×

بررسی تاثیر میزان بکارگیری فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی شرکت سهامی بیمه ایران در شهر تهران : پایان نامه ارشد رشته فناوری اطلاعات

۱۰,۰۰۰ تومان

طراحی لباس با کمک کامپیوتر (CAD)

۲,۰۰۰ تومان

تحقیق مقدمات داده پردازی

رایگان

تحقیق بهینه‌سازی و پردازش پرس و جو

۲,۵۰۰ تومان

تحلیل الگوریتم شاخه و قید موازی آسنکرون

۲,۵۰۰ تومان

تحقیق آشنایی با چند سخت افزار کامپیوتر

۲,۰۰۰ تومان

تحقیق حافظه مجازی

۲,۰۰۰ تومان

پایان نامه سخت افزار کامپیوتر

۴,۰۰۰ تومان

فرهنگ لغت با استفاده از نر‌م‌افزار Visual Basic

۴,۰۰۰ تومان

پایان نامه مقایسه چهار طرح ضرب کننده RNS

۴,۵۰۰ تومان
0