خانه / پایان نامه / فنی و مهندسی / رشته مهندسی کنترل صنعتی

رشته مهندسی کنترل صنعتی

پایان نامه مسائل و موضوعات طراحی صنعت

پایان نامه رشته مهندسی کنترل صنعتی شرح مختصر :  تعريف انتظارات كارفرما يا بازار و محدودة طراحي تمام مكانيزمها Can/over فرض مي‌‌شوند. امكان استفاده براي فرمان چپ و راست با كمترين تغييرات ممكن باشد. به دليل ارتقاي سيستمهاي مكانيكي (فني موجود) نياز به تغيير و بهينه سازي سيستم داشبورد جهت …

ادامه نوشته »

بررسی اثرات تجديد ارزيابی و نحوه عمل وكاربرد آن در شركتهای توليدی وصنعتی

پایان نامه رشته مهندسی حسابداري مديريت شرح مختصر :  عموماً اطلاعات مورد نياز هر يك از گروهاي فوق توسط بخشهايي از حسابداري تهيه و تنظيم مي‌شود مثلاً حسابداري مديريت وظيفه تعيين و تنظيم اطلاعات درون سازماني را عهده‌دار بوده كه عمدة اطلاعات برآمده از حسابداري مديريت داراي ويژگيهاي زير مي‌باشد: ۱- گزارشهاي …

ادامه نوشته »