خانه / پایان نامه / علوم انسانی / رشته روانشناسی و علوم تربیتی

رشته روانشناسی و علوم تربیتی

رابطه سبك اسناد با پيشرفت تحصيلي در دختران و پسران سال سوم دبيرستان

پایان نامه برای دريافت درجه كارشناسی ارشد روانشناسی تربيتی موضوع: رابطه سبك اسناد با پيشرفت تحصيلي در دختران و پسران سال سوم دبيرستان تابستان ۸۱ چكيده به منظور بررسي سبك اسناد و پيشرفت تحصيلي در دختران و پسران سال سوم دبيرستان ابعاد سه گانه اسناد شامل بعد مكان كنترل (دروني در مقابل …

ادامه نوشته »