خانه / پایان نامه / فنی و مهندسی / رشته مهندسی مواد و متالوژی / تكنولوژی ساخت چدن دوگونه (چدن G&D)

تكنولوژی ساخت چدن دوگونه (چدن G&D)

 • خرید و دانلود با لینک مستقیم
  • فرمت فایل : ورد
  • تعداد صفحه : 137
  • قیمت : 3000 تومان
  • کد فایل : 20002

  مقاله رشته مهندسی مواد

  مقدمه و چکیده :  فصل اول: شناخت فلز آهن ۱-۱) طبيعت و خواص آهن:

  آهن داراي نقطه‌ي ذوب  و نقطه‌ي جوش  مي باشد. وزن مخصوص اين فلز ۸۶/۷ و شعاع اتمهاي آهن به صورت  (گاما)  و به صورت آلفا  است.

  آهن خالص را نمي توان به طريق صنعتي تهيه كرده آهن با درصد خلوص ۹۹۱۷/۹۹ در آزمايشگاه ها قابل تهيه است. آهن ساخته شده در آزمايشگاه ها ۰۰۸۳/۰ درصد ناخالصي دارد و در حدود ۲۷ عنصر را در بر مي گيرد كه اهم تركيبات آن عبارتند از كربن، سيليسيم، گوگرد، فسفر (عناصر دائمي همراه آهن) و ساير ناخالصي ها از قبيل هيدروژن، ازت، كلسيم، منيزيم و غيره. هر نوع ناخالصي روي خواص آهن تأثير مي گذارد، مثلاً اگر مقدار درصد كربن آهن از ۰۲/۰ درصد به ۱/۰ درصد افزايش پيدا كند، هدايت حرارتي آهن را از ۱۷۷/۰ به ۱۳۴/۰ كاهش مي دهد. تأثير ناخالصي هاي غيرفلزي (فسفر، گوگرد، اكسيژن، ازت و هيدروژن) حتي به مقادير بسيار ناچيز روي خواص آهن، به مراتب زيادتر از ناخالصيهاي فلزي است. از قبيل مس، نيكل، منگنز و غيره است.

  آهن خالص قابليت استفاده صنعتي را ندارد. قابليت انعطاف آهن خالص زياد و سختي آن بسيار كم است. اين آهن قابليت سخت شدن را ندارد. بدين علت مطالعه اشكال وجود ناخالصي ها يا به عبارتي ديگر چگونگي انحلال كربن و اكسيژن و ساير ناخالصيها در آهن مذاب از اهميت زيادي برخوردار است.

   فهرست مطالب

  فصل اول: شناخت فلز آهن

  ۱-۱) طبيعت و خواص آهن

  ۱-۲) سنگهاي معدني آهن خالص

  ۱-۳) خواص بلوري آهن خالص

  ۱-۴) فرآيند استخراج آهن (متالورژي استخراجي آهن)

  ۱-۵) انواع آهن

  ۱-۵-۱) آهن خام (لخته)

  ۱-۵-۱-۱) خواص آهن خام (لخته)

  ۱-۵-۲) آهن كار شده

  ۱-۵-۲-۱) خواص و كاربرد آهن كار شده

  فصل دوم: چدن شناسي عمومي

  ۲-۱) طبيعت چدن ها

  ۲-۲) خصوصيت چدن ها

  ۲-۲-۱) برتري ها

  ۲-۲-۲) كاستي ها

  ۲-۳) انواع چدن ها

  ۲-۳-۱) چدن براي مقاصد عمومي (معمولي)

  ۲-۳-۱-۱) چدن ماليبل (چدن چكش خوار)

  ۲-۳-۱-۲) چدن سفيد

  ۲-۳-۲) چدن براي مقاصد ويژه (آلياژي)

  ۲-۴) متالورژي چدنها

  ۲-۴-۱) سيستم آهن – كربن – سيليسيم

  ۲-۴-۱-۱) كربن معادل

  ۲-۴-۲) حضور كربن در چدن

  ۲-۴-۲-۱) كربن آزاد (گرافيت)

  ۲-۴-۲-۲) كربن تركيبي (كاربيد)

  ۲-۴-۳) ساختار زمينه ها در چدن

  ۲-۴-۳-۱) فريت

  ۲-۴-۳-۲) پرليت

  ۲-۴-۳-۳) سمنيت

  ۲-۴-۳-۴) آستيت (اوتسيت)

  ۲-۴-۳-۵) بينيت و مارتنزيت

  ۲-۴-۳-۶) كاربيدها

  ۲-۵ ) تأثير عناصر در چدن

  ۲-۵-۱) عناصر عمده

  ۲-۵-۱-۱) گوگرد (S)

  ۲-۵-۱-۲) منگنز (Mn)

  ۲-۵-۱-۳) فسفر (P)

  ۲-۵-۲) عناصر جزئي

  ۲-۵-۳) عناصر آلياژي

  ۲-۵-۳-۱) نيكل (Ni)

  ۲-۵-۳-۲) كرم (Cr)

  ۲-۵-۳-۳) موليبدن (Mo)

  ۲-۵-۴-۳) واناديم (Va)

  ۲-۵-۳-۵) سيلييم (Si)

  ۲-۵-۳-۶) مس (Cu)

  ۲-۵-۳-۷) آلومينيوم (Al)

  ۲-۵-۴) عناصر گازي

  ۲-۵-۴-۱) اكسيژن (O)

  ۲-۵-۴-۲) نيتروژن (ازت N)

  ۲-۵-۴-۳) هيدروژن (H)

  ۲-۶) موارد استعمال چدن ها

  ۲-۶-۱) چدن خاكستري (ريختگي)

  ۲-۶-۲) چدن ماليبل (چكش خوار)

  ۲-۶-۳) چدن داكتيل (نشكن)

  فصل سوم: چدن شناسي تخصصي

  ۳-۱) چدن خاكستري

  ۳-۱-۱) متالورژي چدنهاي خاكستري

  ۳-۱-۲) ساختار ميكروسكوپي در چدنهاي خاكستري

  ۳-۱-۲-۱) گرافيت (G)

  ۳-۱-۳) ريخته گري چدن خاكستري

  ۳-۱-۳-۱) مواد شارژ

  ۳-۱-۳-۲) مسئله‌ي تلقيح مواد در ريخته گري چدن خاكستري

  ۳-۱-۳-۲-۱) عملكرد تلقيح

  ۳-۱-۳-۲-۲) مواد تلقيح

  ۳-۱-۳-۲-۳) روش هاي تلقيح

  ۳-۱-۳-۲-۴) اثر مواد تلقيح

  ۳-۱-۳-۲-۵) ارزيابي عملكرد تلقيح

  ۳-۱-۳-۳) متالورژي ذوب چدن خاكستري

  ۳-۱-۳-۳-۱) گرافيت زايي

  ۳-۱-۴) انجماد چدن خاكستري

  ۳-۱-۴-۱) گرايش انجماد به تشكيل چدن سفيد

  ۳-۱-۴-۲) گرايش انجماد به تشكيل چدن خاكستري

  ۳-۱-۴-۳) اصول فرآيند انجماد

  ۳-۱-۴-۴) ساختار چدن خاكستري در دماي محيط

  ۳-۱-۴-۵) اثر ضخامت

  ۳-۲) چدن داكتيل (نشكن)

  ۳-۲-۱) مباني ساخت چدن داكتيل

  ۳-۲-۲) كاربرد چدن داكتيل

  ۳-۲-۳) متالورژي چدن داكتيل (نشكن)

  ۳-۲-۳-۱) انجماد و مكانيزم كروي شدن گرافيت در چدن نشكن

  ۳-۲-۳-۲) تعادل آهن و گرافيت

  ۳-۲-۳-۲-۱) كربن معادل

  ۳-۲-۳-۲-۲) انجماد هيپويوتكتيكي

  ۳-۲-۳-۲-۳) انجماد هيپر (هايپر) يوتكتيكي

  ۳-۲-۳-۲-۴) مكانيزم كروي شدن گرافيت

  ۳-۲-۴) ريخته گري چدن داكتيل (نشكن)

  ۳-۲-۴-۱) مواد شارژ

  ۳-۲-۴-۲) ملاحظات كيفي، شيميايي و متالورژيكي در حين ذوب

  ۳-۲-۴-۲-۱) كربن دهي

  ۳-۲-۴-۲-۲) كنترل گاز مذاب

  ۳-۲-۴-۲-۳) گوگرد زدايي

  ۳-۲-۴-۲-۴) انتخاب تركيب شيميايي

  ۳-۲-۴-۲-۵) اثر كربن معادل

  ۳-۲-۴-۳) اثر درجه حرارت بارريزي

  ۳-۲-۴-۴) فرآيند كروي سازي

  ۳-۲-۴-۴-۱) مشكلات افزدون منيزيم به شكل خالص

  ۳-۲-۴-۴-۲) روشهاي مختلف كروي سازي

  ۳-۳) چدن با گرافيت فشرده (CGI)

  ۳-۳-۱-۱) ريزساختار

  ۳-۳-۱-۲) تركيب شيميايي

  ۳-۳-۱-۳) خواص مكانيكي و فيزيكي

  ۳-۳-۱-۳-۱) خواص كششي

  ۳-۳-۱-۳-۲) هدايت حرارتي

  ۳-۳-۱-۳-۳) جذب ارتعاش

  ۳-۳-۱-۳-۴) قابليت رشد و پوسته شدن

  ۳-۳-۲) ريخته گري چدن با گرافيت فشرده

  ۳-۳-۲-۱) عمليات ذوب و تهيه مذاب چدن با گرافيت فشرده

  ۳-۳-۲-۲) مواد قالبگيري

  ۳-۳-۳) كاربردهاي صنعتي چدن با گرافيت فشرده (CGI)

  ۳-۳-۴) مقايسه چدن با گرافيت فشرده در مقابل چدن هاي خاكستري و نشكن

  ۳-۳-۴-۱) در مقايسه با چدن خاكستري (مزايا CGI)

  ۳-۳-۴-۲) در مقايسه با چدن نشكن (مزايا CGI)

  فصل چهارم: تئوري چدن دوگونه (G&D)

  ۴-۱) مقدمه اي بر چدن دو گونه (G&D)

  ۴-۲) مقدمه اي بر مسئله‌ي تكنولوژي

  ۴-۳) تشريح تكنولوژي ساخت

  —————————————————–

  این فایل با فرمت ورد (doc) به تعداد ۱۳۷ صفحه  تایپ شده است  که  کاملا قابلیت ویرایش دارد و درون یک فایل فایل فشرده (zip) است که باید توسط برنامه هایی از قبیل winrar  آن را از حالت فشرده (extract) خارج سازید و توسط برنامه ی MICROSOFT  WORD فایل را باز کنید.

  اطلاعات فایل
  • موضوع : تكنولوژی ساخت چدن دوگونه (چدن G&D)
  • فرمت فایل : ورد
  • تعداد صفحه : 137
  • قیمت : 3000 تومان
  • حجم فایل : 135 کیلوبایت

  درباره ی MrDoc.ir

  فروشگاه مسترداک دات آی آر شامل پایان نامه های آماده رایگان و غیر رایگان از رشته های فنی و مهندسی، علوم پایه و انسانی و پزشکی که کاملا تایپ شده و موضوعات متفرقه از تمام رشته های تحصیلی برای دانشجویان عزیز ارائه می دهد، که ارزش واقعی فایل ها بیشتر از قیمت آن است. آدرس شرکت: اصفهان - خیابان لاله شمالی - شرکت سامان گستر 03135673766

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *