اصول پرورش کرم ابریشم

تحقیق اصول پرورش کرم ابریشم

مقدمه و چکیده :  گونه اهلي كرم ابريشم كه پرورش آن از آغاز تا به امروز متداول بوده و تقريباً در چهار هزار و ششصد سال پيش به طور اتفاقي توسط ملكه چين ( سي لينگ شي ) در هنگام قدم زدن در جنگلي با پيدا كردن پيله اي از روي درخت توت و تنيدن تارهاي آن به دور انگشت خود كشف و بدين ترتيب رازي از طبيعت آشكار گرديد.

در حقيقت اين پديده اتفاقي به تدريج پايه گذار صنعت پرورش و تهيه ابريشم در جهان شده و بعدها اين شاهزاده خانم در تاريخ به الهه ابريشم ، ملقب گرديد. تا مدتها پس از كشف ابريشم راز تهيه آن در انحصار چين بود امپراطوران چين در طي قرون متمادي همواره سعي كردند تا اسرار تهيه آن را از جهانيان پنهان دارند، حتي حكومت چين براي كساني كه مي خواستند راز تهيه ابريشم را به خارج از كشور انتقال دهند مجازات مرگ تعيين كرده بودند . با وجود اين سختگيريها تا نيم قرن ، چين تنها كشور توليد كننده ابريشم در جهان بود.

استقبال وسيع و همه جانبه مردم دنيا از ابريشم و سود آوري تجارت اين كالا آن چنان مورد توجه واقع گرديد كه براي تجارت آن جاده اي ساخته شد كه يازده هزار كيلومتر طول داشت و شهر هسيان چين را به رم شرقي متصل مي كرد. اين جاده از تركستان ـ سمرقند گذشته و به مرزهاي ايران مي رسيد و پس از عبور از طوس ، دامغان ، گرگان و ري به قزوين و از آنجا به شعباتي متصل مي شد كه شاخه اي از آن به تركيه و بعد به اروپا متصل مي گشت . در ضمن براي اينكه كاروان هاي حامل ابريشم به سلامت مسير تا اروپا را طي نمايند مرتباً بين ايران و چين نمايندگاني در رفت و آمد بودند.

در تمام اين مدت سختگيري هاي امپراطوران چين ، به منظور حفظ انحصار تهيه ابريشم زيادتر مي شد و هر روز مقررات سخت تري وضع مي كردند با وجود چنين سياست وحشت و استتاري ، نوشته اند به سال 419 ميلادي شاهزاده خانم ديگري از چين كه به ازدواج فرمانرواي كشور تركستان در آمده بود ، براي نشان دادن درجه محبت و فداكاري خود با استقبال از مرگ چندين عدد تخم نوغان را در لابلاي موهاي خود پنهان و به عنوان هديه اي در تركستان تقديم همسرش كرد.

فهـرست مطالب

فصل اول

 پيشگفتار

تاريخچه كرم ابريشم 1

وضعيت ابريشم در ايران2

چگونگي پرورش كرم ابريشم در ايران4

برخي مشكلات صنعت ابريشم در ايران 5

مراكز تهيه و توزيع ، توليد تخم نوغان تا مرحله ابريشم در ايران      7

فصل دوم

توتستان6

كلياتي راجع به درخت توت و توتستان6

روشهاي تولد نهال توت 8

بذر كاري 8

پيوند زني 9

خوابانيدن شاخه 10

قلم چوب نرم 11

قلم چوب سخت13

خزانه نهال13

انتخاب نهالهاي توت و روش انتقال آن 14

ايجاد توتستان16

وضعيت هواشناسي17

بررسي خاكشناسي19

روش پيداكردن بيماريهاي پوسيدگي و ريشه 20

انتخاب نهال توت20

فاصله درختان  21

كاشت 21

روشهاي داشت ، هرس و برداشت22

روش بهره برداري از توتستان ويژه كرم جوان 23

نحوه برداشت از توتستان براي كرم بالغ 26

نگهداري توتستان  27

فصل سوم

بررسي كرم ابريشم از نظر جانورشناسي و سير تكامل آن 28

لارو  28

مراحل رشد 30

اندامهاي دروني كرم ابريشم 31

اعضاي گوارشي31

دستگاه گردش خون31

دستگاه دفع كرم ابريشم32

دستگاه تنفس 33

دستگاه عصبي33

دستگاه توليد مثل 34

غده هاي ابريشم 35

فصل چهارم

كرم ابريشم

   تخم كرم ابريشم 37

تعيين جنس     …………………………………………………..  37

توليد تخم      …………………………………………………  39

نگهداري و به كاربردن تخم كرم ابريشم   …………………  41

تفريخ مصنوعي تخم كرم ابريشم   ……………………………  42

روش اجرايي تفريخ تخم  ……………………………………….  44

                       فصل پنجم

   پرورش كرم ابريشم

مشخصات كرم ابريشم    …………………………………………  45

فصل پرورش    ……………………………………………………  49

آماده سازي پرورش    ………………………………………….  49

انتخاب واريته كرم ابريشم    ……………………………….  50

ضد عفوني    ……………………………………………………..  50

آغاز پرورش     …………………………………………………  52

پرورش كرم جوان    …………………………………………….  53

پرورش كرم بالغ    …………………………………………….  56

پيله رفتن لارو  …………………………………………………  57

برداشت پيله و حمل آن  ……………………………………….  61

خشك كردن پيله      ……………………………………………  63

فصل ششم

بيماري هاي كرم ابريشم

بيماريهاي هاي قارچي 67

بيماريهاي فلاشري 70

بيماريهاي پيرين71

آفات كرم ابريشم  72

منابع 74

منابع

 1. كرم ابريشم و بيماريهاي آن از دكتر عزيز اصلاني
 2. پرورش كرم ابريشم ترجمه و تأليف بهرام رفعت نژاد
 3. نشريه صندوق مطالعاتي توسعه نوغان داري و صنايع ابريشم ايران
 4. نشريه سنبله مرداد ماه 1372
 5. اصول نوغان داري از مهندس اسماعيل اعتباري
 6. نحوه پرورش كرم ابريشم و بررسي آن در استان گيلان ـ خانم دكتر سهيلا عمراني (پايان نامه)
  مقاله از دكتر راسخ افشار
 7. بيماريهاي كرم ابريشم (بصورت جزوات و پلي كپي ) از دكتر عزيز اصلاني
 8. Introduction to silk worm Rearing, The Japan silk Association , tokyo omara – 1967
 9. Silk worm reaving Technics in the Tropics. Overseas technical coopration Agency – Tokyo – 1973
 10. The silk worm : an important – Laboratory tool. Tazima , 1978 National institute Genetics. Mishima Japan
 11. Watanabe 1928 Bull. Seric. Exp. Japan, 164
 12. Tsujita M. 1972 . Jap .J. Gent,153

—————————————————–

این فایل با فرمت ورد (doc) به تعداد 96 صفحه  تایپ شده است  که  کاملا قابلیت ویرایش دارد و درون یک فایل فایل فشرده (zip) است که باید توسط برنامه هایی از قبیل winrar  آن را از حالت فشرده (extract) خارج سازید و توسط برنامه ی MICROSOFT  WORD فایل را باز کنید.

MrDoc.ir
18 اسفند 1396
0 بازدید