چگونه چکیده پروپوزال بنویسیم؟

چکیده چیست ؟ چکیده بخشی از طرح است که به زبان فارسی نگارش شده و در عین اختصار، اصل مطلب را به خواننده منتقل می نماید. چکیده بایستی به عبارات روشن و روان مزین بوده و به تنهایی گویا باشد. در یک یا دو جمله ابتدایی چکیده، اهمیت و هدف تحقیق ذکر شده و پس از آن مهم ترین نکات روش کار در یک یا دو جمله آورده می شوند. مهمترین نتایج اخذ شده و در نهایت نتیجه کلی تحقیق، چند جمله انتهایی چکیده را تشکیل می دهند.

در چکیده نباید تاریخچه، زمینه تحقیق و تکنیک های بدیهی ذکر شوند و به جای آنها بر روی اطلاعات جدید، فرضیه ها و نتایج تأکید گردد. لازم است چکیده در یک پاراگراف و حداکثر شامل 200 کلمه باشد. کلمات یا واژه های کلیدی، راهنمایی نکات مهم موجود در طرح است لذا باید در حد امکان کلماتی انتخاب شوند که ماهیت و محتوای آن را به وضوح روشن نماید. در این مقاله به صورت کامل در مورد چکیده پروپوزال و نحوه نگارش چکیده پروپوزال توضیح خواهیم داد.

ویژگی های یک چکیده پروپوزال خوب

یک چکیده ، فهرستی از موضوعات مطرح شده در متن مقاله نیست ؛مقدمه هم نیست .چکیده انتخاب جملاتی از متن اصلی و کنار هم چیدن آنها هم نیست .چکیده باید ویژگیهایی داشته باشد که به برخی از آنها اشاره می کنیم :

– یک چکیده پروپوزال خوب باید مختصر ،دقیق و واضح باشد (مهدوی 1367)

– چکیده پروپوزال معمولاً از یک یا دو پاراگراف مستقل و منسجم تشکیل می شود (کیلبورن 1998،کلارک 2001)

– جمله های یک چکیده باید خبری باشند (موحد و میرزاده 1353)

– جمله ها باید ساده باشند .در نوشتن چکیده ،مطلب مورد نظر را باید آسان و رسا بیان و ازبه کار بردن کلمات پر طمطراق خودداری کرد .بعلاوه ،باید از پرنویسی و استفاده از صفتهای غیر لازم ،کلمات مترادف و تکراری احتراز کرد (موحد و میرزاده 1353،کیلبورن 1998)

– جمله های یک چکیده باید تا آنجا که ممکن است کوتاه باشند .جملات بلند ایجاد ابهام می کنند و وضوح چکیده را خدشه دار می سازند .

– چکیده باید شامل کلید واژه ها و اصطلاحات فنی و علمی متن اصلی باشد .این کار،درک محتوای چکیده را برای متخصصان و تهیه فهرست موضوعی را برای مجلات چکیده تسهیل می کند و از آنجایی که امروزه ،خیره سازی و بازیابی اطلاعات به صورت الکترونیکی است ،استفاده از کلید واژه ها به جستجوگر کمک می کند سریعتر به موضوع مورد نظر خود برسد (موحد و میرزاده 1353،کیلبورن1998،شامپاین 2005)

– یک چکیده ابداً اطلاعات جدیدی ارائه نمی دهد بلکه صرفاً چکیده مقاله است (کیلبورن 1998،پراکتر 2006)

چگونه چکیده پروپوزال بنویسیم؟
چگونه چکیده پروپوزال بنویسیم؟

فرایند تهیه یک چکیده پروپوزال

اغلب مجلات در ابتدای مجله در بخش پذیرش مقالات به معیارهای مورد نظر خود از یک چکیده نیز اشاره می کنند .بهتر است قبل از آغاز چکیده نویسی این معیارها مطالعه شده ،مورد توجه قرار گیرد. متن مقاله را با قصد چکیده نویسی دوباره بخوانید و به دنبال رئوس اطلاعات ارائه شده در مقاله باشید و آنها رابه شکلی برجسته کنید(مثلاً با ماژیک فسفری آنها را مشخص کنید یا شروع وپایان آن را پرانتز بگذارید.)

اگرخودتان نویسنده مقاله نیستید ،برای شروع ،به سراغ مقدمه و نتیجه بروید چون این دو قسمت بر نکات اصلی تأکید دارند.

– حتی الامکان این اطلاعات را به شکل یک سیاهه ی منظم بنویسید .برای این کار می توانید ازعنوان ها و زیرعنوان ها نیز استفاده کنید.

– فهرستی ازکلید واژه های متن اصلی تهیه کنید.

– بدون نگاه کردن به متن اصلی ،اطلاعات بدست آمده از متن را به صورت یک پاراگراف منسجم را پیش نویس کنید و در انجام این کار صرفاً جملات کلیدی متن مقاله را رو نویسی نکنید

– متکی به شیوه جمله بندی و واژگان متن اصلی نباشید ،اطلاعات را بابیانی جدید و با استفاده از جملات جدیدی بنویسید.

– ترتیت ارائه اطلاعات رادر متن اصلی دنبال کنید و سعی کنید حتی الامکان تمامی کلید واژه ها را در چکیده بگنجانید.

– پیش نویس خود را بازبینی کنید ،بازبینی کنید ،و بازهم بازبینی کنید.

– (organization)چکیده را تصحیح کنید اشکالات موجود در نظم از صحت ربط دهنده های دستوری اطمینان حاصل کنید.

– اطلاعات زائد را حذف کنید. واژه های زائد و ترکیبات طولانی را حذف کنید .سعی کنید در بیان منظور خود ، از حداقل واژه های ممکن استفاده کنید.

– اطلاعات مهم جا افتاده را اضافه کنید.

– اشکالات دستوری ،املایی و سجاوندی را تصحیح کنید.

– متن نهایی چکیده را دوباره بخوانید و حتی الامکان از دوستی کارشناس بخواهید آن را بخواند و نواقصی را که مشاهده می کند ،صادقانه به شما یادآور شود.

عمل چکیده نویسی را آخرین کار قرار دهید.

اگر چه اولین چیزی است که یک خواننده می خواند چکیده ی شما است، نوشتن چکیده در آخرین مرحله تضمین کننده ی آشنایی با هر جنبه ای از پروپوزال است، که به شما اجازه می دهد تا در هنگام نوشتن چکیده ، کامل باشید. طبق گفته کالج جورجیا پریمیتور یکی از اهداف چکیده این است که خواننده را متقاعد سازد که پروپوزال را جدی بگیرد، و این که او را متقاعد کند که مطالب موجود در آن عملی و مناسب است.مهمترین جنبه های پروپوزال را شناسایی کنید، سپس به روش هایی برای بیان آنها در نوشتن فکر کنید تا هر کسی بتواند آنها را درک کند.

مهمترین جنبه های پروپوزال که در چکیده خواهد بود را شرح دهید. قضاوت و اولویت بندی این جنبه ها براساس اطلاعاتی است که منحصر به پروپوزال شما است. با بخشی برای معرفی، نتیجه گیری و نکات مهم که بدنه ی متن شما را تشکیل می دهد ، شروع کنید. بخش چکیده باید یک بخش منحصر به فرد برای هر بخشی از پروپوزال شما، از جمله بیانیه ، اهداف، روش شناسی، ارزیابی و نتایج پیش بینی شده داشته باشد. طبق گفته دانشگاه تنسی، ناکسویل، اگر پروپوزال به یک بنیاد ارائه شود، کل هزینه پروژه، میزان زمان و هزینه درخواست شده نیز در چکیده خواهد بود.

چکیده را با جزئیات خاصی از بدنه اصلی پروپوزال افزایش دهید. تمرکز بر جزئیات است که پروژه شما را منحصر به فرد می کند و خوانندگان را به سمت مطالب شما جذب می کند. روشن ، مستقیم و غیر فنی باشید- پیش بینی پیشینه خوانندگان دشوار است. چکیده ی شما بیش از 750 کلمه و یا یک صفحه مجزا نباشد. طبق برآوردهای کالج جورجیا پریمیر ، باید یک مقدار مساوی از زمان را در هر بخش صرف کنید و همه مسائل را به صورت هم زمان در نظر بگیرید، اما مطمئن شوید که برتری شما نسبت به دیگران واضح باشد.

هر تحقیق و یا پروپوزال به چکیده نیاز دارد. منابع را به روشنی مشخص کنید و آنها را به نویسنده صحیح اختصاص دهید. اگر بنیادی که شما پروژه را به آنها ارائه می دهید درخواست یک فرمت خاص را داشته باشد، حتما آن را بپذیرید. پس از بررسی حقایق، چکیده و سپس کل پروپوزال را تصحیح کنید. دو بار خواندن متن به صورت جداگانه به ذهن شما اجازه می دهد بر روی یک کار در یک زمان تمرکز کنید و احتمال خطاهای واقعی، املایی یا دستوری را کاهش یابد. چکیده را در ابتدای پروپوزال قرار دهید و آن را به بنیادی مناسب ارسال کنید.

الزامات قالب بندی چکیده عبارتند از:

چکیده متن، از جمله عنوان و نویسنده، باید در یک صفحه جا شود.

حاشیه ها 2.54 سانتی متر در هر طرف است

فونت باید Times Roman 11 یا Arial 10باشد

عنوان و نام شما باید در بالای صفحه چکیده خطوط جداگانه باشد(خط اول = عنوان پروژه به صورت پررنگ؛ خط بعدی = نام شما، قبل شروع متن اصلی چکیده دو بار دکمه ی اسپیس(فاصله ) را بزنید

پاسخهای کوتاه به سوالات متنی باید در صفحه 2 ارائه شود و با چکیده یک صفحه ای به عنوان یک فایل ارسال شود.

چکیده باید به وضوح (در یک چکیده یک صفحه ای ) دو معیار بازبینی زیر را در جداول جداگانه با عنوان (1) شایستگی فکری پروپوزال؛ و (2) تاثیرات وسیع از فعالیت پروپوزال. (این معیارهای بازبینی NSF است و آنها در زیر توضیح داده شده است.) باید برای افرادی دیگر که در زمینه های مشابه یا مرتبط کار می کنند، آموزنده باشد. “پروپوزال هایی که به طور جداگانه با معیارهای بررسی شایستگی در یک صفحه نوشته نشده باشند بدون بررسی برگشت خواهند خورد.

یک چکیده ی خوب کار را برای متقاضیان بسیار آسان می کند که بتوانند پروژه پروپوزالی خود را با در نظر گرفتن معیار بازبینی (در زیر ذکر شده) درک و ارزیابی کنند. علاوه بر این، چکیده پروپوزال اصلاح شده باید شامل پاسخ سوالات زیر باشد که به خواننده کمک می کند تا پروژه شما را درک و ارزیابی کند. لازم است که شما یک بیانیه را که شامل پاسخ این است، بنویسید.

  • هدف پروژه شما چیست؟
  • یا فرضیه ای که در پروپوزال تست می کنید چیست؟
  • این پروژه چگونه به دنبال تلاش های تحقیقاتی شما منجر به راه حل یا درک وسیعتر مشکل می شود؟
  • چرا این ایده مهم است؟
  • چه اطلاعاتی در حال حاضر دارید که پتانسیل موفقیت آمیز بودن این پروژه را نشان می دهد یا چه اطلاعاتی را نیاز دارید؟ چطور طرح خود را اجرا می کنید؟ (چه کاری انجام می دهید؟)

در صفحه 2، عنوان و نام خود را دوباره در بالای صفحه قرار دهید و سپس به صورت خلاصه به سوالات متنی زیر مراجعه کنید. لطفا پاسخ این پرسش ها را در قالب لیست بنویسید.

1- فهرست بنیاد یا آژانس و برنامه ای که به آنها این ایده را ارائه می دهید،ذکر شود (اگر شناخته شده است.)

2- مدت تقریبی (1، 2، 3، یا 4 سال) برای این پروپوزال چه قدر است ؟

3- تخمینی از هزینه کل (به عنوان مثال کمتر از 10،000 دلار، تقریبا 50000 ، حدود 150000، بیش از 150000 ، بیشتر از500000) را تعیین کنید.

4- آیا همکار یا شریک دارید؟ اگر چنین است، نقش آنها چیست؟

5- آیا اطلاعات متنی مهم دیگری وجود دارد که خوانندگان باید بدانند (کمتر از 3 جمله)

ما معتقدیم که نظرات و پیشنهادات شما دوستان و مخطابین گرامی می تواند ما را در تولید محتوایی فاخر و جامع یاری رساند. از این رو اگر در مورد موضوع بالا و یا موضوعات مشابه مورد خاصی وجود دارد که در بالا ذکر نشده است و از نظر شما مهم و حتی حیاتی است در قسمت نظرات و پیشنهادات به طور کامل برای ما این موارد را ذکر نمایید که هم ما و هم مخاطبین محترم از وجود چنین اطلاعاتی مطلع گردیم.

MrDoc.ir
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
20 بازدید

 برچسب ها: