×

امنیت شبکه و وب رمزگذاری و رمزگشایی (SSL) : پایان نامه کارشناسی رشته فناوری اطلاعات

۵,۰۰۰.۰۰ تومان

امنیت شبکه های حسگر بی سیم : پایان نامه کارشناسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

۷,۵۰۰.۰۰ تومان

شبکه و امنیت شبکه : پروژه رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات

۵,۰۰۰.۰۰ تومان

پایان نامه امنیت پایگاه داده : پایان نامه کارشناسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

۵,۰۰۰.۰۰ تومان

مقاله درباره اصول vpn : دانلود مقاله رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات

۵,۰۰۰.۰۰ تومان

مسائلی در مورد ارزیابی چند رسانه‌ای : مقاله رشته مهندسی کامپیوتر

۳,۵۰۰.۰۰ تومان

ارتباط با پایگاه داده ‌های Access در Visual Basic : پروژه رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار

۵,۰۰۰.۰۰ تومان

پروژه SSL ، امنیت دیجیتالی : پروژه رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات

۵,۰۰۰.۰۰ تومان

شبکه نسل آینده Next Generation Network : پایان نامه کارشناسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

۱۰,۰۰۰.۰۰ تومان

بررسی تاثیر میزان بکارگیری فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی شرکت سهامی بیمه ایران در شهر تهران : پایان نامه ارشد رشته فناوری اطلاعات

۱۰,۰۰۰.۰۰ تومان
0