امنیت پایگاه داده

 • خرید و دانلود با لینک مستقیم
  • فرمت فایل : ورد
  • تعداد صفحه : 96
  • قیمت : 3500 تومان
  • کد فایل : 11080

  پایان نامه رشته مهندسی کامپیوتر

  مقدمه :  فصل ۱    كليات

  امنیت اطلاعات یکی از مهمترین مفاهیم ،از آغاز زندگی بشر تاکنون بوده است. انسان‌های ادوار گذشته از اهمیت این موضوع مطلع بودند و بسیاری از شکست‌های انسان‌های گذشته در جنگ‌ها فاش شدن اطلاعات مهم و سری بوده است. در ضمن آنها اطلاعات حساس را به رمز تبدیل کرده و برای رد و بدل کردن این اطلاعات از زبان رمزی استفاده می‌کردند.

  با پیشرفت علم و جوامع بشری اهمیت این موضوع بیش از پیش آشكار شده و فاش شدن اطلاعات نظامی و یا سیاسی ممکن است منجر به نابودی یک جامعه بیانجامد. سرقت‌های میلیاردی که گاها از بانک‌ها می‌شود مثالی دیگر از اهمیت این موضوع است.

  برای امن کردن جامعه مدرن باید از امکانات مدرن نیز استفاده شود زیرا سارقان اطلاعات از امکانات پیشرفته برای دستیابی به اطلاعات استفاده می‌کنند. در این پایان نامه به بررسی امنیت در محیط پایگاه داده می‌پردازیم. این محیط بر مشکلاتی نظیر افزونگی داده و ناسازگاری داده که در سیستم فایل مشکل ساز بوده ، فائق آمده و با به اشتراک گذاشتن داده‌ها ، امکان استفاده بیشتر از اطلاعات را مهیْا ساخته است.

  در این محیط امکان مدیریت تعداد زیادی کاربر تعبیه شده است. کاربر زیاد مساوی است با درد سر زیاد ! ممکن است کاربری عمدی یا غیر عمدی به داده های محرمانه دست یابد و سیستم را مختل سازد. برای تامین امنیت در چنین محیط‌هایی که همواره با پیچیدگی‌های زیادی نیز برخوردار است لازم است در ابتدا موضوع امنیت را بصورت کلاسیک بررسی کنیم.

  آشنایی با مفاهیمی همچون تهدید ، صحت داده و انتشار داده ، ما را در شناخت  مدل‌های امنیت یاری می‌کند. تامین امنیت در پایگاه داده با شناسایی تهدید آغاز می‌شود. از دیگر واژه‌های مهم در این موضوع کنترل دسترسی است. هدف کنترل دسترسی محدود کردن فعالیت‌هایی است که کاربر مجاز می‌تواند بر روی سیستم‌های کامپیوتری انجام دهد.

  کنترل دسترسی شامل سیاست‌های مختلفی است. سیاست‌های تشخیص ، اجباری و مبتنی بر نقش از آن جمله هستند. این سیاست‌ها هر يك  با اعمال محدودیتی خاص دسترسی کاربر را محدودتر می‌کنند و در تناقض با یکدیگر نیستند ،به عبارت دیگر جهت حرکت همه آنها یکی است.

   امنیت کلاسیک را در فصل ۲ بررسی می کنیم. سپس به بررسی امنیت در نرم افزار SQLServer2005 می‌پردازیم. رنگ امنیت کلاسیک در تمامی مولفه‌های امنیتی SQLServer2005 به چشم می‌خورد. در این فصل با مفاهیمی همچون مدل هویت شناسی و تفویض اختیار در SQLServer2005 آشنا می شویم.

  انواع کنترل دسترسی ، انواع نقش ها ، شما و بسیاری دیگر از واژه‌ها و مفاهیم را در فصل ۳ بررسی می‌کنیم. رمز نگاری که در نسخه SQLServer2000 نبوده به SQLServer2005 اضافه شده و این نرم افزار را از لحاظ امنیت بسیار پرقدرت ساخته است. در واقع در فصل ۳ مدل امنیتی SQLServer2005 به طور کامل بررسی شده است. در فصل ۴ یک محیط عملی طراحی و پیاده سازی شده است. در فصل ۵ بامشکلاتی که در حین پیاده سازی چنین سیستمی با آن مواجه هستیم را بررسی می‌کنیم.

  اهمیت این پایان نامه از این جهت است که تعداد بسیار کمی از افراد متخصص این موضوع را در SQLServer2005 بررسی کرده و آن را بصورت عملی پیاده سازی کرده‌اند. بسياري از سيستم‌هاي طراحي شده از لحاظ امنيتي ناكارامد هستند و مکانیزم‌‌هاي امنيتي به كار رفته در اين سيستم‌ها داراي نواقص و كمبودهاي بسياري است.

  فهرست مطالب

  فصل ۱    كليات.. ۳

  فصل ۲    امنيت كلاسيك… ۶

  ۲-۱  مقدمه. ۶

  ۲-۲  امنیت پایگاه‌ داده ۷

  ۲-۳  تهدید امنیت در پایگاه داده ۷

  ۲-۴  کنترل امنیت پایگاه داده ۸

  ۲-۴-۱  کنترل انتشار. ۸

  ۲-۴-۲  کنترل استنباط.. ۸

  ۲-۴-۳  کنترل دسترسی.. ۹

  ۲-۴-۳-۱  ارتباط کنترل دسترسی با سایر سرویس‌های امنیتی.. ۱۲

  ۲-۴-۳-۲  ماتریس دسترسی.. ۱۴

  ۲-۴-۳-۳  سیاست‌های کنترل دسترسی.. ۱۵

  ۲-۴-۳-۳-۱  سياست تشخیص…. ۱۶

  ۲-۴-۳-۳-۲  سیاست اجباری.. ۱۸

  ۲-۴-۳-۳-۳  سیاست مبتنی بر نقش… ۲۲

  ۲-۵  مديريت تفويض اختيار. ۲۴

  ۲-۶  جمع‌بندي.. ۲۵

  فصل سوم    بررسي امنيت در نرم‌ افزار SQLServer2005

  ۳-۱  مقدمه. ۲۶

  ۳-۲  هویت شناسی.. ۲۷

  ۳-۲-۱  مد هویت شناسی ویندوزی (WAM) 27

  ۳-۲-۲  مد ترکیبی (MM) 28

  ۳-۳  Logins. 30

  ۳-۳-۱  Login‌های ویندوز و کاربران پایگاه‌داده ۳۰

  ۳-۳-۱-۱  ایجاد گروه در ویندوز. ۳۰

  ۳-۳-۱-۲  ارتباط گروه‌های ویندوز با کاربران SQLServer با استفاده از GUI. 32

  ۳-۳-۱-۳  ارتباط گروه‌های ویندوز با کاربران SQLServer با استفاده از کد‌های T-SQL.. 36

  ۳-۳-۲  Login‌های سرویس دهنده و کاربران پایگاه‌داده ۳۸

  ۳-۳-۲-۱  ایجاد Login در سطح سرویس دهنده با استفاده از GUI. 38

  ۳-۳-۲-۲  ایجاد Login در سطح سرویس دهنده با استفاده از کد T-SQL.. 40

  ۳-۳-۳  Sa Login. 40

  ۳-۴  کنترل دسترسی(Access Control) 41

  ۳-۵  نقش‌ها ۴۲

  ۳-۵-۱  نقش‌های ثابت سرویس دهنده (FSR) 42

  ۳-۵-۲  نقش‌های پایگاه‌داده‌ای (DBR) 44

  ۳-۵-۳  نقش‌های برنامه‌ای (APR) 50

  ۳-۶  شِما ۵۳

  ۳-۷  Principal 55

  ۳-۸  Securable. 56

  ۳-۹  Permission. 57

  ۳-۱۰  رمز نگاری.. ۶۰

  ۳-۱۰-۱  رمزنگاری با استفاده از کلمه عبور کاربر. ۶۱

  ۳-۱۰-۲  رمزنگاری کلید متقارن. ۶۲

  ۳-۱۰-۳  رمزنگاری کلید نامتقارن. ۶۳

  ۳-۱۰-۴ رمزنگاری با استفاده از گواهینامه. ۶۴

  ۳-۱۱  جمع بندي.. ۶۶

  فصل چهارم    طراحي سيستم پرسنلي.. ۶۷

  ۴-۱  مقدمه. ۶۷

  ۴-۲  UseCase. 68

  ۴-۲-۱  شرح UseCase. 68

  ۴-۳  نمودار توالی.. ۷۰

  ۴-۴  Class Diagram.. 74

  ۴-۵  واژه‌نامه داده‌ای.. ۷۴

  فصل پنجم    معرفي نرم افزار و بررسي موانع هنگام برنامه نويسي.. ۷۶

  ۵-۱  مقدمه. ۷۶

  ۵-۲  رشته ارتباط.. ۷۷

  ۵-۳  ارتباط برنامه با نقش برنامه‌ای(APR) 78

  ۵-۴  معرفی فرم پرسنل. ۸۳

  ۵-۵  رمز نمودن اطلاعات.. ۸۷

  ۵-۶  کار با استثناها ۸۸

  ۵-۷  جمع بندی.. ۹۲

  فصل ششم    نتیجه‌گیری و راهکارهای آینده ۹۳

  منابع و ماخذ. ۹۵

  منابع و ماخذ

  1. Robin Dewson , “Beginning SQL Server 2005 for Developers From Novice to Professional” , Apress , year 2006
  2. Rajesh George and Lance Delano ,” SQL Server 2005 Express edition STARTER KIT”, Wiley  ,year 2005
  3. Ravi s.Sandhu and Pierangela Samarati , “Access control principle and practice” , IEEE communication magazin , year 1994
  4. Andrew Watt, “Microsoft SQL Server 2005 FOR DUMMIES”, WILEY , 2006
  5. Bob Beauchemin , Niels Berglund and Dan Sullivan , “A First Look at SQL Server 2005 for Developers” ,  Addison – Wesley , year 2005
  6. Thomas Rizzo, Adam Machanic,Julian Skinner , Louis Davidson,Robin Dewson, Jan Narkiewicz , Joseph Sack and Rob Walters , ” Pro SQL Server 2005″, Apress, year  ۲۰۰۶
  7. Stephen Dranger, Robert H. Sloan , and Jon A. Solworth / “The Complexity of Discretionary Access Control”/ 2004
  8. Jonathan D. Moffett, “Specification of Management Policies and Discretionary Access Control”, 2002
  9. Fort George G.Meade and Patrick R. Gallagher , “A GUIDE TO UNDERSTANDING DISCRETIONARY ACCESS CONTROL IN TRUSTED SYSTEMS” , National Computer Security Center , year 1987
  10. Principal ,Microsoft SQLServer2005 Books Online/DataBase Engin / Database Engin Concept / Security Considerations for Databases and Database Applications / Principal , Microsoft Corporation , last visit September 2007
  11. Securable Microsoft SQLServer2005 Books Online/DataBase Engin / Database Engin Concept / Security Considerations for Databases and Database Applications / Securable, Microsoft Corporation , last visit September 2007
  12. Permition ,Microsoft SQLServer2005 Books Online/DataBase Engin / Database Engin Concept / Security Considerations for Databases and Database Applications /Permition Securable, Microsoft Corporation , last visit September 2007
  13. Encryption , Microsoft SQLServer2005 Books Online/DataBase Engin / Database Engin Concept / Security Considerations for Databases and Database Applications / Encryption, Microsoft Corporation , last visit September 2007

  این فایل با فرمت ورد (doc) به تعداد ۹۶ صفحه  تایپ شده است  که  کاملا قابلیت ویرایش دارد و درون یک فایل فایل فشرده (zip) است که باید توسط برنامه هایی از قبیل winrar  آن را از حالت فشرده (extract) خارج سازید و توسط برنامه ی MICROSOFT  WORD فایل را باز کنید.

  اطلاعات فایل
  • موضوع : امنیت پایگاه داده
  • فرمت فایل : ورد
  • تعداد صفحه : 96
  • قیمت : 3500 تومان
  • حجم فایل : 1400 کیلوبایت

  درباره ی MrDoc.ir

  فروشگاه مسترداک دات آی آر شامل پایان نامه های آماده رایگان و غیر رایگان از رشته های فنی و مهندسی، علوم پایه و انسانی و پزشکی که کاملا تایپ شده و موضوعات متفرقه از تمام رشته های تحصیلی برای دانشجویان عزیز ارائه می دهد، که ارزش واقعی فایل ها بیشتر از قیمت آن است. آدرس شرکت: اصفهان - خیابان لاله شمالی - شرکت سامان گستر 03135673766

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *