×

اینورتر dc به ac : پایان نامه کارشناسی رشته برق

۵,۰۰۰ تومان

احداث شبکه فشار متوسط و برق رسانی به شهرک باغچق و نصب ترانس : پایان نامه کارشناسی رشته مهندسی برق – قدرت

۷,۵۰۰ تومان

بررسی ساختار و نحوه عملکرد سیستم های کنترل صنعتی : پایان نامه رشته مهندسی برق

۵,۰۰۰ تومان

گزارش کارآموزی بررسی برق شرکت گمک ماکارون

۵,۰۰۰ تومان

بررسی پارامترهای طراحی ترانسفورماتورهای قدرت تک فاز و ارائه الگوریتم مناسب برای طراحی بهینه : پایان نامه کارشناسی برق

۵,۰۰۰ تومان

پایان نامه بررسی سنسورها و ترانسدیوسرها و کنترل صنعتی رشته مهندسی برق

۵,۰۰۰ تومان
0