وزاره الارشاد ۱۹۶۱ – قاهره.

  ۳۱- المغرب الاسلامي – منذ بناء معسكر القرن حتي انتهاء ثورات الخوارج سياسه نظم لقبال موسي – استاذ مساعد بجامعه الجزاير – طبقه الاولي – مطبقه البعث بقسنطينه ۱۹۶۹م.

  ۳۲- المغرب الكبير ج ۲ – د. السيد عبدالعزير سالم – الدار القوميه للطباعه و النشر ۱۹۶۶٫

  ۳۳- المغرب في ذكر بلاد افريقيه و المغرب – جزء من كتاب المسالك و الممالك لا بي عبدالله البكري، ت: ۴۸۷ هـ د. السيد عبدالعزيز سالم – الدار القوميه للطباعه و النشر، ۱۹۶۶ م.

  ۳۴- معالم تاريخ المغرب و اندلس.

  ۳۵- صديق – عبدالرزاق – مهره الفارس.

  ۳۶- الشيباني – محمدشريف – تاريخ القبايل العربيه في السواحل الفارسيه .

  ۳۷- القلقشندي – نهايه الارب في معرفه قبايل العرب.

  ۳۸- مقدمه ابن خلدون (عبدالحرم بن محمد ت: ۸۰۸ هـ) تحقيق د. علي عبدالواحد وافي طبع لجنه البيان العربي الطبعه الاولي ۱۹۵۸٫

  ۳۹- المونس في اخبار افريقيه و تونس لابن عبدالله محمدبن ابي القاسم القيرواني المعروف بابن دينار (مات في آخر القرن الثاني عشر) تحقيق محمد شمال – المكتبه العتيقه ۱۳۸۷ هـ. .

  ۴۰- موجر التاريخ العام للجزاير (عثمان كعاك) نشر مكتبه العرب ب تونس (۱۹۲۵م.).

  ۴۱- موسوعه تاريخ العالم ج ۲ – اصررها و ليام لانجر – اشرف علي الترجمه – د. محمد مصطفي زياده – مكتبه المصريه ۱۹۶۳٫

  ۴۲- النجوم الزهره – جمال الدين ابوالمحاسن – يوسف بن تقزي بردي ت: ۸۷۴ هـ نسخه مصوره عن طبعه دار الكتب (ج ۵).

  ۴۳- نظم الجمان لابي الحسن المشهور بابن القطان: ۶۷۰ تقريباً  – الجزء ۶ من الكتاب منشورات كليه بجامعه محمد الخامس – تقحيق د. محمود علي مكي.

  ۴۴- نفخ الطيب من غصن الاندلس الرطيب – اجزاء ۲ و ۳ – لاحمد بن محمد المقري ت: ۱۰۴۱ هـ تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد – مطبعه السعاده به مصر – الطبعه الاولي ۱۹۴۹م.

  ۴۵- نهايه الارب في معرفه انساب العرب القلقشندي – تحقيق ابراهيم الابياري – الشركه العربيه للطباعه و النشر – الطبعه الاولي ۱۹۵۹م.

  ۴۶- وفيات الاعيان و ابناء انباء الزمان لابي العباس شمس الدين احمد بن خلكان ت: ۶۸۱ – تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد – الطبعه الاولي ۱۹۴۸ –مكتبه التهضه المصريه .

  ۴۷- الاسلام و الثاقه ابوبيه – حسن احمد محمود – ج ۱٫

  ۴۸- المغرب في حلي المغرب – ابن سعيد – جزء‌اول.

  ۴۹- جمهره الانساب العرب (لابي محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم الاندلس ت: ۴۵۶ هـ سلسله ذخاير العرب – نشر دارالمعارف بمصر ۱۹۶۲ – تحقيق استاد عبدالسلام هارون.

  —————————————————–

  این فایل با فرمت ورد (doc) به تعداد ۱۸۱ صفحه  تایپ شده است  که  کاملا قابلیت ویرایش دارد و درون یک فایل فایل فشرده (zip) است که باید توسط برنامه هایی از قبیل winrar  آن را از حالت فشرده (extract) خارج سازید و توسط برنامه ی MICROSOFT  WORD فایل را باز کنید.

  اطلاعات فایل
  • موضوع : اوضاع سياسی، اجتماعی، فرهنگی،‌تاريخی بنی حماد در الجزاير
  • فرمت فایل : ورد
  • تعداد صفحه : 181
  • قیمت : 4500 تومان
  • حجم فایل : 170 کیلوبایت

  درباره ی MrDoc.ir

  فروشگاه مسترداک دات آی آر شامل پایان نامه های آماده رایگان و غیر رایگان از رشته های فنی و مهندسی، علوم پایه و انسانی و پزشکی که کاملا تایپ شده و موضوعات متفرقه از تمام رشته های تحصیلی برای دانشجویان عزیز ارائه می دهد، که ارزش واقعی فایل ها بیشتر از قیمت آن است. آدرس شرکت: اصفهان - خیابان لاله شمالی - شرکت سامان گستر 03135673766

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *