نکات مهم نگارش پایان نامه دکتری مدیریت

نکات اساسی و مهم برای نگارش پایان نامه دکتری مدیریت را برای شما در مقاله پیش رو یادآوری میکنیم . امیدواریم مورد رضایت شما کاربران گرانقدر دیجی لود قرار بگیرد. واضح و مبرهن هست که در مقاطع تحصیلات تکمیلی و بخصوص دوره دکتری رشته مدیریت  تمامی دانشجویان  تجربه دفاع از پایان نامه خود را در  مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد داشته اند. با وجود همین تجربه باز نکاتی هست که دانشجو باید بیاموزد و بسیار دیده شده که دانشجویان مقطع دکتری مدیریت برای نگارش پایان نامه و حتی انتخاب موضوع دچار سردرگمی و مشکل میشوند. معمولا برای نگارش یک پایان نامه در هر رشته و مقطعی اولین قدم و چالش انتخاب موضوع مناسب میباشد ..

نکات مهم نگارش پایان نامه دکتری مدیریت

تفاوت پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت

برای انتخاب یک عنوان مناسب برای پایان نامه دکتری مدیریت باید ابتدا فرق آن با مقطع کارشناسی ارشد را بدانیم .

از نظر هدف پایان نامه دوره کارشناسی ارشد از نوع کاربردی است و پایان نامه دوره دکتری مدیریت از نوع بنیادی است. یعنی دانشجویان دکتری باید یک مدل جدید ارائه دهند. همین نکته کلید انتخاب عنوان است. بنابراین یک رساله مناسب برای دانشجویان دوره دکتری مدیریت باید با مدلسازی شروع شود. دقت کنید مدل نباید تبیینی باشد و در همان عنوان نوع روابط متغیرها روشن شود. بلکه باید مدلسازی با رویکردی اکتشافی صورت گیرد. یعنی در پایان فصل چهارم رساله باید به مدل نهایی برسید. اینطور نیست که مدلی را براساس ادبیات پژوهش طراحی کنید و با یک مدل ساختاری در فصل چهار تایید کنید. این رویکرد غلط است.

از نظر روش و ابزار گردآوری داده ها نیز پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری تفاوت دارند. در یک پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی است و با روش کمی انجام می شود. اما پایان نامه دوره دکتری از نوع روش تحقیق آمیخته است و به صورت کمی-کیفی انجام می‌شود.

پایان نامه دکتری مدیریت یک پژوهش بنیادی است که با روش تحقیق آمیخته با رویکردی کمی-کیفی به مدلسازی می‌پردازد.  

از نظر حجم و تعداد صفحات نیز این دو پایان نامه باهم متفاوت هستند. متاسفانه نگاه ظاهربینانه به کار در تار و پود نظام آموزشی ما تنیده شده است. یک پایان نامه دوره کارشناسی ارشد شامل ۱۰۰ صفحه بطور استاندارد است. یک پایان نامه دکتری مدیریت به صورت متوسط باید دو برابر حجم رساله ارشد باشد. این حجم نیز بیشتر به ادبیات پژوهش مندرس و قدیمی مندرج در فصل دو خلاصه می شود.  

انتخاب عنوان مناسب برای پایان نامه دکتری مدیریت

اکنون که تفاوت رساله دوره ارشد و دکتری مشخص شد انتخاب عنوان مناسب بسیار ساده تر شده است. در دوره ارشد دانشجویان مدیریت مجبور هستند یک مقاله بیس انتخاب کنند. آنگاه دیگر تمام خط و خطوط کار باید براساس مقاله بیس باشد. اما دانشجویان دوره دکتری مدیریت بسیار آزادتر هستند. آنها می توانند موضوع مورد علاقه خود را ارائه دهند. انتخاب موضوع مناسب برای پایان نامه دوره دکتری بسیار ساده است.

راهکارهای انتخاب موضوع پایان نامه

ارائه موضوع مورد علاقه در حوزه ای مرتبط با هدف مدلسازی

استفاده از اولویت های پژوهشی سازمان‌های بزرگ و موسسات پژوهشی

مشاوره و انتخاب یک موضوع مناسب برای پایان نامه دکتری مدیریت

استفاده از نمونه آماده پایان نامه دکتری مدیریت دانشگاه های برتر کشور

Top of Form

Bottom of Form

Top of Form

Bottom of Form

بخش های مختلف پایان نامه دکتری مدیریت

رساله دوره دکتری مدیریت نیز دقیقا براساس همان چارچوب استاندارد دوره کارشناسی ارشد است. یک پایان نامه دکتری نیز شامل پنچ بخش است: کلیات پژوهش، ادبیات پژوهش، روش پژوهش، تحلیل داده ها و خلاصه و نتیجه‌گیری. پروپوزال هم مانند همان دوره کارشناسی ارشد است. کلید کار آن است که شما باید از مدلسازی استفاده کنید. تحقیق را بصورت بنیادی انجام دهید و از روش تحقیق کمی-کیفی استفاده کنید. تنها تفاوت در این است که باید خیلی طولانی بنویسید.  

مصاحبه و تحلیل محتوا کلید پایان نامه دکتری مدیریت

آنچه در یک پایان نامه دکتری مدیریت بسیار مهم است بخش مصاحبه می باشد. شما به عنوان یک پژوهشگر دوره دکتری باید با مصاحبه های ساخت یافته و نیمه ساخت یافته آشنا باشید. اگر زمانی تنها یک پرسشنامه با طیف لیکرت کار شما را انجام می داد اکنون باید به مصاحبه اقدام کنید. دقت کنید با استفاده از یک برنامه ضبط صدا روی گوشی هوشمند خود میتوانید مصاحبه تخصصی با مدیران و اساتید را ضبط کنید. سپس فایل صوتی را در منزل با دقت و وسواس تایپ کنید. در نهایت با نرم افزارهای تحقیق کیفی مانند اتلس، مکس کیودا و … به استخراج شاخص‌ها از طریق تحلیل محتوا بپردازید.  

روش تحقیق آمیخته

کندوکاو برای شناسائی و حل مسایل مدیریت و انجام پژوهش جهت شناخت پدیده‌ها بر پایه دیدگاه‌های فلسفی معرفت-شناختی و انتخاب روش‌ تحقیق انجام می‌شود. برای این منظور پژوهشگران، به طور ضمنی یا آشکار، یک دیدگاه فلسفی‌ را مفروض داشته و مبتنی بر آن، نحوه گردآوری داده‌ها تنظیم، تلخیص و چگونگی تحلیل‌ شواهد را تعیین می‌کنند. از این‌رو، انتخاب روش تحقیق برای پی بردن به ناشناخته‌ها، بر پایه‌ دیدگاه‌های فلسفی به عمل می‌آید. روش‌های تحقیق کمی مبتنی بر دیدگاه اصالت تحصلی است‌ و روش‌های تحقیق کیفی بر سه دیدگاه دیگر استوار است. از آنجا که روش‌های تحقیق کمی و کیفی به تنهایی نمی‌توانند پیچیدگی‌های مسایل و عناصر تشکیل‌دهنده پدیده‌های مختلف را بدون اریبی مورد مطالعه قرار دهند، ترکیب این روش‌ها مورد استفاده قرار گرفته و از آن تحت عنوان روش تحقیق آمیخته یاد شده است.

از لحاظ ماهیت، روش تحقیق مورد استفاده در این مطالعه روش تحقیق آمیخته است. در تحقیقات کمی به طور ضمنی پارادایم اثبات‌گرایی (اصالت تحصلی) برای پی بردن به موقعیت نامعین استفاده می‌شود. بدین معنا که فرضیه پژوهشگر آن است درباره پدیده‌های مورد مطالعه می‌توان به طور عینی و بدون اریب به شناخت لازم دست یافت. اما باید توجه داشت که تمام پدیده‌هایی که با رفتار انسانی سروکار دارند را نمی‌توان به شیوه کاملا عینی و بدون اریب مطالعه کرد. با توجه به ضرورت یاد شده، در دهه گذشته برای انجام تحقیقات در حوزه مسائل انسانی و رفتاری مانند مقوله سازمان و مدیریت، کوشش شده است تا از ترکیبی از روش‌های کمی و کیفی استفاده شود و به آن روش تحقیق آمیخته گویند. در این مطالعه از روش‌های ترکیبی کمی (مبتنی بر پرسشنامه) و کیفی (مبتنی بر مشاهدات پژوهشگر و مصاحبه‌های تخصصی) استفاده شده است.    

منبع : پارس مدیر

MrDoc.ir
۲۳ بهمن ۱۳۹۹
45 بازدید