×

پایان نامه رشته مهندسی مواد غذایی سردخانه و تجهیزات سرما زا

۵,۰۰۰.۰۰ تومان

مقاله کامل : خواص ماهی و میگو و اثرات امگا3

۵,۰۰۰.۰۰ تومان

پایان نامه تولید گلاب رشته مواد غذایی

۵,۰۰۰.۰۰ تومان

پایان نامه تکنولوژی تولید ماکارونی : رشته مهندسی مواد غذایی

۵,۰۰۰.۰۰ تومان

گزارش کارآموزی محصولات لبنی شیر پاستوریزه پگاه

۵,۰۰۰.۰۰ تومان

پایان نامه بررسی آلودگی باکتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران : ارشد صنایع غذایی

۱۰,۰۰۰.۰۰ تومان

پایان نامه تصفیه فاضلاب صنایع غذایی

۵,۰۰۰.۰۰ تومان

پایان نامه بسته بندی مواد غذایی

۵,۰۰۰.۰۰ تومان

پروژه طراحی بسته بندی رشته صنایع

۵,۰۰۰.۰۰ تومان
0