×

بررسی سیستم حسابداری بانکداری اسلامی بانک ملی : گزارش کارآموزی رشته حسابداری

۴,۰۰۰ تومان

جوشکاری الکتروفیوژن : گزارش کارآموزی رشته مکانیک

۵,۰۰۰ تومان

سیستمهای برقی و الکترونیکی اتومبیل خودرو : گزارش کارآموزی رشته مهندسی مکانیک

۵,۰۰۰ تومان

گزارش خط مونتاژ موتور نیسان : گزارش کارآموزی رشته مکانیک

۵,۰۰۰ تومان
0