خانه / پایان نامه / علوم انسانی / رشته تاریخ / تاريخ تحليلی چهارمين دوره مجلس شورای ملی

تاريخ تحليلی چهارمين دوره مجلس شورای ملی

 • خرید و دانلود با لینک مستقیم
  • فرمت فایل : ورد
  • تعداد صفحه : 246
  • قیمت : 5500 تومان
  • کد فایل : 41002

  پایان نامه كارشناسي ارشد رشته تاريخ

  موضوع: تاريخ تحليلی چهارمين دوره مجلس شورای ملی

  (۱۳۰۲-۱۳۰۰ هجري شمسي/ ۱۳۴۱-۱۳۳۹ هجري قمري)

  چكيده مطلب:  بعد از صدور فرمان مشروطيت و دموكراتيك شدن سيستم اداره مملكت، مجلس به عنوان مهم‌ترين دستاورد جنبش مشروطيت، كانون توجه بسياري قرار گرفت. با شكل‌گيري مجلس، حكومت مطلقه حاكمان جاي خود را به حكومت قانونمند و مردم بر مردم داد. بنابراين مجلس مي‌بايست در اين راستا نقش بسزايي را ايفا نمايد.

  پژوهش حاضر به بررسي چهارمين دوره مجلس شوراي ملي (۱۳۰۲-۱۳۰۰هـ.ش/ ۱۳۴۱ـ۱۳۳۹هـ.ق)، به عنوان يكي از مهم‌ترين ادوار قانونگذاري عصر مشروطيت پرداخته است. در حالي كه مجلس اول تا سوم هركدام به دلايلي خاص، تا آخر دوره قانوني خود دوام نيافتند، مجلس چهارم به عنوان اولين مجلس تاريخ مشروطيت محسوب مي‌شود كه تا پايان دوره قانوني خود دوام يافت و قوانين مهمي را نيز به تصويب رسانيد. نكته قابل توجه اين كه اين مجلس بعد از فترت طولاني و بي‌سابقه، گشايش يافت كه بر اهميت موضوع مي‌افزايد.

  اين پژوهش بر آن است كه با روش تحليل تاريخي، روند شكل‌گيري و عمر دو ساله مجلس چهارم را مورد بررسي قرار دهد. پژوهش در دو مقطع تاريخي مهم مورد بررسي و ارزيابي قرار مي‌گيرد. مقطع نخست، قبل از گشايش مجلس است كه به بررسي و تحليل اوضاع انتخابات اين دوره مي‌پردازد. در مقطع دوم، اوضاع كلي مجلس كه شامل وضعيت فراكسيون‌ها، مهم‌ترين مصوبات، برخورد مجلس و دولت، بازتاب تحولات سياسي كشور در مجلس و شورش‌هاي همزمان با آن مي‌شود مورد بررسي قرار مي‌گيرد. لازم به ذكر است كه پژوهش حاضر به مسايلي چون دولت، رويدادهاي جاري و قيام‌هاي همزمان از منظر مجلس نگريسته است.

  واژه‌هاي كليدي: مشروطيت، مجلس شوراي ملي، انتخابات، فراكسيون، لايحه، طرح قانوني، قانون و.‌..

  موضوع پژوهش:

  با صدور فرمان مشروطيت، ساختار حكومت از قدرت مطلقه به حكومت دموكراتيك و مشاركت سياسي مردم در اداره مملكت تغيير يافت. قطعاً در اين ميان مجلس شوراي ملي به عنوان يكي از اركان مشروطيت و نظام جديد سياسي از اهميت بسياري برخوردار بود. هرچند مجلس همواره با مشكلات بسياري مواجه شد كه به ناپايداري عمر اين نهاد انجاميد، وليكن اين مسأله از اهميت موضوع نمي‌كاهد. به طوري كه مشروطه‌خواهان تلاش بسياري براي باز نگه‌داشتن مجلس و جلوگيري از دوره‌هاي فترت به عمل مي‌آورند. اين موضوع در مجلس چهارم شكل ملموس‌تري به خود مي‌گيرد، زيرا اين مجلس بعد از فترتي بي‌سابقه گشايش يافت. بنابراين مجلس شوراي ملي همواره از اهميت بسيار بالايي برخودار بوده است. در اين پژوهش تلاش شده است كه چهارمين دوره قانونگذاري مشروطيت با تكيه بر مسايل مختلف مرتبط با مجلس مورد ارزيابي قرار گيرد.

  فهرست مطالب

  موضوع پژوهش                                         ۲

  سابقه و ضرورت انجام تحقيق                           ۲

  محدوده پژوهش                                        ۳

  اهميت موضوع                                       ۶-۴

  نوع و روش انجام تحقيق                               ۶

  سازماندهي تحقيق                                     ۶

  نقد و بررسي مهم‌ترين منابع و مآخذ                 ۱۹-۷

  مقدمه                                           ۳۱-۲۰

  فصل اول:

  بررسي نحوه اجراي انتخابات و مقدمات افتتاح مجلس چهارم شوراي ملي:                  ۱۰۵-۳۲

  ۱ـ چهارچوب حقوقي انتخابات مجلس شوراي ملي در دوره چهارم     ۳۷-۳۳

  ۲ـ برگزاري انتخابات مجلس چهارم شوراي ملي:      ۱۰۵-۳۸

  الف: دولت دوم وثوق‌الدوله و انجام بخشي از انتخابات مجلس چهارم                ۴۳-۳۸

  ب: مشيرالدوله و روند پي‌گيري انتخابات مجلس چهارم ۴۸-۴۴

  ج: مسأله افتتاح مجلس از دولت مشيرالدوله تادولت قوام‌السلطنه ۵۴-۴۹

  ۳ـ احزاب و انتخابات مجلس چهارم                  ۶۳-۵۵

  ۴ـ مقدمات افتتاح مجلس چهارم شوراي ملي           ۹۳-۸۷

  ۵ـ كيفيت برگزاري انتخابات و شكايات مرتبط با آن ۸۶-۶۴

  ۶ـ طرح و بررسي اعتبارنامه‌هاي نمايندگان مجلس چهارم شوراي ملي      ۱۰۵-۹۴

  فصل دوم:

  ساختار مجلس چهارم شوراي ملي:                      ۱۰۶

  ۱ـ نظام‌نامه داخلي مجلس شوراي ملي:             ۱۰۹-۱۰۶

  الف ـ اولين نظام‌نامه داخلي مجلس شوراي ملي (مصوبه ۲۹ شعبان ۱۳۲۴هـ.ش)                     ۱۰۶

  ب ـ دومين نظام‌نامه داخلي مجلس شوراي ملي (مصوبه ۲۶ ذيحجه ۱۳۲۷ هـ.ق)                      ۱۰۷

  ج ـ مجالس سوم و چهارم شوراي ملي؛ تلاش براي اصلاح نظام‌نامه    ۱۰۹-۱۰۸

  ۲ـ تشكيل هيئت رئيسه مجلس چهارم شوراي ملي      ۱۱۰-۱۰۹

  ۳ـ تشكيل كميسيون‌هاي مجلس چهارم شوراي ملي      ۱۲۲-۱۱۱

  الف ـ كميسيون رسيدگي به عمليات زمامداران دوره فترت ۱۱۵-۱۱۱

  ب ـ كمسيون اصلاح قانون انتخابات                ۱۲۲-۱۱۶

  ۴ـ روند شكل‌گيري و فعاليت احزاب از مجلس اول تا مجلس سوم شوراي ملي

      (۱۳۳۳-۱۳۲۴هـ.ق/۱۲۹۴-۱۲۸۵هـ.ق)             ۱۳۰-۱۲۳

  ۵ـ مجلس چهارم شوراي ملي: روند شكل‌گيري و فعاليت احزاب: ۱۴۵-۱۳۱

  الف: حزب اصلاح‌طلب                              ۱۳۴-۱۳۳

  ب: حزب سوسياليست                              ۱۳۸-۱۳۵

  ج: مجلس چهارم شوراي ملي و احزاب فرعي          ۱۴۰-۱۳۸

  د: احزاب از ديدگاه نمايندگان مجلس چهارم شوراي ملي ۱۴۵-۱۴۱

  ۶ـ مجلس چهارم شوراي ملي و مهم‌ترين مصوبات:         ۱۴۶

  الف ـ مجلس چهارم و لايحه نفت                   ۱۵۱-۱۴۶

  ب ـ مجلس چهارم و قانون بودجه                  ۱۶۱-۱۵۲

  ج ـ قانون استخدام مستشاران ماليه:             ۱۶۵-۱۶۲

  ۱-ج) قانون استخدام دكتر ميلسپو (Millspough)، رئيس كل ماليه ايران      ۱۶۴-۱۶۲

  ۲-ج) قانون استخدام هشت نفر متخصص ماليه تبعه دولت آمريكا    ۱۶۵

  ۳-ج) قانون استخدام مسيولامبرموليتر (Lumber Moliter) به سمت كل

      گمركات ايران                                  ۱۶۵

  ۴-ج) قانون استخدام مسترگلامان (M.Gelaman) آمريكايي جهت اداره كردن

        بانك ملي ايران                              ۱۶۵

  فصل سوم:

  مجلس و دولت:                                  ۲۰۹-۱۶۷

  ۱ـ كابينه اول قوام‌السلطنه                     ۱۷۹-۱۶۷

  ۲ـ كابينه مشيرالدوله                          ۱۸۷-۱۸۰

  ۳ـ كابينه دوم قوام‌السلطنه                     ۱۹۵-۱۸۸

  ۴ـ كابينه مستوفي الممالك                      ۲۰۹-۱۹۶

  فصل چهارم:

  بازتاب تحولات سياسي در مجلس:                   ۲۲۸-۲۱۱

  ۱ـ مجلس چهارم؛ ظهور و قدرت‌گيري رضاخان         ۲۱۹-۲۱۱

  ۲ـ مجلس چهارم، شورش آشوب و جنبش‌هاي سياسي همزمان ۲۲۱-۲۲۰

  ۳ـ مجلس چهارم و بررسي ديدگاههاي مختلف پيرامون آن ۲۲۸-۲۲۲

  نتيجه‌گيري                                     ۲۳۶-۲۲۹

  منابع و مآخذ                                  ۲۴۵-۲۳۸

  اسناد و مدارك ضميمه                              ۲۳-۱

  ABSTRACT:

  After the issue of constitution order and democratization of managment system of the country, the parliament as the most important achievment of the constitution movement become the focus of the attention of many people. With the formation of the constitution, despot gave its place to legal government and people ruling people, so that constitution should play a key role regarding this.

  The present study analyzes the fourth round national delibration parliament (1300-1302/1339-1341 A.H) as one of the most important legislation periods of costitution era. While the first up to third parliament each, for specific reasons did not survive till the end to their legal periods, the fourth parliament which is regarded as the first parliament of the constitution history, lasted till the and of its legal period, and ratified important rules. It is to be noted that this parliament after long and unrecorded lapse was opened which increases the important of the matter.

  This study tries to an al yze the process of formation and two-years life approach. This study is analyzed and assessed in two important historical section. The first section is before the opening of the parliament, which analyzes the condition of the elections of this era. In the second section, the overall condition of the parliament which includes theondition of  fractions, the most important regulations, the attitude of the parliament and govement, the reflection of the political development of the country are analyzed. It is to be noted that the present happenings and simulations uprisings with parliament viewpoint.

  Key Terms: constitution, National delibration parliament, elections, fraction, bill, legal draft, Law.

  كتابشناسي:

  الف. اسناد:

  ۱-      اسناد منتشره نشده:

  ۱-۱)   اسناد موزه و مجلس شوراي اسلامي

  ۲-۱)   سازمان اسناد ملي

  ۳-۱)   موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران

  ۲-      اسناد منتشر شده:

  • اسناد روحانيت و مجلس، به كوشش منصوره تدين‌پور، زيرنظر غلامرضا فدايي عراقي، انتشارات كتابخانه موزه و مركز اسناد مجلس شوراي ملي، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵٫
  • انتخابات زنجان در مجلس چهارم؛ رساله‌اي منتشر نشده از علامه دهخدا، به كوشش علي‌آل داوود،‌ادبيات تربيت معلم، دوره جديد، سال ۲، شماره ۸-۶، ۱۳۶۸٫
  • قباله تاريخ، به كوشش ايرج افشار، انتشارات طلايه، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸٫
  • مجموعه مصوبات ادوار اول و دوم قانونگذاري مجلس شوراي ملي، اداره قوانين و مطبوعات مجلس شوراي ملي، ۱۳۱۸٫
  • مجموعه مصوبات ادوار سوم و چهارم قانونگذاري مجلس شوراي ملي، اداره قوانين و مطبوعات مجلس شوراي ملي، ۱۳۱۹٫
  • مجموعه مكاتبات، اسناد خاطرات و آثار فيروز ميرزا فرمانفرما (نصرت‌الدوله)، به كوشش منصوره اتحاديه، سيروس سعدونديان، نشر تاريخ ايران، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹٫
  • مخابرات استرآباد؛ گزارش‌هاي حسينقلي مقصودلو، وكيل‌الدوله، به كوشش ايرج افشار، محمد رسول درياگشت، نشر تاريخ ايران، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳٫
  • مدرس و مجلس؛ نامه‌ها و اسناد، مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگي، چاپ اول، ۱۳۷۳٫
  • مستشارالدوله، صادق؛ خاطرات و اسناد (مجموعه سوم، راپرت‌هاي پليس مخفي از شايعات شهري سالهاي ۱۳۳۳ و ۱۲۳۵ قمري)، به كوشش ايرج افشار، انتشارات طلايه، چاپ اول، ۱۳۶۷٫
  • معاصر، حسن؛ تاريخ استقرار مشروطيت در ايران (مستفرجه از روي اسناد محرمانه وزارت امور خارجه انگلستان)، انتشارات ابن‌سينا، بي‌جا، بي‌تا.

  ب. روزنامه‌ها:

  • ايران
  • رعد
  • شفق سرخ
  • نوبهار
  • نهضت شرق

  ج ـ متون تاريخي:

  • دولت‌آبادي، يحيي؛ حيات يحيي، انتشارات عطار و فردوسي، تهران، ۱۳۶۲٫
  • كرماني، ناظم‌الاسلام؛ تاريخ بيداري ايرانيان، به كوشش علي‌اكبر سعيدي سيرجاني، مؤسسه انتشارات آگاه و انتشارات نوين، چاپ چهارم، تهران ۱۳۶۲٫
  • كسروي، احمد؛ تاريخ مشروطه ايران، انتشارات اميركبير، چاپ نوزدهم، تهران، ۱۳۷۸٫
  • كسروي، احمد؛ تاريخ هجده ساله آذربايجان، انتشارات اميركبير، چاپ دوازدهم، تهران، ۱۳۷۸٫
  • مختصر تاريخ مجلس ملي ايران، انتشارات اداره روزنامه كاوه، برلين، شماره ۵، ۱۳۳۷٫
  • مذاكرات مجلس چهارم شوراي ملي، اداره روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي ايران، ۱۳۳۳ش/
  • مذاكرات مجلس دوم شوراي ملي، ضميمه روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي ايران، چاپخانه مجلس، ۱۳۲۵٫
  • مذاكرات مجلس سوم شوراي ملي، روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي ايران، ۱۳۲۷٫
  • معارضين انتخابات كرمانشاهان، مطبعه تهران، تهران، اول اسد ۱۳۰۰ مطابق ۱۸ ذيقعده ۱۳۳۹٫
  • ملك‌زاده، مهدي؛ تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، انتشارات علمي، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۳٫
  • هدايت (مخبرالسلطنه)، مهديقلي؛ طلوع مشروطيت، به كوشش اميراسماعيلي، انتشارات جام، ۱۳۶۳٫
  • هدايت، مهديقلي؛ گزارش ايران قاجاريه و مشرويت، نشر نقره، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۳٫

  د ـ خاطرات:

  • خاطرات احتشام‌السلطنه، به كوشش سيدمحمد مهدي موسوي، انتشارات زوار، چاپ دوم، ۱۳۶۸٫
  • اردلان، امان‌الله؛ خاطرات حاج عزالممالك اردلان، زندگي در دوران شش پادشاه، تنظيم و تحشيه باقر عاقلي، نشر نامك، چاپ اول، ۱۳۷۲٫
  • ارباب كيخسرو، شاهرخ (خاطرات)؛ به كوشش شاهرخ شاهرخ وراشناراتير، ترجمه غلامحسين ميرزا صالح، انتشارات مازيار، تهران، ۱۳۸۲٫
  • اعظام قدسي (اعظام الوزراره)، حسن؛ خاطرات من يا روشن شدن تاريخ صد ساله ايران، انتشارات ابوريحان، چاپ اول، ۱۳۴۹٫
  • انتظام، نصرالله؛ (خاطرات) شهريور ۱۳۲۰ از ديدگاه دربار، اسناد ملي ايران، به كوشش محمدرضا عباسي و بهروز طيراني، دفتر انتشارات و پژوهشي، چاپ شقايق، چاپ دوم، ۱۳۷۱٫
  • بختياري، سردار اسعد (خاطرات) نوشته جعفرقلي‌خان اميربهادر، به كوشش ايرج افشار، انتشارات اساطير، چاپ اول، ۱۳۷۲٫
  • بزرگ اميد، ابوالحسن؛ از ماست كه برماست (محتوي خاطرات و مشاهدات بزرگ اميد)، انتشارات پيروز، بي‌جا، ۱۳۲۵٫
  • بهرامي، عبدالله؛ خاطرات عبدالله بهرامي از آخر سلطنت ناصرالدين شاه تا اول كودتا، انتشارات علمي، چاپ اول، ۱۳۶۳٫
  • دولت‌آبادي، علي محمد (خاطرات)؛ انتشارات فردوس و انتشارات ايران و اسلام، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۲٫
  • سپهر، احمدعلي؛ ايران در جنگ بزرگ، انتشارات بانك ملي ايران، تهران، ۱۳۳۶٫
  • سپهر، احمدعلي؛ خاطرات مورخ‌الدوله سپهر، به كوشش احمد سميعي، نشر نامك، چاپ اول، ۱۳۷۴٫
  • سيف پورفاطمي؛ آئينه عبرت به كوشش علي دهباشي، انتشارات شهاب ثاقب و انتشارات سخن، چاپ اول، ۱۳۷۸٫
  • عبده، جلال؛ چهل سال در صحنه قضايي، سياسي، ديپلماسي ايران و جهان، ويرايش و تنظيم از مجيد تفرشي، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، چاپ اول، ۱۳۶۸٫
  • فرخ (معتصم‌السلطنه)، سيد مهدي؛ خاطرات سياسي، سازمان انتشارات جاويدان، بي‌جا، بي‌تا.
  • قهرمان ميرزا (سالور)، روزنامه خاطرات عين‌السلطنه، به كوشش مسعود سالور، ايرج افشار، انتشارات اساطير، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹٫
  • كحال‌زاده، ابوالقاسم (خاطرات)، به كوشش مرتضي كامران، نشر فرهنگ، چاپ اول، بي‌جا، ۱۳۶۳٫
  • كمره‌اي، سيدمحمد؛ روزنامه خاطرات، به كوشش محمدجواد مرادي‌نيا، انتشارات شيراز، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۲٫
  • مستوفي، عبدالله؛ شرح زندگاني من يا تاريخ اجتماعي و اداري دوره قاجاريه، چاپ تهران مصور، تهران، ۱۳۴۳٫
  • ميلسپو (Millspough)، آرتور؛ مأموريت آمريكائيها در ايران، ترجمه دكتر حسين ابوترابيان، انتشارات پيام، بي‌جا، بي‌تا.
  • هدايت، مهديقلي؛ خاطرات و خطرات گوشه‌اي از تاريخ شش پادشاه و گوشه‌اي از دوره زندگي من، انتشارات كتابفروشي زوار، تهران، چاپ دوم، ۱۳۴۴٫

  ذ ـ مطالعات و تحقيقات:

  • آبراهاميان، يرواند؛ ايران بين دو انقلاب (درآمدي بر جامعه‌شناسي ايران معاصر)، ترجمه گل‌محمدي و محمد ابراهيم فتحي، تهران، نشر ني، ۱۳۷۷٫
  • آدميت، فريدون؛ فكر دموكراسي اجتماعي در نهضت مشروطيت ايران، انتشارات پيام، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۹٫
  • آدميت، فريدون، مجلس اول و بحران آزادي، انتشارات روشنگران، چاپ سوم، بي‌جا، بي‌تا،
  • آذري، علي؛ قيام كلنل محمدتقي خان پسيان در خراسان، بنگاه مطبوعات صفي عليشاه، چاپ مروي، چاپ هشتم، ۱۳۶۸٫
  • آوري، پيتر، (Peter Avery)، تاريخ معاصر ايران، ترجمه محمد رفيعي مهرآبادي، تهران، چاپ دوم، ۱۳۶۹٫
  • اتحاديه، منصوره؛ احزاب سياسي در مجلس سوم، نشر تاريخ ايران، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱٫
  • اتحاديه، منصوره؛ پيدايش و تحول احزاب سياسي مشروطيت در دوره اول و دوم مجلس شوراي ملي، تهران، نشر گستره، ۱۳۶۱٫
  • اتحاديه، منصوره، مجلس و انتخابات از مشروطه تا پايان قاجاريه، نشر تاريخ ايران، چاپ اول، ۱۳۷۵٫
  • اتحاديه، منصوره؛ مرامنامه‌ها و نظام‌نامه‌هاي احزاب سياسي ايران در دومين دوره مجلس شوراي ملي، نشر تاريخ ايران، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۱٫
  • باستاني پاريزي، محمدابراهيم، تلاش آزادي، انتشارات نوين، چاپ چهارم، ۲۵۳۶٫
  • بهار، محمدتقي (ملك‌الشعراء)؛ تاريخ مختصر احزاب سياسي، مؤسسه انتشارات اميركبير، چاپ ششم، تهران، ۱۳۸۰٫
  • بهنود، مسعود؛ دولتهاي ايران از سوم اسفند ۱۲۹۹ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، انتشارات جاويدان، چاپ پنجم، بي‌جا، ۱۳۷۰٫
  • پورشالچي، محمد؛ ميوه‌هاي دار، تاريخ جنبش‌هاي مردمي و مذهبي ملت ايران در قرن حاضر، عصر قاجار (۱۹۲۳-۱۸۹۰)، ترجمه محمود پورشالچي، انتشارات زرين، چاپ اول، ۱۳۷۶٫
  • تبريزنيا، حسين؛ علل ناپايداري احزاب سياسي در ايران، با مقدمه علي باقري، مركز نشر بين‌الملل، چاپ اول، ۱۳۷۱٫
  • ترتبي سنجابي، محمود؛ قربانيان باور و احزاب سياسي ايران، انتشارات آسيا، چاپ اول، بي‌جا، ۱۳۷۵٫
  • جودت، حسين؛ از صدر مشروطيت تا انقلاب سفيد، تاريخچه فرّ دموكرات و جمعيت عاميون ايران، چاپخانه درخشان، بي‌جا، ۱۳۴۸٫
  • ذاكر حسين، عبدالكريم؛ ادبيات سياسي ايران در عصر مشروطيت، نشر علم، چاپ اول، ۱۳۷۷٫
  • راوندي، مرتضي؛ سير قانون و دادگستري در ايران، نشر چشمه و كتابسراي بابل، چاپ اول، (تهران، بابل)، ۱۳۶۸٫
  • رايين، اسماعيل؛ انجمن‌هاي سري در انقلاب مشروطيت ايران، چاپخانه تهران مصور، ۱۳۴۵٫
  • زماني، صفر؛ تاريخچه احزاب و حزب دموكرات، نشر واژه آرا، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹٫
  • ساغرراني، لطف‌الله؛ فهرست اسامي و مشخصات نمايندگان ۲۴ دوره مجلس شوراي ملي، دفتر انتخابات وزارت كشور، نشريه شماره ۵، ۱۳۶۸٫
  • سايلي كرده ده، مجيد؛ سير تحول قوانين انتخابات در ايران، انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸٫
  • سفري، محمدعلي؛ مشروطه‌سازان، نشر علم، چاپ اول، ۱۳۷۰٫
  • سيري در ۲۴ دوره قانونگذاري مجلس شوراي ملي و دولتهاي همزمان با آن، دفتر انتخابات، بي‌جا، ۱۳۶۸٫
  • شجيعي، زهرا؛ نخبگان سياسي ايران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامي، انتشارات سخن، چاپ اول، ۱۳۷۲٫
  • شجيعي زهرا؛ نمايندگان مجلس شوراي ملي در بيست و يك دوره قانونگذاري، انتشارات مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي تهران، ۱۳۴۴٫
  • شيخ‌الاسلامي، محمد جواد؛ سيماي احمد شاه قاجار، نشر گفتار، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸٫
  • ضرغام بروجني، جمشيد؛ دولتهاي ايران در عصر مشروطيت، اداره كل قوانين، تهران، بي‌تا.
  • عابدي، كاميار؛ زندگي و شعر ملك‌الشعراء بهار، به ياد ميهن، نشر ثالث، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶٫
  • عاقلي، باقر؛ ميرزا احمدخان قوام‌السلطنه در دوران قاجاريه و پهلوي، انتشارات جاويدان، چاپ اول، ۱۳۷۶٫
  • عاقلي،‌باقر؛ نصرت‌الدوله فيروز ميرزا از روياي پادشاهي تا زندان رضاشاهي، انتشارات نامك، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۷۳٫
  • عشقي، محمدرضا بني‌ابوالقاسم؛ كليات مصور عشقي، انتشارات اميركبير، تهران، ۱۳۵۴٫
  • غني، سيروس؛ ايران برآمدن رضاخان و نقش انگليسي‌ها، ترجمه حسن كامشاد، انتشارات نيلوفر، چاپ اول، ۱۳۷۷٫
  • فرمانفرمائيان، مهرماه؛ زندگي‌نامه عبدالحسين فرمانفرما، انتشارات توس، چاپ اول، ۱۳۷۷٫
  • كاتوزيان، محمدعلي؛ اقتصاد سياسي ايران از مشروطيت تا پايان سلسله پهلوي، ترجمه محمدرضا نفيسي و كامبيز عزيزي، نشر مركز، چاپ هفتم، تهران، ۱۳۷۹٫
  • كاتوزيان، محمدعلي؛ تضاد دولت و ملت، نظريه تاريخ و سياست در ايران، ترجمه عليرضا طيب، نشر ني، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰٫
  • كاتوزيان، محمدعلي؛ دولت و جامعه در ايران انقراض قاجاريه و استقرار پهلوي، ترجمه حسن افشار، نشر مركز، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۰٫
  • لوسوئور، اميل؛ زمينه‌چيني‌هاي انگليس براي كودتاي ۱۲۹۹، ترجمه ولي الله شادان، انتشارات اساطير، چاپ اول، ۱۳۷۳٫
  • محيط مافي، هاشم؛ مقدمات مشروطيت، به كوشش مجيد تفرشي و جواد جان فدا، انتشارات فردوسي، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۲٫
  • مرواريد، يونس؛ از مشروطه تا جمهوري، نگاهي به ادوار مجالس قانونگذاري در دوران مشروطيت، نشر اوحدي، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷٫
  • مكي، حسين؛ تاريخ بيست ساله ايران، انتشارات اميركبير، چاپ دوم، تهران، ۱۳۵۸٫
  • مكي، حسين؛ زندگاني سياسي سلطان احمدشاه، انتشارات اميركبير، تهران، ۱۳۵۷٫
  • مليكف، ا-س؛ استقرار ديكتاتوري رضاخان در ايران، ترجمه سيروس ايزدي، شركت سهامي كتاب‌هاي جيبي با همكاري مؤسسه انتشارات اميركبير، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۸٫
  • نوايي، عبدالحسين؛ دولتهاي ايران از آغاز مشروطيت تا اولتيماتوم، انتشارات بابك، تهران، ۲۵۳۵٫
  • نوايي، عبدالحسين؛ فتح تهران (گوشه‌اي از تاريخ مشروطيت)، انتشارات بابك، چاپ اول، تهران، ۲۵۳۶٫
  • نوذري، عزت‌الله، تاريخ احزاب سياسي ايران، انتشارات نويد شيراز، شيراز، ۱۳۸۰٫
  • ورهرام، غلامرضا؛ تاريخ سياسي و سازمانهاي اجتماعي در ايران عصر قاجار، انتشارات معين، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۹٫
  • يغمايي، اقبال، كارنامه رضاشاه كبير، بنيانگذار ايران نوين، انتشارات اداره كل نگارش وزارت فرهنگ و هنر تهران، ۲۵۳۵ ]۱۳۵۵[.
  • David L.sills, international encyclopedia of the social siences, the macillan company & the free press, New york, 1972.

  —————————————————–

  این فایل با فرمت ورد (doc) به تعداد ۲۴۶ صفحه  تایپ شده است  که  کاملا قابلیت ویرایش دارد و درون یک فایل فایل فشرده (zip) است که باید توسط برنامه هایی از قبیل winrar  آن را از حالت فشرده (extract) خارج سازید و توسط برنامه ی MICROSOFT  WORD فایل را باز کنید.

  اطلاعات فایل
  • موضوع : تاريخ تحليلی چهارمين دوره مجلس شورای ملی
  • فرمت فایل : ورد
  • تعداد صفحه : 246
  • قیمت : 5500 تومان
  • حجم فایل : 270 کیلوبایت

  درباره ی MrDoc.ir

  فروشگاه مسترداک دات آی آر شامل پایان نامه های آماده رایگان و غیر رایگان از رشته های فنی و مهندسی، علوم پایه و انسانی و پزشکی که کاملا تایپ شده و موضوعات متفرقه از تمام رشته های تحصیلی برای دانشجویان عزیز ارائه می دهد، که ارزش واقعی فایل ها بیشتر از قیمت آن است. آدرس شرکت: اصفهان - خیابان لاله شمالی - شرکت سامان گستر 03135673766

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *