×

بررسی ساختار و نحوه عملکرد سیستم های کنترل صنعتی

۴,۵۰۰ تومان

بررسی ساختار کاری و کاربردهای GPS

رایگان

تحقیق بررسی برق شرکت گمک ماکارون

۲,۰۰۰ تومان

پایان نامه اصول کلی رادار و عملکرد آن

۴,۵۰۰ تومان

پایان نامه اسیلاتور

۴,۰۰۰ تومان

طراحی وساخت دستگاه ثبت کننده سیگنال الکترومایوگرام دو کاناله و مدلسازی فعالیت ایزومتریک ساعد

۵,۰۰۰ تومان

بررسی پارامترهای طراحی ترانسفورماتورهای قدرت تکه فاز و ارائه الگوریتم مناسب برای طراحی بهینه

۴,۰۰۰ تومان

پایان نامه سیستم های کنترل گسترده پست های فشار قوی

۴,۵۰۰ تومان

پایان نامه بررسی سنسورها و ترانسدیوسرهاو کنترل صنعتی

۶,۵۰۰ تومان
0