×

بررسی مقایسه ای فراوری کانسار های کرومیت دار با روشهای ثقلی و فلوتاسیون و لیچینگ : پایان نامه کارشناسی رشته معدن

۱۰,۰۰۰ تومان

بررسی کانسارها و منابع معدنی سنگهای ساختمانی در استان سیستان و بلوچستان و مقایسه آن در سطح کشور : پایان نامه رشته معدن

۵,۰۰۰ تومان

بررسی و مطالعه بازیافت باطله های قدیمی معدن آهنگران : پایان نامه مهندسی معدن – استخراج

۵,۰۰۰ تومان
0