×

بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC در صنعت تراکتور سازی ایران : پایان نامه ارشد رشته حسابداری

۴۵,۰۰۰ تومان

بررسی امکان تشخیص استفاده از تأمین مالی خارج از ترازنامه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل : پایان نامه ارشد رشته حسابداری

۴۵,۰۰۰ تومان

بررسی سیستم حسابداری بانکداری اسلامی بانک ملی : گزارش کارآموزی رشته حسابداری

۴۵,۰۰۰ تومان

بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران : پایان نامه رشته حسابداری

۲۵,۰۰۰ تومان

بررسی دایره حسابداری شعب بانکها : پایان نامه کارشناسی رشته حسابداری

۲۵,۰۰۰ تومان

بررسی سیستم حسابداری بانک کارآفرین : پروژه مالی رشته حسابداری

۲۵,۰۰۰ تومان
0