×

پایان نامه بررسی عملکرد توربو پمپ ها

۴,۵۰۰ تومان

پایان نامه آنالیز حالات بالقوه شکست وخرابی

۵,۰۰۰ تومان

پایان نامه ایمنی و ایزو

۴,۵۰۰ تومان

پایان نامه اثرات استقرار نظام تضمین کیفیت ایزو 9000 بر عملکرد شرکت توزیع نیروی برق جنوبغرب تهران

۵,۰۰۰ تومان

پایان نامه بسته بندی مواد غذایی

۴,۰۰۰ تومان

تحقیق آریگونی صنعت نساجی

۲,۰۰۰ تومان

تحقیق استاندارد و استاندارد کردن

۲,۰۰۰ تومان

پایان نامه EFQM موردبررسی در شرکت ایرالکو

۴,۰۰۰ تومان

پروژه طراحی بسته بندی

۴,۰۰۰ تومان

پایان نامه استانداردهای ISO

۴,۵۰۰ تومان
0