رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان : پایان نامه ارشد رشته روانشناسی تربیتی

امتیاز 5.00 ( 1 رای )

در حال بارگذاری
پایان نامه کارشناسی ارشد
zip - doc
70kb
88
همراه با فهرست کامل
۱۰,۰۰۰.۰۰ تومان

رشته روانشناسی و علوم تربیتی از شاخه های اصلی علوم انسانی میباشد. سایت مسترداک گلچینی از بهترین و جدیدترین پایان نامه های آماده و قابل ویرایش را به کاربران صمیمی خود معرفی می نماید. پایان نامه حاضر با عنوان  ” رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان ” از سری پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته روانشناسی  میباشد. این تحقیق در  88 صفحه با فرمت Word  (قابل ویرایش)  نگارش شده است.

چکیده رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان

به منظور بررسی سبک اسناد و پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان ابعاد سه گانه اسناد شامل بعد مکان کنترل (درونی در مقابل بیرونی)، بعد ثبات (پایدار در مقابل ناپایدار) و بعد کلیت (کلی در مقابل جزئی) در دو موقعیت شکست و موفقیت در 120 نفر دانش آموز از طریق پرسشنامه سبک اسنادی (ASQ) مورد بررسی قرار گرفتند.

نمرات بدست آمده از طریق این پرسشنامه با روش تحلیل واریانس تک متغیره و چند متغیره و رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت نتایج نشان داد که ابعاد سه گانه اسناد بین دختران و پسران در موقعیت شکست و موفقیت تفاوت معنی داری ندارند.

رابطه بین ابعاد سه گانه اسناد و پیشرفت تحصیلی نشان داد که بجز بعد درونی – بیرونی در موقعیت شکست، بقیه ابعاد با پیشرفت تحصیلی رابطه معنا داری ندارند. همچنین تنها متغیری که تا حدی می توانستیم از طریق آن تا حدی به پیش بینی تحصیلی دانش آموزان بپردازیم همان بعد درونی –بیرونی در موقعیت شکست بود.

مقدمه

واکنش دانش آموزان در برابر مدرسه و فعالیتهای کلاسی متفاوت است. این واکنش در برخی با اشتیاق ، در برخی با اکراه و در برخی با امتناع همراه است. از لحاظ مقدار  انرژی که دانش آموزان بکار می‌گیرند، زمینه ای که می‌خواهند کار کنند ویاتداوم در زمینه یا کار مورد نظر بین آنها تفاوت وجود دارد.

این تفاوتها به مفهوم انگیزش ارتباط دارد. بنابراین در نظر گرفتن انگیزش در برانگیختن، جهت دادن وتداوم بخشیدن رفتار دانش آموز در فرآیند آموزش و پرورش از اهمیت خاص برخوردار است.اما چه سازه‌هایی در این فرآیند موثرند؟

مطمئناً عوامل زیادی در این زمینه نقش دارد. از جمله این عوامل اسناد می باشد. اسناد به معنی نسبت دادن رفتار خود یا رفتار دیگری به علل مختلف می باشد. نظریه های اسناد نیز بر همین اساس به توضیح و تبیین علل رفتار می پردازند. در حوزه آموزشگاهی، دانش آموزان موفقیت ها و شکست های خود را به عنوان یک پی آمد تحصیلی تفسیر می کنند و جویای علت آن هستند.

عمده ترین عواملی که توسط دانش‌آموزان بکار می روند عبارتنداز: توانایی ، کوشش ، شانس و دشواری تکلیف ، همچنین بررسیها نشان می دهد که دانش آموزان ممکن است عوامل نسبت داده شده به عملکرد خود را درونی یا بیرونی، پایدار یا ناپایدار وکلی یا اختصاصی بدانند . در راستای همین تحقیقات آنها علاقمند شده اند که بدانند آیا جنسیت نیز در این موضوع دخالت دارد یا خیر ؟

برخی روش اسنادی دختران و پسران را متفاوت می دانند و علت این تفاوتها را ناشی از فرهنگ می دانند. پژوهش حاضر اسناد را به عنوان یکی از عوامل مهم انگیزش در دو جنس دختر و پسر و پیشرفت تحصیلی را به عنوان موضوعی که متأثر از روش اسناد دانش آموزان می باشد، مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهد.

 فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول
مقدمه
زمینه و بیان  مسئله 1
اهمیت و ضرئرت پژوهش 4
سئولات پژوهش 5
متغیرهای پژوهش 5
تعاریف مفهومی 6
تعاریف عملیاتی 6
فصل دوم:پیشینهنظری وپژوهشی
خلاصه فصل 8
اسناد 9
نظریه های اسناد 10
سو گیری های اسناد 23
اسنادهای اصلی 26
ابعاد اسناد 27
اسنادها؛موفقیت وشکست 32
اسناد وجنسیت 35
اسناد وپیشرفت تحصیلی 41
فصل سوم:روش پژوهش
خلاصه فصل 45
روش تحقیق 46
جامعه اماری وروش نمونه گیری 46
ابزار تحقیق 46
روش نمره گذاری پرسشنامه 50
روش اجرا 51
اعتبار وپایایی پرسشنامه 52
روش آماری 54
فصل چهارم:یافته های پژوهش
خلاصه فصل 56
یافته های توصیفی 57
یافته های تحلیلی 60
بررسی رابطه ابعاد سه گانه اسنادپس از شکست در دختران وپسران 60
بررسی رابطه ابعاد سه گانه اسناد پس از موفقیت در دختران وپسران 62
بررسی رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی 64
بررسی پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش اموزان در دوجنس دختر وپسربا ابعاد سه گانه اسناد در موفقیت وشکست 68
یافته های دیگر 71
فصل پنجم :بحث ونتیجه گیری
بحث ونتیجه گیری 75
محدودیت های تحقیق 77
پیشنهادات 77
منابع فارسی 79
منابع انگلیسی 81
پیوست ها
مسترداک | دانلود پایان نامه ، مقاله

مسترداک | دانلود پایان نامه ، مقاله

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • بهتر است ابتدا در سایت ثبت نام کنید و بعد اقدام به خرید فایل مورد نظر کنید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.