خانه / پایان نامه / علوم انسانی / رشته تاریخ / جايگاه وضوابط قانونی مربوط به حفظ ميراث فرهنگی در ايران با نگاهی بر تمهيدات جهانی

جايگاه وضوابط قانونی مربوط به حفظ ميراث فرهنگی در ايران با نگاهی بر تمهيدات جهانی

 • خرید و دانلود با لینک مستقیم
  • فرمت فایل : ورد
  • تعداد صفحه : 200
  • قیمت : 5500 تومان
  • کد فایل : 41017

  پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته حقوق عمومی

  موضوع: جايگاه وضوابط قانونی مربوط به حفظ ميراث فرهنگی در ايران با نگاهی بر تمهيدات جهانی

  مقدمه

  الف ـ طرح موضوع : ميراث فرهنگ هر كشور، يكي از اساسي‌ترين اركان تحكيم هويت، ايجاد خلاقيت و خودباوري ملي است. پژوهش در زمينه‌هاي مختلف آن موجب روشن شدن ابهامات تاريخي، شناخت ارزش‌هاي حاصل از حيات طولاني جامعه و تسري ارزش‌هاي اصيل نهفته در ميراث فرهنگي، به حيات امروزين جامعه مي‌شود و بالقوه قادر به تعيين مرزهاي فرهنگي جوامع بشري بوده و حداقل يكي از عوامل اصلي بازشناسي ملت‌ها و كشورها از يكديگر است.

  هنر و فرهنگ ايراني به دليل ويژگي‌هاي خاص آن و موقعيت ژئوپلتيك كشور، همواره در هنر و فرهنگ جهان معاصر خود تأثيري شايسته و به سزا داشته است كه امروزه مي‌تواند از جمله زمينه‌هاي مساعد همكاري‌هاي بين‌المللي باشد.

  هزاران محوطه باستان‌شناسي به جا مانده از دوره‌هاي مختلف پيش از تاريخ و تاريخي، ده‌ها شهر زنده و فعال كه داراي هسته مركزي يا بافت تاريخي ارزشمند مي‌باشند، هزاران بنا و مجموعه تاريخي واجد ارزش‌هاي نفيس فرهنگي ـ تاريخي و صدها هزار قطعه اثر منقول تاريخي موجود در موزه‌ها، هنرهاي اصيل سنتي با ريشه‌هاي چند صد ساله در تاريخ و فرهنگ اين ملت و جامعه اي با آداب و سنن منحصر به فرد ، يادگارهاي گرانقدر تمدن و فرهنگ غني، اصيل و بي‌نظير ايران است.

  سرمايه عظيم معنوي و فرهنگي ناشي از اين تاريخ و تمدن بي‌نظير كه ممالكت مختلف از آن الهام گرفته‌اند، توجهي جدي، درخور، عميق و همه‌جانبه را مي‌طلبد.

  اهميت فوق‌‌العاده توجه به پژوهش. حفاظت، احياء و معرفي ميراث فرهنگي در تبيين، تحكيم و اقتدار فرهنگ خودي، با توجه به گستردگي و تنوع كيفي و كمي موضوعات، به نحوي است كه پرداختن دقيق و درخور را از عهده دستگاه‌هاي اجرايي مكلف، خارج ساخته و آن را وظيفه‌اي ملي و همگاني جلوه مي‌دهد.

  اما رابطه علم حقوق با ميراث فرهنگي، رابطه‌اي يكسويه نيست بلكه توجه به مفاهيم و ارزش‌هاي نهفته در ميراث فرهنگي كه حاصل حيات طولاني ملتي در طول تاريخ است، نشان مي‌دهد كه در طول تاريخ، زندگي هر نسلي متناسب با شرايط زمان و مكان، تجارب نسل‌هاي پيشين را دريافت و تكميل كرده يا عيناً و يا به صورتي متكاملتر در حيات جاري خود جريان داده است. از اين رو در حقيقت در حيطه حقوق عرفي، وظيفه قانونگذار كشف سير تحولات روابط اجتماعي و قانونمند ساختن آن است.

  دقت در رعايت عوامل مذكور در تقنين قوانين، امكان قبول و پذيرش آن را از سوي جامعه و در نهايت شرايط اجراي صحيح آن را فراهم مي‌آورد. قوانيني كه با طي همه تشريفات قانوني به تصويب رسيده‌اند ولي در مرحله اجراء متروك مانده‌اند، حداقل يكي از عوامل عدم اجراي آن، عدم انطباق آن با ويژگي‌هاي فرهنگي، اجتماعي و مذهبي جامعه بوده است.

  توجه جدي به اهميت فوق‌العاده تجارب تاريخي، آداب، سنن، عرف و باورهاي جامعه در وضع قوانين و برنامه‌ريزي متناسب براي حركت صحيح و دقيق براي ساختن حال و آينده‌اي متكي بر تجارب تاريخي، ضروري و حتمي به نظر مي‌رسد.

  بديهي است بررسي تجارب تاريخي كشور، در امر سازماندهي فعاليت‌هاي مربوط به ميراث فرهنگي در قالب تشكيلات اداري و قوانين ناظر به وجوه گوناگون فعاليت‌هاي مربوط به آن، مي‌تواند در تبيين وظايف متقابل دولت و مردم در قبال اين «وديعه ملي» و همچنين اصلاح رو‌ش‌ها و قوانين مؤثر واقع شود.

  ب ـ اهداف و فرضيات : هدف اصلي اين تحقيق هموار نمودن راه براي وضع سياست‌هاي مناسب‌تري براي ميراث فرهنگي در ايران و جهان است. اصولاً سياست‌ها براي انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب تنظيم مي‌گردند. لذا در وضع هر سياستي، شناخت وضع موجود و جهت‌گيري‌ها براي نيل به وضع مطلوب (موردنظر) ضرورت دارد. از اينروست كه سياست‌هاي ميراث فرهنگي در ايران وقتي واقع‌گرايانه و قابل اجرا خواهد بود كه ؛ اولاً بر شناختي تحليلي از وضع موجود متكي بوده و ثانياً‌ نوع ارزيابي و انتظاراتي را كه نظام ارزشي جامعه از آثار تاريخي خود دارد مورد توجه قرار داده باشد.  بدين ترتيب طرح پژوهشي حاضر بر پايه اين فرض كه مجموعه ضوابط موجود در ايران در جهت حمايت و حفاظت از ميراث فرهنگي ناكافي بوده و داراي نواقصي است كه با توجه به رشد روز افزون عوامل خطرزا و تهديد كننده ميراث فرهنگي، پاسخگوي نيازهاي امروز نمي‌باشد، شكل گرفته است.

  در صحنه بين‌المللي نيز فقدان انسجام و اتحاد بين‌المللي در جهت لازم‌الاجرا كردن تمهيدات بين‌المللي حفاظت از ميراث فرهنگي كاملاً‌ محسوس است.

  با عنايت به اين مسئله مقاصد اصلي تحقيق در پاسخ به نيازهاي و سؤالات ذيل شكل گرفته است:

  ۱ـ دلايل لزوم حفاظت از ميراث فرهنگي چيست؟

  ۲ـ ميراث فرهنگي در ضوابط ايران چه جايگاهي دارد؟

  ۳ـ با عنايت به باستاني بودن كشور ايران آيا قوانين و تشكيلات سازماني پاسخگوي نيازهاي امروز ميراث فرهنگي مي‌باشد؟

  ۴ـ آيا در بعد بين‌المللي حمايت هاي لازم براي ميراث فرهنگي به وجود آمده است؟

  ج) روش تحقيق : در اين پژوهش، از روش كتابخانه‌اي و منابع اينترنتي استفاده شده است.

  قوانين و مقررات داخلي و معاهدات بين المللي كه اختصاصاً در زمينه حفاظت از مواريث فرهنگي بوده‌اند ، بعنوان مهمترين ابزار كار تحقيق مورد استفاده قرار گرفته است.

  فهرست مطالب

  مقدمه   الف) طرح موضوع

  ب) اهداف و فرضيات

  ج) روش تحقيق

  بخش اول: مفاهيم، مباني و تاريخچه حقوق ميراث فرهنگي

  فصل اول: مفاهيم و مباني۲
  مبحث اول: مفاهيم ۲

  ۱ـ مفهوم فيلولوژيك (زبان شناسانه) ۲

  ۲ـ ميراث فرهنگي به مفهوم عام ۴

  ۳ـ ميراث فرهنگي به مفهوم خاص (ميراث فرهنگي معنوي)   ۸

  ۴ـ تعريف ميراث فرهنگي در قوانين ايران ۱۱

  ۵ـ تعريف ميراث فرهنگي در كنوانسيون‌هاي بين‌المللي     ۱۳

  مبحث دوم: مباني ۱۸

  ۱ـ مباني ارزشي …………………………. ۱۸

  ۲ـ مباني قانوني ………………………… ۲۴

  ۳ـ مباني حفظ، پژوهش و معرفي ميراث فرهنگي ….. ۲۶

  فصل دوم: تاريخچه …………………………… ۳۱
  مبحث اول: تاريخچه حمايت از ميراث فرهنگي در حقوق بين‌المللي    ۳۱

  ۱ـ پيشينه قراردادي ……………………… ۳۱

  ۲ـ پيشينه سازماني ………………………. ۳۶

  مبحث دوم: تاريخچه حمايت از ميراث فرهنگي در حقوق ايران   ۴۱

  ۱ـ حمايت از ميراث فرهنگي در ايران قبل از انقلاب اسلامي     ۴۱

  ۲ـ حمايت از ميراث فرهنگي در ايران پس از انقلاب اسلامي      ۵۰

   بخش دوم: حمايت از ميراث فرهنگي در حقوق ايران
  فصل اول: ميراث فرهنگي در قوانين و مقررات ايران … ۶۱
  مبحث اول: ميراث فرهنگي در قوانين بنيادي ………. ۶۱

  ۱ـ ميراث فرهنگي در قانون اساسي …………… ۶۱

  ۲ـ ميراث فرهنگي در قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي   ۶۵

  ۳ـ ميراث فرهنگي در قوانين شهري …………… ۶۸

  ۴ـ ميراث فرهنگي در قوانين و مقررات مالي …… ۷۵

  مبحث دوم: ضوابط حفاظتي ناظر بر ميراث فرهنگي …… ۸۱

  ۱ـ حفاري ۸۲

  ۲ـ ورود و صدور …………………………. ۸۷

  ۳ـ خريد و فروش …………………………. ۹۲

  فصل دوم: حمايت دولت از ميراث فرهنگي ………….. ۹۷
  مبحث اول: سازمان‌هاي حامي ……………………. ۹۷

  ۱ـ سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري …………. ۹۸

  ۲ـ  پژوهشگاه ميراث فرهنگي ……………….. ۱۰۱

  ۳ـ مركز آموزش عالي ……………………… ۱۰۳

  ۴ـ انجمن‌هاي ميراث فرهنگي ………………… ۱۰۵

  مبحث دوم: ثبت ميراث فرهنگي در فهرست آثار ملي ….. ۱۰۷

  ۱ـ ثبت آثار غير منقول …………………… ۱۰۸

  ۲ـ ثبت آثار منقول ………………………. ۱۱۴

  مبحث سوم: پيوستن به معاهدات و سازمان‌هاي بين‌المللي ۱۱۷

  ۱ـ الحاق به معاهدات بين المللي …………… ۱۱۷

  ۲ـ عضويت در سازمان‌هاي بين‌الملي……………. ۱۲۰

   بخش سوم: حمايت از ميراث فرهنگي در حقوق بين‌المللي
  فصل اول: معاهدات بين‌المللي ………………….. ۱۲۳
  مبحث اول: كنوانسيون حمايت از اموال فرهنگي در زمان مخاصمات مسلحانه (۱۹۵۴ يونسكو)۱۲۳

  ۱ـ موضوع و دامنة شمول …………………… ۱۲۳

  ۲ـ روش‌هاي حمايت از اموال فرهنگي ………….. ۱۲۵

  ۳ـ قلمرو اجرايي كنوانسيون ……………….. ۱۳۰

  ۴ـ تشكيل كميته مشورتي ملي ……………….. ۱۳۳

  مبحث دوم: كنوانسيون اتخاذ تدابير لازم براي جلوگيري از ورود و صدور و انتقال مالكيت غير قانوني اموال فرهنگي (۱۹۷۰) ۱۳۴

  ۱ـ موضوع و دامنة شمول …………………… ۱۳۴

  ۲ـ مقررات شكلي و اجرايي………………….. ۱۳۶

  ۳- تعهدات دول عضو كنوانسيون………………. ۱۳۸

  مبحث سوم: كنوانسيون حمايت از ميراث فرهنگي و طبيعي جهان (۱۹۷۲)    ۱۴۲

  ۱ـ موضوع و دامنة شمول …………………… ۱۴۲

  ۲ـ ابعاد حمايت از ميراث فرهنگي……………. ۱۴۵

  ۳ـ مقررات شكلي و اجرايي …………………. ۱۵۰

  فصل دوم: سازمان‌هاي بين‌المللي ………………….. ۱۵۲
  مبحث اول: شوراي بين‌المللي موزه‌ها ( ايكوم) …….. ۱۵۲

  ۱ـ تعريف و اهداف ……………………….. ۱۵۲

  ۲ـ عضويت در ايكوم ………………………. ۱۵۴

  ۳ـ اركان ايكوم …………………………. ۱۵۵

  مبحث دوم: مركز بين‌المللي مطالعه، مرمت و حفاظت از اموال فرهنگي (ايكروم) ۱۶۳

  ۱ـ تعريف و اهداف ……………………….. ۱۶۳

  ۲ـ عضويت در ايكروم ……………………… ۱۶۳

  ۳ـ اركان ايكروم ………………………… ۱۶۴

  مبحث سوم: شوراي بين‌المللي ابنيه و محوطه‌هاي فرهنگي (ايكوموس) ۱۶۸

  ۱ـ تعريف و اهداف ……………………….. ۱۶۸

  ۲ـ عضويت در ايكوموس …………………….. ۱۶۹

  ۳ـ اركان ايكوموس ……………………….. ۱۷۰

  نتيجه‌گيري …………………………………… ۱۷۶

  كتابنامه ……………………………………. ۱۸۲

  كتابنامه؛

  الف) منابع فارسي:

  ۱) كتب

  ۱- قرآن مجيد

  ۲- بندرريگي، محمد،فرهنگ لغت عربي به فارسي،تهران، انتشارات فرهنگ معاصر، چاپ دوم،۱۳۸۲

  ۳- بوزيه، لوكوز، چهارمين كنگره بين‌المللي معماري مدرن، ترجمه محمد منصور فلامكي، انتشارات دانشگاه تهران، خرداد ۱۳۵۵٫

  ۴- پازوكي، ناصر، اهميت مطالعه تاريخ و آثار و احوال گذشتگان از ديدگاه اسلام، آموزش ميراث فرهنگي، چاپ اول، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي كشور، ۱۳۷۶٫

  ۵- پرز دكوئه‌يار، خاوير، تنوع خلاق ما، انتشارات يونسكو، ۱۹۹۸٫

  ۶- توحيدي فائق، تعريف فرهنگ و تمدن و ميراث فرهنگي، تهران، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي كشور، چاپ اول، ۱۳۷۶٫

  ۷- جعفري لنگرودي، محمدجعفر، فلسفه فرهنگ و هنر، تهران، انتشارات گنج دانش، تابستان ۱۳۷۰٫

  ۸- حجت،مهدي، ميراث فرهنگي در ايران (سياست‌ها براي كشور اسلامي)، تهران،انتشارات سازمان ميراث فرهنگي، چاپ اول، ۱۳۸۰

  ۹- حييم،سليمان، فرهنگ بزرگ انگليسي به فارسي، تهران، انتشارات فرهنگ معاصر، چاپ دوازدهم،۱۳۷۸

  ۱۰- ضيايي بيگدلي، محمد رضا، حقوق جنگ،  تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائي ، چاپ اول، ۱۳۷۶٫

  ۱۱- عميد، حسن، فرهنگ فارسي عميد، جلد اول ، تهران، انتشارات سپهر ، چاپ سيزدهم، ۱۳۷۷٫

  ۱۲- مدني، سيد جلال‌الدين، حقوق اساسي و نهادهاي اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران انتشارات علامه طباطبائي، چاپ چهارم، ۱۳۷۵٫

  ۱۳- مصفا، نسرين و ديگران، راهنماي سازمان ميراث فرهنگي ملل متحد، جلد دوم، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، ۱۳۷۴٫

  ۱۴- منصور زاده، يوسف، پيدايش حيات و فرهنگ، تهران، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي كشور، چاپ اول، ۱۳۷۶٫

  ۱۵- موسوي، سيد احمد، جنگ تحميلي و ميراث فرهنگي، تهران، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي، ۱۳۷۰٫

  ۱۶- موسي، سيد محمود، تاريخچه مطالعات و شناخت ميراث فرهنگي در ايران، تهران، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي كشور ، چاپ اول، ۱۳۷۶٫

  ۱۷- نوربها، رضا، نگاهي به قانون مجازات اسلامي، تهران، نشر ميزان، چاپ اول، ۱۳۷۰٫

  ۱۸- نيرنوري، عبدالمجيد، سهم ارزشمند ايرانيان در تمدن جهان، تهران، انجمن مفاخر فرهنگي، چاپ اول، ۱۳۷۵٫

  ۲) قوانين و مقررات

  ۱- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحيه ۱۳۶۸٫

  ۲- قانون اساسي چين مصوب ۱۹۸۲٫

  ۳- قانون اساسي سوريه .

  ۴- قانون اساسي كانادا مصوب ۱۹۸۲٫

  ۵- قانون اساسي كره جنوبي.

  ۶- قانون اجازه قبول عضويت قطعي ايران به سازمان تربيتي ۷ علمي و فرهنگي ملل متحد مصوب ۱۳۲۷٫

  ۷- قانون اخذ بيت ريال عوارض از هر تن سيمان به نفع انجمن آثار ملي مصوب ۱۳۴۶٫

  ۸- قانون اراضي شهري مصوب ۱۳۶۶٫

  ۹- قانون اساسنامه سازمان ميراث  فرهنگي كشور مصوب ۱۳۶۷٫

  ۱۰- قانون استفاده مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي از معافيت‌هاي گمركي مصوب ۱۳۵۰٫

  ۱۱- قانون اصلاح بند «ج» لايحه قانوني راجع به كاخ‌ها نياوران و سعدآباد و نحوه ارزيابي و نگهداري اموال مربوطه و الحاق ۴ تبصره به آن مصوب ۱۳۶۰٫

  ۱۲- قانون الحاق ايران به پروتكل دوم كنوانسيون ۱۹۴۵ لاهه در خصوص حمايت ازاموال فرهنگي در صورت بروز مخاصمه مسلحانه مصوب ۱۳۸۰٫

  ۱۳- قانون الحاق ايران به كنوانسوين اتخاذ تدابير لازم براي ممنوع كردن و جلوگيري از ورود، صدور و انتقال مالكيت غير قانوني اموال فرهنگي مصوب ۱۳۵۳٫

  ۱۴- قانون الحاق ايران به كنوانسيون حمايت از اموال فرهنگي به هنگام جنگ مصوب ۱۳۳۷٫

  ۱۵- قانون الحاق ايران به كنوانسيون حمايت از ميراث فرهنگي و طبيعي جهان مصوب ۱۳۵۳٫

  ۱۶- قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي كمك‌هاي متقابل اداري به منظور پيشگيري، تجسس و جلوگيري از تخلفات گمركي و پيوست شماره ۱۱ آن مصوب ۱۳۷۶٫

  ۱۷- قانون الحاق يك تبصره به عنوان تبصره ۲ به قانون الزام تخليه ساختمان‌هاي وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مؤسسات وابسته و دانشگاه‌ها كه در اختيار ساير وزارتخانه و ارگان ‌ها مي‌باشد مصوب ۱۳۷۶٫

  ۱۸- قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۶۸٫

  ۱۹- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۹٫

  ۲۰- قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۳٫

  ۲۱- قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۳٫

  ۲۲- قانون بودجه كل كشور مصوب ۱۳۸۰٫

  ۲۳- قانون تأسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰٫

  ۲۴- قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران مصوب ۱۳۵۱٫

  ۲۵- قانون تشكيل  هيأت‌هاي امنا دانشگاه‌هها و مؤسسات آموزش علمي و پژوهشي مصوب ۱۳۶۷٫

  ۲۶- قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۵۷٫

  ۲۷- قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب ۱۳۶۴٫

  ۲۸- قانون ثبت آثار ملي مصوب ۱۳۵۲٫

  ۲۹- قانون خريد اراضي و ابنيه و تأسيسات براي حفظ آثار تاريخي مصوب ۱۳۴۷٫

  ۳۰- قانون راجع به جلوگيري از انجام اعمال حفاري‌هاي غير مجاز مصوب ۱۳۵۸٫

  ۳۱- قانون راجع به حفظ آثار ملي مصوب ۱۳۰۹٫

  ۳۲- قانون راجع به كاخ‌هاي نياوران و سعد‌آباد و نحوه ارزيابي و نگهداري اموال مربوطه مصوب ۱۳۵۹٫

  ۳۳- قانون شهرداري مصوب ۱۳۳۴٫

  ۳۴- قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶٫

  ۳۵- قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادي كشور مصوب ۱۳۶۹٫

  ۳۶- قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰٫

  ۳۷- قانون مدني جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۰۷٫

  ۳۸- قانون معافيت ابنيه و اماكني كه در زمره آثار ملي به ثبت رسيده‌اند از پرداخت عوارض شهرداري مصوب ۱۳۷۱٫

  ۳۹- قانون معافيت ادارات دولتي ار پرداخت حق‌الثبت و نيم عشر اجرايي مصوب ۱۳۳۴٫

  ۴۰- قانون معافيت گمركي كالاهاي دانشگاه‌هاي كشور مصوب ۱۳۴۴٫

  ۴۱- قانون نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب ۰۱۳۵۸٫

  ۴۲- قانون نوسازي و عمران شهري مصوب ۱۳۴۷٫

  ۴۳- آيين‌نامه اجرايي بند ۹ ماده ۳ قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب ۱۳۶۹٫

  ۴۴- آيين‌نامه اجرايي قانون ثبت املاك و اسناد كشور مصوب ۱۳۱۷٫

  ۴۵- آيين‌نامه اجرايي قانون خريد اراضي و ابنيه و تأسيسات براي حفظ آثار تاريخي مصوب ۱۳۵۱٫

  ۴۶- آيين‌نامه اجرايي قانون راجع به حفظ آثار ملي مصوب ۱۳۱۱٫

  ۴۷- آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب ۱۳۶۷٫

  ۴۸- آيين‌نامه داخلي هيأت امنا پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب ۱۳۷۵٫

  ۴۹- آيين‌نامه نحوه انتخاب و بر كناري و شرايط و حدود و اختيارات و وظايف امين يا هيأت امنا  اماكن مذهبي و موقوفات مصوب ۱۳۶۵٫ ۹- اساسنامه انجمن‌هاي ميراث فرهنگي كشور مصوب ۱۳۷۳٫

  ۵۰- اساسنامه پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب ۱۳۷۵٫

  ۵۱- اساسنامه مركز آموزش عالي ميراث فرهنگي مصوب ۱۳۶۹٫

  ۵۲- مصوبه شورايعالي اداري در خصوص انتقال سازمان ميراث فرهنگي به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مصوب ۱۳۷۲٫

  ۵۳- مصوبه هيأت وزيران درباره ممنوعيت صدور هر گونه اشياء عتيقه و هنري و زر و سيم مصوب ۱۳۵۸٫ ۱۰- آيين‌نامه اجرايي بند «ج» ماده ۱۶۶ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۰٫

  ۳) مقالات

  ۱- بحرالعلومي، فرانك‌و ديگران، «موزه‌هادر منطقه‌هاي زلزله‌خير» ، فصلنامه موزه‌ها، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي كشور، شماره ۲۱، بهار و تابستان ۱۳۷۸٫

  ۲- پوربابايي، فرحناز، «نگهداري و حفظ ميراث فرهنگي»، فصلنامه موزه‌ها، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي كشور، شماره ۲۲، زمستان ۱۳۷۸٫

  ۳- جوهري، محمدرضا، «ايكوم و اجلاس هجدهم آن در ملبورن استراليا»، فصلنامه موزه‌ها، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي كشور، شماره ۲۲٫ زمستان ۱۳۷۸٫

  ۴- جي اوكيف، پاتريك، «سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي موز‌ها در خريد و تصاحب اشياء فرهنگي و تاريخي و نقش كنوانسيون ۱۹۷۰ يونسكو در تبيين آنها»، ترجمه مصطفي رضا زادگان، فصلنامه موزه‌ها، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي كشور، شماره ۲۱، بهار و تابستان ۱۳۷۸٫

  ۵- چراغچي، سوسن، «منشورهاي بين‌المللي در حفاظت از ميراث فرهنگي»، فصلنامه علمي، فني و هنري اثر، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي، شماره ۳۲-۳۱، ۱۳۷۹٫

  ۶- حقاني، مهري، «ميراث فرهنگي زير غبار فراموشي»، روزنامه ايران، سال هفتم، شماره ۱۸۶۳، چهارشنبه ۳/۵/۱۳۸۰٫

  ۷- شريفي ناراني، عباس، «استرداد اموال فرهنگي ايران»،فصلنامه ميراث فرهنگي، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي، سال دوم، شماره ۴-۳، پائيز ۱۳۷۰٫

  ۸- صمدي، يونس، «نگاهي به كنوانسيون ۱۹۵۴ در مورد حفاظت از ميراث فرهنگي در زمان جنگ» فصلنامه علمي، فني و هنري اثر، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي، شماره ۳۰-۲۹، ۱۳۷۷٫

  ۹- كريمي، اصغر، «تلاش براي احياء  كميته ملي ايكوموس ايران»، فصلنامه علمي، فني و هنري اثر، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي، شماره ۳۲-۳۱ ، ۱۳۷۹٫

  ۱۰- ملكي تبار، مجيد، «نقش موزه‌ها در توسعه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي»، فصلنامه‌موزه‌ها، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي كشور، شماره ۲۲ ، زمستان ۱۳۷۸٫

  ۱۱- نوربها، رضا، «بررسي قرارداد حمايت از اموال فرهنگي، مجله حقوقي»، انتشارات دفتر خدمات حقوقي جمهوري اسلامي ايران، شماره ۱۶ و ۱۷، ۱۳۸۰٫

  ۱۲- وحدتي، مهرداد، «موافقت نامه ميراث جهاني»، فصلنامه موزه‌ها، انتشارات سازمان ميراث فرهنگ كشور، شماره ۲۱، بهار و تابستان ۱۳۷۸٫

  ۱۳- يوكيلتو، يوكا، «استانداردها، اصول و منشورهاي بين‌المللي حفاظت»، ترجمه سوسن چراغچي، فصلنامه موزه‌ها، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي كشور، شماره ۲۱ ، بهار و تابستان ۱۳۷۸٫

  ۴) رسالات

  • زحمتكش لاشيداني، مجيد، حفاظت از ميراث فرهنگي و حقوق بين‌المللي، رساله كارشناسي ارشد، مجتمع آموزش عالي قم، سال تحصيلي ۸۱٫
  • شكرامرجي، ايوب، حمايت كيفري از ميراث فرهنگي در حقوق ايران، رساله كارشناسي ارشد، مجتمع آموزش عالي قم، سال تحصيلي ۷۹٫
  • عبدالله كرمي، هاشم، بررسي بزه قاچاق اشياء عتيقه در قوانين و مقررات ايران، رساله كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران، سال تحصيلي ۷۳٫
  • كاميار، غلامرضا، حمايت كيفري از آثار مذهبي، ملي و تاريخي، رساله كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي، سال تحصيلي ۷۴٫

  د: اسناد بين المللي

  ۱- كنوانسيون اتخاذ تدبير براي ممنوع كردن و جلوگيري از ورود، صدور و انتقال مالكيت غير قانوني اموال فرهنگي مصوب ۱۹۷۰٫

  ۲- كنوانسيون بين‌المللي كمك‌هاي متقابل اداري به منظور پيشگيري. تجسس و جلوگيري از تخلفات گمركي و پيوست شماره ۱۱ آن، مصوب ۱۹۷۷٫

  ۳- كنوانسيون حفاظت از ميراث فرهنگي زير آب مصوب ۲۰۰۱٫

  ۴-كنوانسيون حمايت از اموال فرهنگي به هنگام جنگ و ملحقات آن مصوب ۱۹۵۴٫

  ۵-كنوانسيون حمايت ازميراث فرهنگي و طبيعي جهان مصوب ۱۹۷۲

  ۶- اساسنامه ايكروم مصوب ۱۹۹۳٫

  ۷- اساسنامه ايكوم مصوب ۱۹۹۵٫

  ۸- اساسنامه ايكوموس مصوب ۱۹۴۵٫

  ۹- اساسنامه يونسكو مصوب ۱۹۴۵٫

  ۱۰- پروتكل دوم كنوانسيون ۱۹۵۴ مصوب ۱۹۹۹٫

  ۱۱- قطعنامه شماره ۱۱-۲-۱۹۸۷ كنفرانس عمومي يونسكو

  ۱۲- آيين‌نامه داخلي كميته مشورتي ملي موضوع قطعنامه دوم از كنوانسيون راجع به حفاظت اموال فرهنگي در زمان جنگ.

  ب) منابع انگليسي:

  ۱) منابع اصلي:

  ۱- Black, Henry Cambell, Black’s law, dictionary, second edition, U.S.A west publlicatio,

  ۲- ICCROM. 1983. [The Unesco, ICCROM & ICOMOS] international Meeting of Coordinators of Training in Architectural Conservtion/ Reunion internationale des coordinateurs pour la formation en conservation architecturale. Rome, 2-4 December 1982 [In English and French] Rome: ICCROM.

  ۳- ICOMOS 1971. The Venice Charter. [International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sistes.] Adopted at The Monument for the Man, the 2 International Congress of Restorantion, Venice, 25-31 May 1964. Padova, Italy: Marsilio Editori on behalf of ICOMOS.

  ۴- ICOMOS. 1987. The International Charter for the Conservation of Historic Towns and Urban Areas. Adopted at Old Cultures in New Worlds, The [ICOMOS] 8 General Assembly and International Symposium, Washington D.C., 10-15 Octoder 1987. Washington, D.C.: ICOMOS.

  ۵- UNESCO. 1972. Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage.

  ب- منابع فرعي:

  ۱ www.ICOM agincies.com

  ۲- www.building conseration.com

  ۳- www.achp.gov/ iccrom.html

  ۴- www.cotac.org.uk/artides/ organisation/iccrom2.html(about Iccrom)

  —————————————————–

  این فایل با فرمت ورد (doc) به تعداد  ۲۰۰ صفحه  تایپ شده است  که  کاملا قابلیت ویرایش دارد و درون یک فایل فایل فشرده (zip) است که باید توسط برنامه هایی از قبیل winrar  آن را از حالت فشرده (extract) خارج سازید و توسط برنامه ی MICROSOFT  WORD فایل را باز کنید.

  اطلاعات فایل
  • موضوع : جايگاه وضوابط قانونی مربوط به حفظ ميراث فرهنگی در ايران با نگاهی بر تمهيدات جهانی
  • فرمت فایل : ورد
  • تعداد صفحه : 200
  • قیمت : 5500 تومان
  • حجم فایل : 225 کیلوبایت

  درباره ی MrDoc.ir

  فروشگاه مسترداک دات آی آر شامل پایان نامه های آماده رایگان و غیر رایگان از رشته های فنی و مهندسی، علوم پایه و انسانی و پزشکی که کاملا تایپ شده و موضوعات متفرقه از تمام رشته های تحصیلی برای دانشجویان عزیز ارائه می دهد، که ارزش واقعی فایل ها بیشتر از قیمت آن است. آدرس شرکت: اصفهان - خیابان لاله شمالی - شرکت سامان گستر 03135673766

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *