خانه / پایان نامه / علوم انسانی / رشته تاریخ / نظام ديوانی ساسانيان و صاحب منصبان عالی مقام

نظام ديوانی ساسانيان و صاحب منصبان عالی مقام

 • خرید و دانلود با لینک مستقیم
  • فرمت فایل : ورد
  • تعداد صفحه : 219
  • قیمت : 4000 تومان
  • کد فایل : 41014

  پایان نامه رشته تاریخ

  موضوع : نظام ديوانی ساسانيان و صاحب منصبان عالی مقام

  (از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)

  چكيده : پايان نامه حاضر مي کوشد شکل گيري و گسترش نظام حکومتي ايران دوره اي ساساني را از سال ۲۲۶تا ۴۲۰  ميلادي روشن سازد.محور اين تحقيق توصيفي است پيرامون بخش هاي قضايي و اداري ديوانسالاري ساساني. در اين ميان ، مقام هاي مربوط به اين نظام مورد توجه  قرار گرفته اند .

  فصل اول تحقيق که حکم مدخل را دارد ،روند قدرت يابي و استقرار حکومت ساساني را در دوره اي اردشير بابکان مورد بررسي قرارمي دهد ؛ سال هاي کوشش او در برقراري پيوندهاي نزديک ميان دين و حکومت و به عبارت بهتر ، اتخاذ شکلي يگانه از دين به عنوان دين رسمي ، در جريان اين روند مورد بحث قرار گرفته است .

  فصل دوم ،جزئيات مربوط به طبقات اجتماعي در اين دوره گردآوري و تحليل شده اند ،

  درفصل سوم تصويري کلي از نظام ديواني ساسانيان ارائه مي کند.

  فصل چهارم مشاغل ديواني و درباري ديوانسالاري ساساني را مورد بررسي قرار مي دهد . بالاخره ،در فصل پاياني ،شخصيت هاي برجسته اي که در ديوانسالاري ساساني ايفاي نقش کردهاند ، مورد شناساي و تحقيق قرار گرفته اند .

  روش تحقيق به کار رفته در اين بررسي بيش از هر چيز روش کتابخانه اي است .داده هاي اين بررسي از متن هاي نوشتاري گردآوري شده اند . در ارائه اي اين داده ها از شيوه ي توصيفي – تحليلي استفاده شده است و در مواقع لزوم ،کوشش شده است مباحث متناقض مورد تحليل نيز قرار گيرند.

  واژگان کليدي : ديوانسالاري – ساسانيان-  مشاغل ديواني و درباري – طبقات اجتماعي – شخصيت هاي ديواني .

  هدف : نظام ديواني ساساني از بدو ورودم به رشته تاريخ همواره برايم جذاب و جالب بود . علاقه وافر به اين موضوع و عدم تدوين کتاب و پايان نامه جامع و کامل مرا بر آن داشت تا اين مبحث  را به عنوان موضوع پژوهش  خود انتخاب نمايم .

  در اين رساله بر آن هستيم تا ساختار اداري و درباري ساسانيان را روشن سازيم و نيز صورتي شفاف و نظام مند از تشکيلات عصر ساساني – که منابع مختلف در آن دچار ضد و نقيض گويي هاي فراواني شده اند- ارايه نمايبم.

  بيان مساله :

  رساله حاضر با عنوان نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام ( از آغاز دوره ساساني ، بهرام پنجم ) داراي ويژگيهاي خاصي مي باشد که شناسايي اين ويژگي ها راه تحقيق را بر پژوهشگر هموار مي نمايد . در انجام اين پژوهش چند نکته مهم وجود داشته است : يکي نظام حکومتي ايران دوره ساساني به چه شکلي بود و ديگري  صاحب منصبان عالي مقام در نظام ديواني و تثبيت ديانت زر تشتي چه نقشي داشتند .

  پيشينه و ادبيات تحقيق :

  محققاني که راجع به اوضاع اجتماعي ساساني سخن گفته و يا تاريخ تشکيلات اداري خلفاي عباسي و حکومت هاي محلي که از دل اعراب سر بر آوردند، را به قلم کشيده اند ، صفحاتي از کتاب‌هاي خود را به ديوان هاي عصر ساساني و شخصيت هاي برجسته ي ساساني اختصاص داده اند . اما تحقيق جامع و کاملي که اختصاصاً  در اين مورد باشد وجود ندارد و ازاين حيث پژوهش فوق کاري بديع و نو مي باشد .بيان مسائل به شکل کلي و عدم بر خورداري تحقيقات از تجزيه و تحليل کافي از جمله مشکلاتي است که از دير باز گريبان گير تاريخ ايران بوده است .

  سوالات و فرضيات :

  با توجه به اهداف تحقيق مورد نظر سوالات  مطرح شده در اين پژوهش عبارتند از :

  تاثير دين در ساختار اداري و درباري ساساني چگونه است ؟

  ديوان هاي پيش از عصر ساساني چه تاثيري بر نظام ديواني اين دوره داشت ؟

  مشاغل ديواني و درباري به چه کساني واگذارمي شد ؟

  وجود شخصيت هاي برجسته سياسي و ديني چه تاثيري در ثبات دين زرتشتي داشتند؟

  در جواب سوالات فوق فرضيه هاي زير مطرح است:

  –  دين و حکومت در عصر ساساني داراي روابط متقابل بودند.

  – ساسانيان نهادهاي اداري خود را از هخامنشيان و اشکانيان الگو گرفته بودند.

  – مشاغل ديواني و درباري به طبقه اشراف واگذار مي شد .

  – صاحب منصبان عالي مقام در ثبات دين زرتشتي تاثير مستقيمي داشتند .

  مشکلات پيش روي پژوهشگر :

  از جمله مشکلات پيش روي پژوهشگر دگرگوني و تحريف عنوان ديوان هاي دوره ساساني در جريان انتقال آن به دوره اسلامي توسط کاتبان و مترجمان اسلامي است . که اين امر شناخت واقعي ديوانهاي اين دوره را به سختي امکان پذير مي نمايد .

  از مشکلات ديگر پژوهش حاضر عدم دسترسي به منابع اصلي در مورد نهادهاي ديوان ساساني است.بيشتر کتابهايي هم که در مورد نظام ديواني ساساني به صورت پراکنده اي به اين موضوع اشاره کرده اند از نظر ويرايش و نگارش داراي نواقص زيادي مي باشد و نيز بسياري از منابع يا در کتابخانه ها  موجود نيست يا به زبان هاي ديگر است  از آنجايي که حيطه زماني تحقيق دوران طولاني را در بر مي گيرد ، طبعاً فرصت ترجمه تمام اين منابع نبوده است تا اينکه مفاهيم مورد نظر را در لابلاي آن ها پيدا نمايم . مشکلات ديگري که  پژوهش هاي از اين دست با آن مواجه مي شوند به طور مفصل در صفحات آتي آمده است .

  روش تحقيق :

  روش تحقيق به کار رفته در اين بررسي بيش از هر چيز روش کتابخانه اي است .داده هاي اين بررسي از متن هايي نوشتاري گرد اوري شده اند . در ارائه اين داده ها از شيوه‌ي توصيفي – تحليلي  استفاده شده است و در مواقع لزوم ، کوشش شده است مباحث متناقض مورد تحليل نيز قرار گيرند.

  فهرست مطالب

  مقدمه

  فصل اول: تلاش اردشير در جهت تشكيل حكومت و اتحاد دين و دولت                    ۱۹

  ۱-۱ساسانيان ادامه دهنده را هخامنشيان                                                      ۲۰

  ۲-۱   تلاش اردشير در جهت تشكيل حكومت                                               ۲۴

  ۳-۱  اتحاد دين و دولت در عصر ساسانيان                                                   ۲۷

   فصل دوم: مروري بر طبقات اجتماعي در عصر ساسانيان                         ۳۲

  ۱-۲ تعريف طبقه اجتماعي                                                                            ۳۳

  ۲-۲ طبقات اجتماعي                                                                                     ۳۴

  ۳-۲ طبقه روحانيون                                                                                      ۳۷

  ۱-۳-۲ موبد                                                                                                 ۴۵

  ۲-۳-۲ موبدان موبد                                                                                        ۴۸

  ۳-۳-۲ هيربد                                                                                                 ۵۱

  ۴-۳-۲ زوت و راسپي                                                                                    ۵۳

  ۵-۳-۲ دستور                                                                                               ۵۴

  ۴-۲ طبقه جنگجويان                                                                                       ۵۴

  ۱-۴-۲ وظيفه جنگجويان                                                                                   ۵۷

  ۲-۴-۲ تقسيم طبقات جنگجويان                                                                          ۵۷

  ۱-۲-۴-۲ سواره نظام                                                                                       ۵۷

  ۲-۲-۴-۲- جايگاه سواره نظام                                                                            ۵۸

  ۲-۲-۴-۲ پياده نظام                                                                                           ۶۰

  ۵-۲ طبقه كشاورزان و صنعتگران                                                                       ۶۱

  ۱-۵-۲- طبقه كشاورزان                                                                                    ۶۵

  ۲-۵-۲-طبقه صنعتگران                                                                                            ۶۷

  فصل سوم: نظام ديواني در عصر ساسانيان                                                     ۶۸

  ۱-۳ شناخت سازمان‌هاي داخلي دوره ساسانيان                                                       ۶۹

  ۲-۳- ديوان                                                                                                           ۷۳

  ۱-۲-۳ پيدايش ديوان‌ها                                                                                           ۷۵

  ۳-۳ ديوان رياست طبقات جامعه                                                                              ۷۷

  ۱-۳-۳ وزرگ فرمذار يا بزرگ فرمذار                                                                        ۷۸

  ۲-۳-۳وظايف و اختيارات وزير                                                                                     ۸۳

  ۴-۳ ديوان سپاه                                                                                                  ۸۴

  ۱-۴-۳  ايران سپاهيد                                                                                          ۸۶

   ۲-۴-۳  ارتشياران سالار                                                                                   ۸۹

  ۳-۴-۳  ارگبذ                                                                                                   ۹۰

  ۵-۳ ديوان دادرسي (داد)                                                                                  ۹۳

  ۱-۵-۳ ارزش داد و دادگستري                                                                                    ۹۶

  ۲-۵-۳ منشاء قوانين در عصر ساسانيان                                                              ۹۸

  ۳-۵-۳ حوزه قضات                                                                                      ۹۹

  ۴-۵-۳ ادّله اثبات دعوي                                                                                ۱۰۰

     ۵-۵-۳ پادشاه در منصب قضاوت                                                                    ۱۰۲

  ۶-۵-۳ روحانيون در منصب قضاوت                                                                            ۱۰۳

  ۶-۳ ديوان رسايل (ديوان دبيران)                                                                        ۱۰۵

  ۷-۳ طبقه‌ي متستخدمين ادارات (دبيران)                                                                ۱۰۶

  ۱-۷-۳ دبير                                                                                            ۱۰۹

  ۲-۷-۳ ايران دبيربد(دبير بد)                                                                       ۱۱۰

  ۳-۷-۳ اهميت دبيران و ديدگاه شاهان به دبيران                                              ۱۱۱

  ۴-۷-۳ چگونگي برگزيدن دبيران                                                                  ۱۱۴

  ۵-۷-۳ وظايف دبيران                                                                               ۱۱۶

  ۶-۷-۳ اصناف دبيران                                                                               ۱۱۹

  ۱-۸-۳ دين دبير                                                                                      ۱۱۹

  ۸-۲–۳ دبيران ديوان خراج                                                                       ۱۲۰

  ۳-۸-۳ گذك آمار دبير                                                                              ۱۲۱

  ۴-۸-۳ واسپوهرگان آمازكار                                                                      ۱۲۱

  ۵-۸-۳ روانيگان دبير                                                                                ۱۲۱

  ۶-۸-۳ آذربادگان دبير                                                                                        ۱۲۱

  ۷-۸-۳ گنج آمار دبير                                                                                ۱۲۲

  ۹-۳ ديوان سراي شمره يا ديوان استيفا (اداره ماليه)                                        ۱۲۲

  ۱۰-۳ ديوان خراج                                                                                    ۱۲۳

  ۱-۱۰-۳ خسرو انوشيروان و اصلاح نظام مالياتي                                            ۱۲۵

  ۲-۱۰-۳ واستر پوشان سالار                                                                      ۱۲۶

  ۳-۱۰-۳ آمار كار(آمارگر )                                                                         ۱۲۸

  ۴-۱۰-۳ دهقانان                                                                                      ۱۲۹

  ۱-۴-۱۰-۳ جايگاه دهقانان                                                                         ۱۳۲

  ۱۱-۳ ديوان درآمدهاي كل كشور                                                                ۱۳۳

  ۱۲-۳ ديوان خزائن                                                                                   ۱۳۴

  ۱۳-۳ گهبذ و ضرب مسكوكات                                                                              ۱۳۵

  ۱۴-۳ ديوان آتشكده‌ها                                                                               ۱۳۶

  ۱۵-۳ ديوان بريد                                                                                     ۱۳۷

  ۱۶-۳ ديوان اشراف                                                                                  ۱۴۱

  ۱۷-۳ ديوان ايران دربد                                                                                       ۱۴۲

  ۱۸-۳ ديوان مهرشاهي (ديوان خاتم )                                                            ۱۴۳

  ۱۹-۳ ديوان احشام                                                                                  ۱۴۴

  ۱-۱۹-۳  آخور آمار دبير – آخورسالار                                                        ۱۴۵

  ۲۰-۳ ديوان ويژگان                                                                                 ۱۴۶

  ۲۱-۳ ديوان نوروز                                                                                   ۱۴۷

  ۲۲-۳ ديوان كستبزود (ديوان آب)                                                                ۱۴۸

  ۱-۲۲-۳ وظيفه‌ي ديوان آب                                                                        ۱۴۹

  ۲۳-۳ ديوان جامه خانه                                                                                       ۱۵۰

  ۲۴- ۳  ايران درستبد                                                                                ۱۵۰

   فصل چهارم :مشاغل ديواني و درباري                                                                      ۱۵۲

  ۱-۴مشاغل ديواني                                                                                    ۱۵۳

  ۲-۴ پادشاه                                                                                            ۱۵۴

  ۱-۲-۴شاه                                                                                             ۱۵۵

  ۱-۲-۴ وظيفه متقابل شاهان و پادشاهان                                                       ۱۵۶

  ۳-۴ شهرب                                                                                            ۱۵۷

  ۴-۴ مرزبان                                                                                            ۱۵۹

  ۵-۴ اسپهبد                                                                                            ۱۶۱

  ۶-۴ پادگوسپانان                                                                                     ۱۶۲

  ۷-۴ بيدخش                                                                                            ۱۶۴

  ۸-۴ اندرزبد                                                                                           ۱۶۵

  ۹-۴ آموزگاران اسواران                                                                           ۱۶۶

  ۱۰-۴ دريوشان جادگ گو و دادور (مدافع درويشان و دادور)                                      ۱۶۷

  ۱۱-۴ خرم باش                                                                                                ۱۶۷

  ۱۲-۴ پشتيگبان سالار                                                                               ۱۶۹

  ۱۳-۴ مهماندار                                                                                        ۱۷۰

  ۱۴-۴ خوانسالار                                                                                      ۱۷۱

  ۱۵-۴ پذشخوار                                                                                                 ۱۷۲

  ۱۶-۴ مردبذ                                                                                            ۱۷۳

  ۱۷-۴ ديده‌بان سلطنتي                                                                               ۱۷۴

  ۱۸-۴ بازدار                                                                                           ۱۷۴

  ۱۹-۴ گنجور                                                                                           ۱۷۵

  ۲۰-۴ دواتدار                                                                                          ۱۷۵

  ۲۱-۴ كاروانسالار                                                                                    ۱۷۶

  ۲۲-۴ تغاربد                                                                                           ۱۷۶

  ۲۳-۴ آيين بد                                                                                          ۱۷۶

  ۲۴-۴ بازاربد                                                                                          ۱۷۷

  ۲۵-۴ كيروگ بد ( هنربد )                                                                          ۱۷۷

  فصل پنجم شخصيت‌هاي برجسته دوره ساسانيان                                                  ۱۷۹

  ۱-۵ تنسر در منابع                                                                                   ۱۸۰

  ۱-۱-۵-تنسر                                                                                          ۱۸۲

  ۲-۱-۵ تنسر شخصيتي تاريخي                                                                   ۱۸۴

  ۲-۵ ابرسام                                                                                            ۱۸۶

  ۱-۲-۵  تنسر و ابرسام                                                                                       ۱۸۸

  ۳-۵ كرتير و تقويت روحانيت زرتشتي                                                                    ۱۹۲

  ۱-۳-۵ كرتير                                                                                          ۱۹۳

  ۲-۳- ۵ كرتير و شاپور يكم و ترقي مقام وي در شاهان بعدي                                      ۱۹۵

  ۳-۳-۵ كريتر و كتيبه‌هاي وي                                                                     ۱۹۹

  ۴-۵ آذرپاد مهراسپندان                                                                                      ۲۰۶

  ۵-۵ مهرنرسي                                                                                        ۲۱۰

   نتيجه                                                                                                    ۲۱۵

  تصاوير

  كتاب شناسي ( فهرست منابع و ماخذ)                                                           ۲۱۹

  —————————————————–

  این فایل با فرمت ورد (doc) به تعداد ۲۱۹ صفحه  تایپ شده است  که  کاملا قابلیت ویرایش دارد و درون یک فایل فایل فشرده (zip) است که باید توسط برنامه هایی از قبیل winrar  آن را از حالت فشرده (extract) خارج سازید و توسط برنامه ی MICROSOFT  WORD فایل را باز کنید.

  اطلاعات فایل
  • موضوع : نظام ديوانی ساسانيان و صاحب منصبان عالی مقام
  • فرمت فایل : ورد
  • تعداد صفحه : 219
  • قیمت : 4000 تومان
  • حجم فایل : 265 کیلوبایت

  درباره ی MrDoc.ir

  فروشگاه مسترداک دات آی آر شامل پایان نامه های آماده رایگان و غیر رایگان از رشته های فنی و مهندسی، علوم پایه و انسانی و پزشکی که کاملا تایپ شده و موضوعات متفرقه از تمام رشته های تحصیلی برای دانشجویان عزیز ارائه می دهد، که ارزش واقعی فایل ها بیشتر از قیمت آن است. آدرس شرکت: اصفهان - خیابان لاله شمالی - شرکت سامان گستر 03135673766

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *