رشته مدیریت

بورس در رشته مديريت صنعتی

پايان نامه كارداني در رشته مديريت صنعتي موضوع: بورس فصل اول مقدمه بازار مالي از ۲بخش تشکيل شده است : بازار پول وبازار سرمايه دربازارپول اسناد خزانه، اوراق مشارکت وسپرده عرضه مي شود  واوراق بهاداري که سررسيد آن کمتر از يک سال است معامله مي شود . بازار سرمايه اوراق بهاداري که …

ادامه نوشته »