خانه / پایان نامه / فنی و مهندسی / رشته مهندسی برق و الکترونیک / تحقيقی بر سيستم تحريك و راه انداز ژنراتورهای نوع Ty 10546 در واحدهای گازی نوع V 94-2

تحقيقی بر سيستم تحريك و راه انداز ژنراتورهای نوع Ty 10546 در واحدهای گازی نوع V 94-2

 • خرید و دانلود با لینک مستقیم
  • فرمت فایل : ورد
  • تعداد صفحه : 95
  • قیمت : 4500 تومان
  • کد فایل : 12004

  پايان نامه كارشناسی رشته مهندسی برق – قدرت

  شرح مختصر :  ژنراتور ماشين سنكرون : ماشين سنكرون سه فاز، ماشيني دوار است متشكل از  يك استاتور سه فاز كه سيم پيچ شده است و در شكافهاي هسته با فواصل يكنواخت چيده شده كه مدار آرميچري ناميده ميشود.يك روتور با ميداني سيم پيچ كه در شكافهاي هسته توزيع شده و دريك مدار تك فاز قرار گرفته تحريك ناميده ميشود.استاتور و روتور بوسيله فضاي هوا (فرمينگ هو) از هم جدا ميشوند كه شكاف هوا ناميده ميشود.

  اصل كار براساس پديده اسنتاج الكترومغناطيسي مي باشد. جريان مستقيم كه در ميدان تحريك درجريان است، ميداني مغناطيسي ساكني را توليد ميكند. وقتي كه ميدان تحريك مي چرخد، حوزه مغناطيسي براي استاتور بعنوان يك حوزه مغناطيسي دوار ظاهر ميشود كه در سطح تغيير ميكند.

  با بيرون آمدن از قطبهاي روتور، جريان (فلو) مغناطيسي، درون دندانه هاي استاتور جريان مي يابد و مدار مغناطيسي بر روي يوغ استاتور بسته ميشود.
  كنداكتورهاي استاتور، روي شيارهاي استاتور قرار گرفته اند در عمقي كه يك ميدان مغناطيسي متغير درآن وجود دارد كه ولتاژ القاء شده طبق قانون لنز بدست مي آيد.فرمول(۱-۱)

  درحاليكه   φ فلوي عبوري را نشان مي دهد.براي مصارف صنعتي ، تا جايي كه ممكن است ولتاژ بايد سينوسي شكل باشد.براين اساس، كارهاي ذيل انجام ميگيرد ۱-توزيع سيم پيچ در شيارهاي بيشتري در قطب هر فاز۲-.اتصال قسمت اكتيو هر كويل۳- در مسيري كوتاهتر از هر قطب.

  تعداد قطبهاي يك ماشين سنكرون، براساس سرعت مكانيكي و فركانس الكتريكي در ماشيني كه آماده بهره

  برداري است تعيين ميگردد. سرعت سنكروني يك ماشين سنكرون، همان سرعت در ماشينهايي ميباشد كه بطور نرمال تحت شرايط يكنواخت و بالانس كار ميكنند و با اين فرمول داده ميشود :فرمول (۱-۲)
  n = سرعت دور موتور در دقيقه
  در اينجا :

  f = فركانس الكتريكي در هرتز

  p = تعداد قطبها

  بنابراين ماشينهاي سنكرون توسط سرعت دواري (ريتينينگ) مشخص ميگردند كه وابسته به فركانس شبكه اي است، آنها به هم متصل مي باشند و عملا“ ثابت هستند، و سرعت سينكرونيزم ناميده ميشوند

  . دور نمائي از ژنراتور

  ژنراتور كه براساس قرارداد طراحي شده ، ماشيني است داراي سيستم خنك كننده هوا، با يك جفت قطب با روتور سيلندري ، كه تهويه آن بصورت مدار بسته توسط مبدلهاي حرارتي هوا به آب انجام ميگيرد كه در قسمت پائين پوسته استاتور جاي گرفته است. (شكل ۱ را ببينيد). يك فرورفتگي كوچك به عمق تقريبي هزار ميليمتر مسير هواي خنك را كامل مينمايد. ژنراتور توسط روتور به توربين گازي V94.2 متصل شده است.

  استاتور:اجزاي اصلي استاتور عبارتند از :

  ۱)پوسته

  ۲)ورقه هاي هسته شامل سيم پيچ

  اتصال قسمتهاي انعطاف پذير هسته استاتوردر پوسته

  پوسته: پوسته كه از فولاد ساخته شده ، شيار افقي است كه در بالا و ته به دو نيمه مساوي تقسيم شده است. ورقه هاي هسته، اولين باندول ايجاد شده است كه در نيمه پائيني پوسته گذاشته ميشود و سپس

  نيمه بالايي با پيچ روي آن محكم ميگردد. هر دو قسمت ، نيروها را به فونداسيون انتقال ميدهند و جريان هواي خنك را هدايت ميكنند. براي اين منظور آخر، سرپوشهايي در انتهاي آنها بكار ميرود. سرپوش بيروني ، مدار جريان خنك ژنراتور را از اطراف جدا مي سازد، و سرپوش داخلي، محفظه ها را قبل و بعد از فن مجزا ميكند (يعني قبل از مكش و بعد از فشار)

  ورقه هاي هسته شامل تعداد نسبتا“ زيادي بسته هاي ورقه شده نازكي است كه بوسيله مسيرهاي تهويه شعاعي هوا، جدا شده اند و عرض اين كانالهاي عبور هوا بوسيله فاصله گذار يك قسمتي و نقاط جوشكاري شده به يك قسمت محافظ، معين ميگردند. هر ورقه هسته، شامل تلفات كم و غيرجهت دار

   مي باشد كه اجزاي آن از الكتروپليت هايي كه پوشش سيليكون ساخته شده . اجزاي آنها از رولهاي ورقه فولادي هستند كه مارك دار و مشخص هستند. آنها دندانه دار هستند و طرفين اين ورقه ها با عايق وارينش پوشش داده شده اند كه عايق وارينش با مقاومت دماي خاصي، از رزين مصنوعي با مواد معدني ساخته شده است. در نتيجه ، مقاومت مابقي بالايي بين اجزاءنسبت به فرسودگي، بوجود مي آيد. هسته خودنگهدار، خارج از پوسته قرار دارد، زيگمنتها از يك سو لايه به لايه ديگر ، نيمه نيمه روي هم افتاده اند. اتصال كويلها در پشت هسته به دو منظور بكار رفته : آنها محل دقيق هر ورقه را و اتصال محكـــم به صفحه هاي پرس شده اي كه به انتهاي هر دو چسبيده شده اند را فراهم مي آورد. اين صفحه ها كه از آلياژ آلومينيوم آبكاري و سرد شده ساخته شده اند، با وجود آوردن يك پوشش خوب بين ورقه هاي انتهايي و انتهاي

  ميدان پراكندگي، باعث كم شدن تلفات مي شوند. (تلفات را در سطح كمي نگه مي دارند). اين صفحه هاي پرسي ، ندرتا“ شكلي به صورت بشقاب دارند و به شكل موثري مانند واشرهاي بزرگ عمل ميكنند. پرس

  انگشتي هايي كه بين صفحه پرس و انتهاي صفحــــه جاي داده شده اند، فشار اعمال شده را بوسيله صفحه پرس به هسته و خصوصا“ به دندانه هاي صفحه انتقال مي دهند.

   اتصال قسمتهاي انعطاف پذير ورقه هاي هسته:ورقه هاي هسته در پوسته بصورت فنري مونتاژ شده اند. در چنين حالتي ، بيشتر از لرزشهاي هسته به فونداسيون فرستاده نمي شود. بنابراين با بكارگيري دو نقطه آويزان (معلق) هدايت و مستهلك ميشود.

  فهرست

    ژنراتور                                                                                                                 ۲

      ماشين سنكرون                                                                                                     ۴-۳

  دور نمائي از ژنراتور                                                                                               ۴

  استاتور                                                                                                              ۴

  پوسته                                                                                                                ۵

  سيم پيچ استاتور                                                                                                    ۶

  روتور                                                                                                                ۷

  بدنهء روتور                                                                                                         ۸

  سيم پيچ خفه كننده                                                                                                 ۹

  حلقه هاي جمع كننده                                                                                            ۱۰-۹

  هوا كشها                                                                                                            ۱۰

  سيستم خنك كننده                                                                                                ۱۰

  مسير هوا خنك كن در استاتور                                                                                 ۱۱-۱۰

  مسير هوا خنك كن در روتور                                                                                   ۱۱

  فيلترهاي جبران كنندهء هوا                                                                                     ۱۲-۱۱

  كولرها                                                                                                                ۱۲

  ياتاقانها                                                                                                               ۱۳

  روغن كاري                                                                                                            ۱۳

  كنترل نظارت حرارتي توربين                                                                                        ۱۳

  رينگهاي لغزشي و نگهدارنده هاي زغالي                                                                          ۱۳

  بهره برداري                                                                                                              ۱۴

  بهره برداري كلّي                                                                                                        ۱۴

  سيم پيچ استاتور                                                                                                        ۱۴

  روتور                                                                                                                     ۱۵

  هسته استاتور                                                                                                            ۱۵

  پايداري و تثبيت وضعيت                                                                                            ۱۵

  اختلاف انبساط سيم پيچ استاتور و هسته آن                                                                     ۱۵

  لرزشها و ارتعاشات                                                                                                    ۱۶

  راه اندازي ،بارگيري و تريپ                                                                                         ۱۶

  ملاحضات                                                                                                                ۱۶

  پيش راه اندازي                                                                                                          ۱۷

  اخطار                                                                                                                      ۱۷

  راه اندازي                                                                                                            ۱۸-۱۷

  دستور العمل هاي سنكرون شدن                                                                                     ۱۸

  بهره برداري به هنگام پارالل                                                                                           ۱۹

  تغيير در بار راكتيو                                                                                                       ۱۹

  تريپ يا قطع مدار                                                                                                       ۱۹

  تريپ نرمال                                                                                                               ۱۹

  تنظيم اتوماتيك ولتاژ                                                                                                  ۲۰

  تنظيم دستي ولتاژ                                                                                                        ۲۰

  بهره برداري در فركانس بالا                                                                                           ۲۰

  بهره برداري در فركانس كم                                                                                           ۲۰

  خروج از حالت سنكرون                                                                                              ۲۱

  قطع ميدان تحريك                                                                                                     ۲۲

   

  تريپ همزمان                                                                                                            ۲۲

  تريپ ژنراتور

  ۲۲

  تريپ كليد اصلي ژنراتور                                                                                               ۲۲

  تريپ ترتيبي                                                                                                              ۲۲

  تريپ دستي                                                                                                               ۲۳

  برگشت اصلي وتريپ                                                                                                   ۲۳

  برگشت دستي                                                                                                           ۲۳

  حفاظت هاي ژنراتور                                                                                               ۲۴-۲۳

  پلاك مشخصات ژنراتور                                                                                          ۲۵-۲۴

  تصوير ژنراتور                                                                                                           ۲۶

  بخش دوّم                                                                                                                 ۲۷

  مقدمه سيستم تحريك                                                                                              ۲۹-۲۸

  تحليل سيستم تحريك                                                                                             ۳۱-۳۰

  پل تريستوري                                                                                                            ۳۱

  ولتاژ ،جريان نامي                                                                                                        ۳۲

  مقادير نامي سيستم تحريك                                                                                            ۳۳

  مقادير نامي ترانس تحريك                                                                                             ۳۴

  فيوز ها                                                                                                                    ۳۴

  اسنابر                                                                                                                     ۳۵

  كروبار                                                                                                                    ۳۵

  مقاومت تخليه                                                                                                          ۳۶

  حفاظت هاي كانورتر                                                                                                   ۳۶

  فيوز                                                                                                                        ۳۶

  حفاظت ماكزيمم جريان لحظه اي                                                                                    ۳۶

  حفاظت اضافه جريان تأخيري                                                                                         ۳۷

  حفاظت جريان نامتعادل                                                                                               ۳۸

  قسمت كنترلي                                                                                                       ۴۰-۳۹

  كارت هاي سيستم                                                                                                  ۴۲-۴۰

  دياگرام تنظيم                                                                                                            ۴۲

  فاز شيفتر و طراحي آن                                                                                                ۴۳

  آتش گيت تريستور ها                                                                                             ۴۶-۴۴

  تست تريستور وزواياي آتش آن                                                                                 ۴۷-۴۶

  ساختار نرم افزا ر                                                                                                   ۴۸-۴۷

  توابع رگولاتور                                                                                                     ۴۹-۴۸

  كنترل ريداندانت                                                                                                      ۴۹

  پايانهء عيب يابي                                                                                                   ۵۰-۴۹

  نرم افزار پي سي ترم                                                                                                   ۵۱

  فشرده اي از سيستم تحريك با شبكه                                                                          ۶۳-۵۲

  تصاوير سيستم تحريك                                                                                           ۶۵-۶۳

  بخش سوّم                                                                                                          ۶۶

  سيستم راه انداز                                                                                                          ۶۷

  سيستم راه انداز نيروگا ه                                                                                           ۶۹-۶۸

  معايب و مزايا                                                                                                            ۶۹

  مشخّصات سيستم                                                                                                       ۶۹

  بررسي قسمت هاي مختلف سيستم                                                                            ۷۴-۷۰

  شرح عملكرد كارت ها                                                                                           ۸۱ -۷۵

  مشخصات ترانس سيستم راه انداز                                                                                    ۸۲

  نحوهء عملكرد وحلقهء اصلي كنترل در سيستم راه انداز                                                     ۸۶-۸۳

  حفاظت هاي داخلي پانل                                                                                               ۸۷

  حفاظت هاي خارجي پانل                                                                                             ۸۷

  خطاي باس                                                                                                              ۸۹

  تصاوير                                                                                                              ۹۴-۹۰

  منابع ومراجع                                                                                                           ۹۵

  منابع و مراجع :

  [۱]: مستندات مربوط به بهره برداري ؛ زونکن شماره ۶ بخش اول ( مستندات لاتين ولوم ۴ ؛ بخش دوم )

  [۲]: مستندات تعميرات شامل زونکن شماره ۱۲۷

  [۳]: مستدات موجود بر روي لوح فشرده نيروگاه ؛ پوشه ۱۳۱

  [۴]:مستندات مربوط به بهره برداري، سيستم تحريك

  [۵]: مستندات مربوط به تعميرات الكتريك زونكن شماره ۴ قسمت الف، سيستم تحريك در نيروگاه.

  [۶]:مستندات مربوط به بهره داري ،ژنراتور اصلي

  [۷]:مستندات مربوط به ولوم ۴ تعميرات الكتريك (ژنراتور اصلي)

  —————————————————–

  این فایل با فرمت ورد (doc) به تعداد  ۹۵ صفحه  تایپ شده است  که  کاملا قابلیت ویرایش دارد و درون یک فایل فایل فشرده (zip) است که باید توسط برنامه هایی از قبیل winrar  آن را از حالت فشرده (extract) خارج سازید و توسط برنامه ی MICROSOFT  WORD فایل را باز کنید.

  اطلاعات فایل
  • موضوع : تحقيقی بر سيستم تحريك و راه انداز ژنراتورهای نوع Ty 10546 در واحدهای گازی نوع V 94-2
  • فرمت فایل : ورد
  • تعداد صفحه : 95
  • قیمت : 4500 تومان
  • حجم فایل : 2480 کیلوبایت

  درباره ی MrDoc.ir

  فروشگاه مسترداک دات آی آر شامل پایان نامه های آماده رایگان و غیر رایگان از رشته های فنی و مهندسی، علوم پایه و انسانی و پزشکی که کاملا تایپ شده و موضوعات متفرقه از تمام رشته های تحصیلی برای دانشجویان عزیز ارائه می دهد، که ارزش واقعی فایل ها بیشتر از قیمت آن است. آدرس شرکت: اصفهان - خیابان لاله شمالی - شرکت سامان گستر 03135673766

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *