خانه / پایان نامه / علوم انسانی / رشته ادبیات / تهيه متن های آموزش واژه براساس نظريه حوزه های معنايی

تهيه متن های آموزش واژه براساس نظريه حوزه های معنايی

 • خرید و دانلود با لینک مستقیم
  • فرمت فایل : ورد
  • تعداد صفحه : 190
  • قیمت : 5500 تومان
  • کد فایل : 36016

  پايان نامه برای دريافت درجه ی کارشناسی ارشد در رشته زبان شناسی

  موضوع: تهيه متن های آموزش واژه براساس نظريه حوزه های معنايی

  ويژه غير فارسي زبانان سطح پيشرفته

  دانشگاه شهيد بهشتي دانشکده ادبيات و علوم انساني تیرماه ۸۴

   چکیده: این پایان نامه به تهیه متن های آموزش واژه براساس نظریه حوزه های معنایی ویژه غیرفارسی زبانان سطح پیشرفته می پردازد. سوالاتی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آنها بوده است عبارتند از:

  ۱ـ کارآمدترین نظریه برای آموزش واژه کدام نظریه است؟

  ۲ـ آیا بهترین روش برای آموزش واژه به زبان آموزان غیرفارسی زبان روش حوزه های معنایی است؟

  ۳ـ آیا آموزش واژه ها براساس نظریه حوزه های معنایی در سطوح زبانی مختلف با هم تفاوت دارد؟

  ۴ـ آیا روش حوزه های معنایی محدودیتی در نوع سوال ها ایجاد می کند؟

  فرضیه های این تحقیق عبارتند از:

  ۱ـ بهترین نظریه برای آموزش واژه نظریه حوزه های معنایی است.

  ۲ـ کارآمدترین روش آموزش واژه روش حوزه های معنایی است.

  ۳ـ آموزش واژه در سطوح زبانی مختلف با هم تفاوت دارد.

  ۴ـ روش حوزه های معنایی در نوع سوالها محدودیت ایجاد می کند.

  اهداف تحقیق

  ۱ـ تهیه و تدوین متن های آموزش واژه

  ۲ـ تبیین نظریه حوزه های معنایی

  ۳ـ بررسی کارآمدی روش حوزه های معنایی در آموزش واژه

  این نوع تحقیق، تحقیقی نظری است که برپایه ی مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. پایان نامه حاضر در ۵ فصل تهیه شده است: فصل اول کلیات تحقیق، فصل دوم: مطالعات پیشین، فصل سوم: به تهیه و تدوین متن های آموزش واژه می پردازد، فصل چهارم: شامل ده متن آموزشی براساس موضوعات مختلف فرهنگی، ادبی، تاریخی، اجتماعی است، فصل پنجم: خلاصه و نتیجه، شامل بیان خلاصه ای از فصول مختلف و نتایج تحقیق و نیز پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی.

  واژه های کلیدی: حوزه های معنایی ، مدخل های واژگانی، تجزیه مولفه ای، اهمیت معنایی، تثبیت معنا، کوچکترین صورت آزاد، تعمیم افراطی.

  ۱-۱- مقدمه:

  کشور پهناور ايران داراي فرهنگي و تمدن غني به وسعت تاريخ است و از اين جهت مايه ي فخر و مبا هات همه ي ايرانيان مي باشد . بسياري از خارجيان از دير باز در پي آشنايي با اين مرز و بوم و فرهنک و تمدن خاص آن بوده, و در اين راه اقدام به يادگيري زبان فارسي نموده اند چرا که زبان آيينه ي فرهنگ است و بدون آشنايي با زبان بهره جستن از چشمه زلال فرهنگ ميسر نخواهد بود .

  در اين ميان وظيفه ي ايرانيان ميهن پرست اشاعه فرهنگ و تمدن ايران و تلاش در جهت ترويج هر چه بيشتر زبان و ادبيات فارسي و هموار نمودن راه براي آموزش هرچه بهتر آن است .هر چند در سال هاي گذشته در زمينه ي آموزش علمي اين زبان تحقيقاتي صورت گرفته ولي با  وجود اين کمبود هايي نيز در اين زمينه احساس مي شود . از آنجا که آموزش واژه يکي از مهمترين بخش هاي آموزش زبان دوم / خارجي محسوب مي گردد و بدون آگاهي از واژه ها زبان آموز توانايي برقراري ارتباط  معني دار با هل زبان را نخواهد داشت نگارنده دراين پايان نامه بر آن است به تهيه ي متن هاي آموزش واژه بر اساس حوزه معنايي ويژه ي غير فارسي زبانان سطح پيشرفته بپردازد .

   ۱-۲ . بيان موضوع:

  هدف اصلي يادگيري زبان برقراري ارتباط است، براي دستيابي به اين هدف، واژگان نقش مهمي ايفا مي‌كنند، چرا كه ايجاد ارتباط بدون واژه‌ها غير ممكن است. از اين رو، آموزش واژه يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي آموزش زبان دوم / خارجي محسوب مي‌گردد زيرا بدون آگـاهي از واژه‌ها زبان آموز توانايي برقراري ارتباط معني‌دار با اهل زبان را نخواهد داشت، پس مسئله آموزش واژه‌ها از اهميت خاصي برخوردار است. از سوي ديگر يادگيري واژه‌ فرايند ساده‌اي نيست، اما استفاده از روش‌هاي كارآمد در آموزش واژه، يادگيري آن را آسان مي‌كند. تا كنون روشهاي مختلفي در زمينه‌ي آموزش واژه ارائه شده و به كار رفته است. در اين ميان آموزش واژه بر اساس حوزه‌هاي معنايي از جمله روش‌هاي موفق علمي بوده است. در اين روش، واژه‌هايي كه از نظر معنايي با يكديگر ارتباط نزديكي دارند يا به يك موضوع خاص مربوط هستند درون متني واحد قرار مي گيرند و با هم آموزش داده مي‌شوند. تحقيقات به عمل آمده در مورد حوزه‌هاي معنايي نشانگر اين واقعيت است كه واژه‌ها به تنهايي و جدا از واژه‌هاي ديگر رنگ و بوي معنايي خود را از دست مي‌دهند. آموزش واژه از اين طريق باعث مي‌شود واژه هايي كه با يكديگر ارتباط معنايي دارند بهتر ياد گرفته شوند و نگهداري آنها در حافظه براي مدت زمان طولاني تضمين مي‌شود. چرا كه عقيده بر آن است كه واژه‌ها بر اساس حوزه‌هاي معنايي در حافظه ـ بلند مدت ذخيره مي‌شوند. از آن جا كه امروزه آموزش زبان فارسي بيشتر از قبل مورد توجه قرار گرفته است,پرداختن به جنبه‌هاي گوناگون آن و تهيه متن‌هاي درسي به ويژه در زمينه واژگان اهميت فراواني دارد. از اين رو، موضوع پايانامه حاضر نيز در راستاي تهيه متن‌هاي آموزش واژه به روش حوزه‌هاي معنايي است. و…

    فهرست

  فصل نخست – کليات۱

  ۱-۱٫ مقدمه ۲

  ۱-۲ بيان موضوع ۲

  ۱-۳٫ هدف تحقيق و اهميت آن۳

         ۱-۴٫ سوالات و فرضيه های تحقيق ۴

  ۱- ۵ . مفاهيم۵

  ۱-۵-۱ ۰ واژه۵

  ۱-۵-۲ ۰ آموزش ۷

  ۱- ۵- ۳ ۰ نظريه آموزش۷

  ۱- ۵- ۴ ۰ يادگيري                                 ۸

  ۱- ۵- ۵ ۰ رابطه ی آموزش و يادگيري                  ۹

  ۱-۵-۶ ۰ مقايسه آموزش با يادگيري                   ۹

  ۱- ۵- ۷ ۰ حوزه هاي معنايي                        ۱۰

  ۱-۵-۸ ۰ خلاصه                                     ۱۱

  فصل دوم : مطالعات پيشين                             ۱۲

         ۲-۱ ۰ اهميت واژه و مطالعات انجام شده در زمينه ی آموزش واژه     ۱۳

      ۲-۲ ۰ فرايندهاي واژه سازي                      ۱۴

  ۲- ۲-۱ ۰ انواع فرايندهاي واژه سازي                ۱۵

  ۲-۲-۱-۱ ۰ تصريف                                  ۱۵

  ۲-۲-۱-۲ ۰ اشتقاق                                 ۱۵

  ۲-۲-۱-۳ ۰ ترکيب                                  ۱۶

  ۲-۲-۱-۴ ۰ قرض گيري /وام گيري                      ۱۶

  ۲-۲-۱-۴-۱ ۰ ترجمه قرضي /عاريتي                    ۱۶

  ۲-۲-۱-۵ ۰ گسترش/تعميم                            ۱۶

  ۲-۲-۱-۶ ۰ تخصيص                                  ۱۷

  ۲-۲-۱-۷ ۰ کوتاه سازي                             ۱۷

  ۲-۲-۱-۷-۱ ۰ سر واژه سازي                          ۱۷

  ۲-۲-۱-۷-۲ ۰ اختصار سازي                           ۱۸

  ۲-۲-۱-۷-۳ ۰ پسين سازي                            ۱۸

  ۲-۲-۱-۷-۴ ۰ بريدن                                ۱۸

  ۲- ۲- ۱- ۸ ۰ تبديل                               ۱۸

  ۲-۲-۲-۱-۹ ۰ ادغام / آميزش                         ۱۹

  ۲-۲-۱-۱۰ ۰ ابداع                                 ۱۹

  ۲-۲- ۱-۱۱ ۰ نام آوا                              ۱۹

  ۲- ۲- ۱- ۱۲ ۰ مضاعف سازي                          ۱۹

  ۲-۳- ۰ انواع واژه                                ۲۰

  ۲-۳- ۱ ۰ واژه هاي قاموسي و واژه هاي دستوري نقش نما ۲۰

  ۲-۳-۲ ۰ واژه هاي دريافتي و واژه هاي توليدي        ۲۱

  ۲-۴- ۰ سير تحول واژه                             ۲۲

  ۲-۴-۱ ۰ دوره ي بي توجهي به واژه                   ۲۳

  ۲-۴-۲ ۰ دلايل بي توجهي به آموزش واژه در گذشته      ۲۵

  ۲-۴-۳ ۰ دوره ي توجه                              ۲۶

  ۲-۴-۴ ۰دوره ي پيشرفت                             ۲۸

  ۲-۵ ۰ يادگيري واژه                               ۲۹

  ۲-۵-۱ ۰ مراحل يادگيري واژه                        ۳۰

  ۲-۶ ۰ اصول اساسي در آموزش زبان                    ۳۲

  ۲-۷ ۰ راهکارهاي يادگيري و ياد آوري                ۳۳

  ۲-۷-۱ ۰ انواع راهکارهاي يادگيري                   ۳۴

  ۲-۸ ۰ عوامل درون واژه اي موثر بر يادگيري واژه     ۳۵

  ۲-۹ ۰ انواع راهکارهاي يادگيري واژه                ۳۵

  ۲-۹-۱ ۰ راهکارهاي مبتني بر تکرار واژه / معناي واژه ۳۶

  ۲-۹-۲ ۰ راهکارهاي مبتني برتجزيه و تحليل ويژگي واژه ۳۷

  ۲-۹-۳ ۰راهکارهاي مبتني بر شرح و تفصيل ساده        ۳۸

  ۲-۹-۴ ۰ راهکارهاي مبتني بر شرح و تفصيل پيچيده     ۳۸

  ۲-۱۰ ۰ روش يارگيري حافظه                          ۳۹

  ۲-۱۱ ۰ آموزش واژه                                ۴۰

  ۲-۱۲ ۰ روش ها آموزش  واژه                         ۴۰

  ۲-۲-۱ ۰ روش مستقيم و روش غير مستقيم               ۴۱

  ۲-۱۲- ۱-۱ ۰ روش مستقيم                           ۴۲

  ۲- ۱۲-۱-۱-۱ ۰ آموزش راهکارها                      ۴۲

  ۲-۱۲-۱- ۱- ۲ ۰ گسترش واژه + آموزش صريح            ۴۲

  ۲-۱۲-۱-۱-۳ ۰ فعاليت هاي کلاس                       ۴۲

  ۲-۱۲-۱-۲ ۰ روش غير مستقيم                         ۴۳

  ۲-۱۲-۱-۲-۱ ۰ متن به تنهايي                        ۴۳

  ۲-۱۲-۲-۱ ۰ فعاليت هاي برنامه ريزي نشده            ۴۳

  ۲-۱۲- ۲- ۲ ۰ فعاليت هاي برنامه ريزي شده  روش هاي آموزش واژه   ۴۴

  ۲-۱۲-۲-۲ -۱ ۰ آموزش واژگان غير فعال               ۴۴

  ۲-۱۲-۲-۲-۱-۱ ۰ تکرار                             ۴۵

  ۲-۱۲-۲-۲-۱-۲ ۰ روش هاي جفت پيوسته                 ۴۵

  ۲-۱۲-۲-۲-۱-۳ ۰ فهرست واژه                         ۴۶

  ۲-۱۲-۲-۲-۱-۴ ۰ روش واژه کليدي                     ۴۷

  ۲-۱۲-۲-۲-۱-۵ ۰ روش ترجمه                          ۴۹

  ۲-۱۲-۲-۲-۱-۶ ۰ آموزش با کمک روابط واژگاني         ۵۰

  ۲-۱۲- ۲-۲-۱-۷ ۰ ارائه ي تصوير                     ۵۱

  ۲-۱۲-۲-۲-۱-۸ ۰ اجراي نمايش                        ۵۱

  ۲-۱۲- ۲-۲-۱-۹ ۰ خانواده هاي واژگاني               ۵۲

  ۲-۱۲-۲-۲-۱-۱۰ ۰ روش هاي معنايي                    ۵۲

  ۲-۱۲-۲-۲-۱-۱۰-۱ ۰ روش حوزه هاي معنايي             ۵۲

  ۲-۱۲-۲-۲-۱-۱۰-۲ ۰ تجزيه و تحليل مولفه هاي معنايي  ۵۴

  ۲-۱۲-۲-۲-۱-۱۱ ۰ روش شاگرد محوري : دفترچه ی واژگاني ۵۵

  ۲-۱۲-۲-۲-۱-۱۲ ۰ کاربرد فرهنگ                      ۵۵

  ۲-۱۲-۲-۲-۱-۱۳ ۰ يادگيري واژه از طريق بافت         ۵۶

  ۲-۱۲-۲-۲-۲ ۰ آموزش واژگان فعال                    ۵۸

  ۲-۱۲-۲-۲-۲-۱ ۰ روش سلسه مورسيا و روزن ويگ         ۵۹

  ۲-۱۲-۲-۲-۲-۲ ۰ روش پيجين سازي                     ۶۰

  ۲-۱۲-۲-۲-۲-۳ ۰ روش لوکاس                          ۶۱

  ۲-۱۳ ۰ تعداد واژه                                ۶۱

  ۲-۱۴ ۰ انتخاب واژه                               ۶۲

  ۲-۱۵ ۰ معيارهاي انتخاب واژه                       ۶۳

  ۲-۱۶ ۰ ارائه ي واژه                              ۶۵

  ۲-۱۷ ۰ وسايل کمک آموزش ديداري و يادگيري           ۶۶

  ۲-۱۸ ۰ ملاحظات معني شناختي                         ۶۷

  ۲-۱۸-۱ ۰ معني شناسي ساختاري                       ۶۷

  ۲-۱۸-۲ ۰ حوزه هاي معنايي                          ۶۷

  ۲-۱۸-۳ ۰ انواع حوزه هاي معنايي                    ۶۹

  ۲-۱۸-۴ ۰ روابط معنايي                            ۷۰

  ۲-۱۸-۴-۱ ۰ هم معنايي                             ۷۱

  ۲-۱۸-۴-۲ ۰ شمول معنايي                           ۷۱

  ۲-۱۸-۴-۳ ۰ با هم آيي                             ۷۱

  ۲-۱۸-۴-۴ ۰ رابطه جزء –کل                          ۷۲

  ۲-۱۸-۴-۵ ۰ تباين معنايي                          ۷۲

  ۲-۱۸-۴-۶ ۰ تقابل معنايي                          ۷۳

  ۲-۱۹ ۰ ملاحظات روانشناسي زبان                      ۷۴

  ۲-۱۹-۱ ۰ حافظه                                   ۷۴

  ۲-۱۹-۱-۱ ۰ انواع حافظه                           ۷۵

  ۲-۹-۱-۱-۱ ۰ حافظه کوتاه مدت                       ۷۵

  ۲-۹-۱-۱-۲ ۰ حافظه بلند مدت                        ۷۶

  ۲-۱۹-۱-۱-۳ ۰ حافظه معناشناسي                      ۷۷

  ۲-۲۰ ۰ واژگان                                    ۷۷

  ۲-۲۰-۱ ۰ واژگان ذهني                             ۷۸

  ۲-۲۰-۲ ۰ سازماندهي واژگان ذهني                    ۷۹

  ۲-۲۰-۳ . اطلاعات واژگانی: دانش واژگانی             ۸۱

  ۲-۲۱ ۰ اصول آموزش واژه                           ۸۲

  ۲-۲۲ ۰ خلاصه                                      ۸۵

  فصل سوم : تهيه و تدوين متن هاي آموزش واژه            ۸۶

  ۳-۱ ۰ مقدمه                                      ۸۷

  ۳-۲ ۰ نحوه ي انتخاب واحدهاي درسي , واژه ها ساختارها ۸۷

  ۳-۲-۱ ۰ چگونگي انتخاب عنوان واحدهاي درسي          ۸۷

  ۳-۲-۲ ۰ نحوه ی انتخاب ساختارها                    ۸۷

  ۳-۳ ۰ ملاحظات کلي                                 ۸۸

  ۳-۳-۱ ۰ اطلاعات مربوط به زبان آموز                 ۸۹

  ۳-۳-۲ ۰ اطلاعات مربوط به شرح درس                   ۹۰

  ۳-۳-۳ ۰ اطلاعات آموزش                             ۹۰

  ۳-۴ ۰ ساختار کلي واحدهاي درسي                     ۹۰

  ۳-۴-۱ ۰ مرحله پيش از خواندن                       ۹۱

  ۳-۴-۱-۱ ۰ تصوير                                  ۹۲

  ۳-۴-۱-۲ ۰ پرسش                                   ۹۲

  ۳-۴-۲ ۰ مرحله خواندن                             ۹۳

  ۳-۴-۳ ۰ مرحله پس از خواندن                        ۹۳

  ۳-۴-۳-۱ ۰ سوال هاي درک مطلب                       ۹۴

  ۳-۴-۳-۲ ۰ تمرين کاربرد واژه                       ۹۵

  ۳-۴-۳-۳ ۰ تمرين باهم آوايي                        ۹۵

  ۳-۴-۳-۴ ۰ تمرين تطبيقي                           ۹۵

  ۳-۴-۳-۵ ۰ تمرين واژه هاي مترادف و متضاد           ۹۶

  ۳-۴-۳-۶ ۰ متن هاي خواندني                         ۹۶

  ۳-۴-۳-۷ ۰ تمرين شبکه ی واژگاني                    ۹۷

  ۳-۴-۳-۸ ۰ تمرين گروهي                            ۹۷

  ۳-۴-۳-۹ ۰ تمرين هاي تصويري                        ۹۷

  ۳-۴-۳-۱۰ ۰ تکليف                                 ۹۷

  ۳-۴-۳-۱۱ ۰ تمرين مربوط به مراحل انجام يک کار      ۹۸

  ۳-۴-۳-۱۲ ۰ تمرين هاي ديگر                         ۹۸

  ۳-۵ ۰ خلاصه                                       ۹۹

  فصل چهارم : متن هاي آموزش واژه                     ۱۰۰

  ۴-۱ ۰ سهراب سپهري                               ۱۰۱

  ۴-۲ ۰ گل آقا                                    ۱۰۷

  ۴-۳ ۰ چغازنبيل                                  ۱۱۳

  ۴-۴ ۰ زبان آموزي ميمون ها                        ۱۲۰

  ۴-۵ ۰ پست                                       ۱۲۶

  ۴-۶ ۰ سال نو                                    ۱۳۴

  ۴-۷ ۰ فرودگاه                                   ۱۴۳

  ۴-۸ ۰ طلاي سرخ ايران                             ۱۵۰

  ۴-۹ ۰ جهانگردي چيست ؟ جهانگرد کيست ؟             ۱۵۶

  ۴-۱۰ ۰ بوي خوش چاي                              ۱۶۲

  ۴-۱۱ ۰ خلاصه                                     ۱۶۷

  فصل پنجم : خلاصه و نتيجه ۱۶۸

  ۵-۱ ۰ خلاصه و نتيجه ۱۶۹

  ۵-۲ ۰ موضوعاتي براي تحقيق۱۷۲

  منابع  ۱۷۳

  منابع فارسي۱۷۴

  منابع انگليسي۱۷۶

  واژه نامه   ۱۸۱

  فارسي – انگليسي۱۸۲

  انگليسي – فارسي ۱۸۶

  منابع فارسی:

  ۱ـ آكماجين، آندرين و ديگران، ۱۳۷۵، زبان‌شناسي: درآمدي بر زبان و ارتباط، ترجمه خسرو غلامعلي زاده، كرمانشاه: مؤسسه انتشاراتي طاق بستان.

  ۲ـ آلن، ويرجينيا، فرنچ، ۱۳۶۶، فنون تدريس لغت، ترجمه قاسم كبيري، رشد آموزش زبان، س۳، ش۱۱ و ۱۲٫

  ۳ـ ايچسون، جين، ۱۳۷۱، مباني زبان‌شناسي ترجمه محمد فائض، تهران، انتشارات نگاه.

  ۴ـ . . . ، ۱۳۷۲، زبان و ذهن: روان‌ ـ زبان‌شناسي، ترجمه محمدفائض، تهران انتشارات آگاه.

  ۵ـ بانان صادقيان، جليل، ۱۳۷۶، تقريرات درس و تدوين مطالب درسي، تهران: دانشگاه علوم طباطبايي.

  ۶ـ براون، اچ. داگلاس، ۱۳۶۳،‌اصول يادگيري و تدريس زبان، ترجمه: مجدالدين كيواني، تهران: مركز نشر دانشگاهي.

  ۷ـ پالمر، فرانك، ۱۳۶۶، نگاهي تازه به معني‌شناسي، ترجمه كورش صفوي، تهران: چاپ پنگوئن.

  ۸ـ پالمر، هرولد، ۱۳۵۲، اصول آموزش زبان، ترجمه مجدالدين كيواني، تهران، ۱۳۵۲٫

  ۹ـ ثمره، يدالله، ۱۳۷۲، آموزش زبان فارسي (آزفا)، كتاب چهارم، دوره پيشرفته، انتشارات بين‌الملل الهدي.

  ۱۰ـ خانلري، پرويز ناتل، ۱۳۷۴، تاريخ زبان فارسي، ج۱، تهران: نشر سيمرغ.

  ۱۱ـ دارابي، سيامك و ديگران، ۱۳۳۸، آموزش فارسي براي خارجيان، لاهيجان: نيك نگار، ۱۳۸۱٫

  ۱۲ـ سيف، علي‌اكبر، ۱۳۷۱، روان‌شناسي پرورشي: روان‌شناسي يادگيري و آموزش تهران: انتشارات آگاه.

  ۱۳ـ صفوي، كورش، ۱۳۷۸، «تقريرات درس معني‌شناسي»، تهران: دانشگاه علامه طباطبايي.

  ۱۴ـ ضرغاميان، مهدي، ۲-۱۳۷۲، واژگان خوانداري كودكان دبستاني ايران، رساله كارشناسي ارشد، تهران: موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي.

  ۱۵ـ ضياء حسيني، سيد محمد، ۱۳۷۹، «جزوه اصول و روش آموزش زبان فارسي»، تهران: دانشگاه علامه طباطبايي.

  ۱۶ـ فالك، جوليا، اس.، ۱۳۷۲، زبان‌شناسي و زبان، ترجمه: خسروغلامعلي‌زاده، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوي.

  ۱۷ـ قپانداري بيدگلي، فهيمه، ۱۳۷۸، بررسي روش‌هاي آموزش واژه در زبان فارسي به عنوان زبان اول، رساله كارشناسي ارشد، تهران: دانشكده ادبيات فارسي و زبان‌هاي خارجي دانشگاه علامه طباطبايي.

  ۱۸ـ مشكوه الديني، مهدي، ۱۳۷۸، سير زبان‌شناسي، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسي.

  ۱۹ـ نصر، محمدرضا، ۱۳۷۹، تهيه و تدوين متن‌هاي آموزش واژگان فارسي براساس حوزه‌هاي معنايي ويژه غيرفارسي زبانان سطح متوسط، رساله كارشناسي ارشد، تهران: دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي.

  منابع انگلیسی:

  1. Aitchison, J. (1993), Linguistics, London: Hordder stoughton.
  2. …., J, (1992). Teach Yourself Linguistics (4th ed.) London: Hodder & Stoughton.
  3. Akmajian, A, etal (1991), “Linguistics: An Introduction to Language and Communication” MIT press.
  4. Allen, V.F, (1993), Techniques in Teaching Vocabulary, Oxford: Oxford university press.
  5. Anterson, J.R, (1980), cognitive psychology and implication sanfrancisco: H. Freeman.
  6. Brown, H.D, (1999), Principle of Language Learning and Teaching (3rd ed.) Engle wood cliffs: prentice Hall Regents.
  7. Brown, S.T, & F.L.perry (1991). “A comparison of three Learning Strategies for ESL Vocabulary acquisition”. TESOL Quarterly 25/4: 655-665.
  8. Carter, R(1987). Applied Linguistics Perspective, London: Allen and Unwi, Ltd.
  9. Carter, R, & M, McCarthy, (1988), Vocabulary and Language Learning, London: Longman
  10. Celce-Murica, &, Lois, (1979), Teaching English as a second or Foreign Language, Rowley, MA: Newburg House Publishers.
  11. Chastain, K, (1988), Developing Second Language Skills: Theory and practice (3th ed). New york: Harcourt Javanovich Inc.
  12. Channell, J. (1988), “Psycholinguistic considerations”. In R. Carter & M.McCarthy (Eds.) Vocabulary and Language Teaching. (PP.83-96). London: Longman.
  13. Clark, E, (1993), The Lexicon in Acquisition, Cambridge: Cambridge University
  14. Clark, H, & E, Clark, (1997), Psychology and Languages: An Introduction to psycholinguistics. New york: Harcourt Brace and Jonanovich.
  15. Coady, J & T. Hudson (1997), Second Language Vocabulary Acquistion, Cambridge
  16. Cook, V, (1990), Second Language Learning and Language Teaching, London: Edward Arnold (pub) Ltd.
  17. Dubin, F, (1989), “The odd couple reading and vocabulary” ELT Journal 43/4: 283-287
  18. Ellis, Rod, (1988), Classromm Second Language Development: A study of classroom Interaction and Language Acquisition, London: Prentice – Hall International Inc.
  19. Finocchiaro, M, (1987), English as a second/ Foreign Language New york: Regents publishing company, Inc.
  20. Finocchiaro, M, and M, Bonono, (1973), The Foreign Language Learner: A Guide for Teachers, Regents Publishing company, Inc.
  21. Falk, J.S, (1978), Linguistics and Language (2nd ed.) USA: John Wiley and Sons, Inc.
  22. Fischer, Ute, (1994), “Learning words from context and Dictionaries: An Experimental comparison”, Applied Psycholinguistics 15:551-574
  23. Fromkin, V. & Rodman (1988). An introduction to Language (4th ed.) USA: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
  24. Gairns, R, & S, Redman (1986), working with words: A Guide to Teaching and Learning Vocabulary, Cambridge: Cambridge University
  25. Griffn, Gerry & Trevor A. Harley, (1996) “List Learning of Second Language Vocabulary”, Applied Psycholinguistics 17: 443-460.
  26. Hatch, E, and C, Brown, (1995). Vocabulary Semantics and Language Education, Cambridge University
  27. Hatch Evelyn, and Cheryle Brown, (1995) Vocabulary, Semantics and Language Education, Cambridge: Cambridge University
  28. Heltai, pal, (1989), “Teaching Vocabulary by oral Translation”, ELT Journal 43/4: 288-293
  29. Hulstijn, Jan H. Merel Hollander & Tine Greidanus, (1996), “Incidental Vocabulary Learning by Advanced Foreign Language Student: The Student of Marginal Glosses, Dictionary use, and Reoccurrence of Unknown words”, The Modern Language Journal 80:327-339.
  30. Jackson. H. (1988). Words and their Meaning London
  31. Kang, sook- Hi, (1995) “The Effects of a context Embeded Approach to second-language Learning”, system 23/1: 43-55.
  32. Katamba, F, (1994), English words, London: Routledge.
  33. Kern, Richard, G, (1989), “Second Language Reading Strategy Instruction: Its Effects on comprehension and word Influence Ability”, The Modern Language Journal, 73: 135-149.
  34. Kess, J. F, (1992), Psycholinguistics: Psychology, Linguistics and the Study of Natural Language, Amesterdam: John Benjamins Publishing Company.
  35. Kimble, Gregory A, & Garmezy, Norman, (1963) principles of General Psychology, (2nd ed). Newyork: the Ronald press co.
  36. Krashen, Stephen, (1989), we Acquire Vocabulary and spelling by Reading: Additional Evidence for the Input Hyphothesis”, The Modern Language Journal, 73: 440, 464.
  37. …… (۱۹۸۶). Principle and Practice in second Language Acquisition Oxford: Pergaman press.
  38. Lado, Robert, (1964), Language Teaching: A scientific Approach, Newyork, McGraw-Hill Inc.
  39. B. (1997). “What’s in a word makes it hardor easy: some interlexical factors that affect the Learning of words”. In N. Schmitt and M. McCarthy (Eds.) Vocabulary: description, acquisition and Pedagogy (PP. 140-155). Combridge: Combridge University press.
  40. Lawson, M, J. and D, Hogben, (1996), “The vocabulary Learning Strategies of foreign students”, Language Learning, 4b/1: 109-135.
  41. Lefrancois, G,R, (1991), Psychology for Teaching, USA: WADworth.
  42. Lewis, M, (1991)”Pedagogical Implications of The lexical Approach” In J, Coady, and T, Hudson (Eds.) Second Language Vocabulary Acquisition, Cambridge
  43. Mackay, R, (1986), Review of the words you need, more words you need. ELT Journal, 40/1: 75-76.
  44. McCarthy, M, (1990), Vocabulary. Oxford: Oxford University
  45. Malka, F, (1997), “Receptive vs. prouductive aspects of vocabulary.” In N. Schmitt and M. McCarthy (Eds.) Vocabulary: description, acquisition and pedagogy (PP. 84-102). Cambridge: Cambridge University
  46. Nation, P. & J. Coady (1988). “Vocabulary and reading”. In K. Carter & M.McCarthy (Eds.) Vocabulary and language teaching. (PP. 97-110). London: Longman.
  47. Nation, P and J, Newton: (1997), “Teaching Vocabulary,” In J, Coady and T, Hudson (Eds.), Second Language Vocabulary Acquisition (PP. 238-224), Cambridge
  48. Nation, P. & R. Waring (1997). “Vocabulary size, text converage and word lists”. In N. Schmitt & M. McCarthy (Eds.) Vocabulary: description, acquisition and pedagogy (pp. 6-19). Cambridge: Cambridge University
  49. Nattinger, J. (1988). “Some current trends in vocabulary teaching”. In R. Carter & M.McCarthy (Eds.) Vocabulary and language teaching. (PP. 62-82). London: longman.
  50. O Harro, K.E., (1984), Vocabulary Development through Language Awarness, English Cliffs, New Jersey: Prentice – Hall, Inc.
  51. Palmer, F. R. (1981). Semantics (2 nd ed). Cambridge: Cambridge University
  52. Palmer, E.H, (1921), principles of Language study Oxford University
  53. Paulston, C.B. & M.N. Bruder (1976). Teaching English as a Second language: techniques and procedures. Cambridge, Massachusetts: Winthrop Publishers Inc.
  54. Richards, J., J. Platt & H. Platt (1992). Longman dictionary of language teaching and applied linguistics (2nd ed.) England: Longman Group UK Limited.
  55. Richards, J. C. & T.S. Rodgers (1986). Approaches and methods in language teaching: a description and analysis. USA: Cambridge University
  56. Rivers, W.M, (1981), Teaching Forign Language Skills,  Chicago and London: The University of Chicago
  57. Robinson, P.J. (1989). “A rich view of Lexical Competence” ELT Journal 43/4: 274-282.
  58. Sanaoui, R, “Adult Learners Approaches to Learning Vocabulary in Second Language The Modern Language Journal, 79: 15-28.
  59. Schmitt, N, (1997), “Vocabulary Learning Strategies”. In Schmitt and M.McCarthy (Eds.) Vocabulary description acquisition and Pedagogy (PP. 199-227) Cambridge: Cambridge University Press.
  60. Schmitt, N. and M, McCarthy (1997) Vocabulary: description, acquisition and pedagogy. Cambridge: Cambridge University
  61. Schmitt, N. and D.S. Schmitt (1995). “Vocabulary notbook: theoretical under pinnings and practical suggestions” ELT Journal 49/2: 133-143.
  62. Seal, B. D, (1991) “Vocabulary Learning and teaching.” In M. Celce-Murica (Ed.) Teaching English as a second or foreign Language (PP. 296-311). Boston, Massachusetts: Heinle Publishers.
  63. Sinclair, J. MCH. & A. Renouf (1988). “A Lexical syllabus for language learning”. In R. Carter & M.McCarthy (Eds.) Vocabulary and language teaching. (PP. 140-160). London: Longman.
  64. Sokmen, A. J(1997). “Current trends in teaching second language vocabulary”. In N. Schmitt & M. McCarthy (Eds.) Vocabulary: description, acquisition and pedagogy. (PP. 237-257) Cambridge: Cambridge University
  65. Sonaiya, Remi, (1991), “Vocabulary Acquisition As Process of Continous Lexical Disambiguation”, IRA, Vol. xx/x4, 273-284.
  66. Spear, R. A, (1975). NTC’s dictionary of grammer terminology. USA: National Textbook Company.
  67. Stieglitz, E.L, (1983), “A Practical Approach to Vocabulary Reinforcement”, ELT Journal, 37/1: 71-75.
  68. Taylor, I, and M.M, Taylor, (1990), Psycholinguistics: Learning and Using Language, London: Prentic – Hall, Inc.
  69. Taylor, L, (1990), Teaching and Learning Vocabulary, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice – Hall, Inc.
  70. Wilkins, D.A, (1972), Linguistics in Language Teaching, Cambridge: The MIT Press.
  71. Yule, G, (1985), The Study of Language: An Introduction, USA: Cambridge University
  72. Zimmerman, C.B, (1997), “Historical trends in second Language Vocabulary Instruction”, In J, Coady and T, Hudson (Eds.), Second Language Vocabulary Acquisition (PP.5-19), Cambridge UP.

  —————————————————–

  این فایل با فرمت ورد (doc) به تعداد  ۱۹۰ صفحه  تایپ شده است  که  کاملا قابلیت ویرایش دارد و درون یک فایل فایل فشرده (zip) است که باید توسط برنامه هایی از قبیل winrar  آن را از حالت فشرده (extract) خارج سازید و توسط برنامه ی MICROSOFT  WORD فایل را باز کنید.

  اطلاعات فایل
  • موضوع : تهيه متن های آموزش واژه براساس نظريه حوزه های معنايی
  • فرمت فایل : ورد
  • تعداد صفحه : 190
  • قیمت : 5500 تومان
  • حجم فایل : 3200 کیلوبایت

  درباره ی MrDoc.ir

  فروشگاه مسترداک دات آی آر شامل پایان نامه های آماده رایگان و غیر رایگان از رشته های فنی و مهندسی، علوم پایه و انسانی و پزشکی که کاملا تایپ شده و موضوعات متفرقه از تمام رشته های تحصیلی برای دانشجویان عزیز ارائه می دهد، که ارزش واقعی فایل ها بیشتر از قیمت آن است. آدرس شرکت: اصفهان - خیابان لاله شمالی - شرکت سامان گستر 03135673766

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *