×

بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران : پایان نامه رشته حسابداری

۵,۰۰۰.۰۰ تومان

بررسی دایره حسابداری شعب بانکها : پایان نامه کارشناسی رشته حسابداری

۵,۰۰۰.۰۰ تومان

شناخت ویژگی های طبیعی و جغرافیایی روستای چاه ملک : پایان نامه رشته جغرافیا برنامه ریزی روستایی

۵,۰۰۰.۰۰ تومان

نظام دیوانی ساسانیان و صاحب منصبان عالی مقام (از آغاز دوره ساسانیان تا بهرام پنجم) : پایان نامه کارشناسی رشته تاریخ

۱۰,۰۰۰.۰۰ تومان

فرهنگ اصیل یزد شناسی و جذب گردشگری : پایان نامه کارشناسی باستان شناسی

۵,۰۰۰.۰۰ تومان

بررسی آداب و احکام ازدواج در دین های مزدایی و مسیحیت و اسلام : پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی

۵,۰۰۰.۰۰ تومان

امانت‌های الهی در قرآن : پایان نامه کارشناسی رشته فقه و حقوق اسلامی

۵,۰۰۰.۰۰ تومان

ریشه های بدحجابی زنان : پایان نامه کارشناسی فقه و حقوق اسلامی

۵,۰۰۰.۰۰ تومان

مقایسه مبانی فکری و سنت شعری رودکی و نیما یوشیج : پایان نامه کارشناسی رشته ادبیات

۵,۰۰۰.۰۰ تومان

امنیت شبکه و وب رمزگذاری و رمزگشایی (SSL) : پایان نامه کارشناسی رشته فناوری اطلاعات

۵,۰۰۰.۰۰ تومان
0