مقاله اتوماسيون صنعتی و شبكه های ارتباطی

مقاله رشته مهندسی

چکیده و مقدمه :  خلاصه

پيشرفت فن آوري اينترنت و شبكه هاي ارتباطي در دهه هاي اخير ايجاب مي نمايد تا به لزوم بكارگيري شبكه هاي ارتباطي در صنعت و در اين راستا شبكه اي كردن دستگاهها و سنسورهاي صنعتي بپردازيم.

در اين مقاله نگاهي اجمالي به اتوماسيون صنعتي و نقش شبكه هاي ارتباطي در توسعه صنعت داريم . در ابتدا با بيان تاريخچه اتوماسيون صنعتي , به ذكر اطلاعات پايه اعم از سطوح سلسله مراتبي اتوماسيون صنعتي و پروتكل MAP ( پروتكل اتوماسيون صنعتي) مي پردازيم.

 در ادامه ملزومات اساسي طراحي و ارتباطات قسمتهاي مختلف يك شبكه صنعتي شرح داده مي شود و با اشاره به توسعه شبكه هاي ارتباطي به نقش ارزنده اتصال دستگاهها و سنسورها در دنياي صنعت مي پردازد .

 انواع شبكه هاي صنعتي با ذكر محاسن و معايب هر يك بررسي شده و نشان مي دهد كه چگونه مي توانيم شبكه هاي سرعت بالا مانند Ethernet را با شبكه هاي سطح پايين تر (‌مانند : Fieldbus) جهت افزايش كارايي تركيب نمود و همچنين اهميت استفاده از پردازنده ها و رابطهاي كامپيوتري در مديريت هرچه بيشتر اطلاعات تبادلي و chip هاي از قبل برنامه ريزي شده (‌Asic) شرح داده مي شود. در پايان با بيان پيشنهادهايي جهت طراحي يك شبكه ارتباطي در صنعت به كار خود خاتمه مي دهد.

 فصل 1 – شبكه هاي صنعتي

مقدمه

هنگاميكه در دهه شصت تكنولوژي هاي اتوماسيون ديجيتال در دسترس قرار گرفت از آنها جهت  بهبود و توسعه سيستمهاي اتوماسيون صنعتي استفاده شد . مفاهيمي مانند : صنايع خودكار[1](CIM) و سيستمهاي كنترلي خودكار توزيعي [2](DCCS), در زمينه اتوماسيون صنعتي معرفي گرديد و كاربرد شبكه هاي ارتباطي تقريبا“‌ رشد قابل توجهي نمود.

[1] CIM (Manufacturing Computer Integrated ) – صنعت مجتمع خودكار

[2] DCCS ( Distribute Computer Control System) –  سيستم كنترلي خودكار توزيعي و…

اصطلاحات

–  DDC (Direct Digital Control) ( كنترل ديجيتالي مستقيم)

–  PLC ( Programmable Logic Controller) ( كنترل كننده منطقي قابل برنامه ريزي)

–  FMS  ( Flexible Manufacturing System) ( سيستم صنعتي قابل انعطاف)

–  CIM ( Computer Integrated Manufacturing) ( ساخت كامپيوتر مجتمع)

–  MAP ( Manufacturing Automation Protocol) ( پروتكل اتوماسيون صنعتي)

–  IEEE ( Institute of Electrical and Electronics Engineers)

سازمان متخصصين مهندسي والكترونيكي و از دستاوردهاي مهم آن استانداردهاي IEEE802  براي لايه هاي فيزيكي وارتباط داده شبكه هاي محلي است كه با مدل ارتباط داخلي سيستم هاي باز OSI منطبق مي باشد.

–  IEEE802 Standards

مجموعه اي از استانداردها كه IEEE براي تعريف روشهاي دستيابي وكنترل در شبكه هاي محلي ارائه نموده است كه لايه ارتباط داده را به دو لايه فرعي MAC , LLC  تقسيم مي كند.

–  Rs232-c Standard

يك استاندارد پذيرفته شده براي اتصالات سريال مي باشد. RS  خطوط و خصوصيات سيگنالي خاص مورد استفاده كنترل كننده هاي ارتباطي را جهت استانداردسازي مخابره داده هاي سريال بين دستگاهها تعريف مي كند.

–  Rs-422  براي ارتباطات سريال با فاصله مخابراتي بالاي 17 متر .

—————————————————–

این فایل با فرمت ورد (doc) به تعداد 58 صفحه  تایپ شده است  که  کاملا قابلیت ویرایش دارد و درون یک فایل فایل فشرده (zip) است که باید توسط برنامه هایی از قبیل winrar  آن را از حالت فشرده (extract) خارج سازید و توسط برنامه ی MICROSOFT  WORD فایل را باز کنید.

MrDoc.ir
29 تیر 1397
0 بازدید