خانه / پایان نامه / علوم انسانی / رشته حقوق / اشغال در حقوق بین الملل با تأکید بر وقوع آن در دو دهه اخیر

اشغال در حقوق بین الملل با تأکید بر وقوع آن در دو دهه اخیر

 • خرید و دانلود با لینک مستقیم
  • فرمت فایل : ورد
  • تعداد صفحه : 160
  • قیمت : 6900 تومان
  • کد فایل : 44062

  پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق بين الملل

  موضوع: اشغال در حقوق بین الملل با تأکید بر وقوع آن در دو دهه اخیر 

  دانشكده حقوق و علوم سیاسی شهریورماه  ۱۳۸۵

  چكيده:  اشغال در حقوق بين‌الملل با تأكيد بر وقوع آن در دو دهه اخير

            به طور کلی عمل اشغال سرزمین یک دولت توسط قوای بیگانه در بسیاری از جنگهاي بزرگ رخ داده و شکی نیست که اکثر قریب به اتفاق موارد آن مشروعیت بین المللی نداشته و به عنوان عملي مغاير با حقوق بين‌الملل شناخته شده و ممنوع بوده است . اما با عنايت به اين حقيقت كه چنين عملي بارها به وقوع پيوسته و ممنوعيت آن ناديده گرفته شده ، لذا در جهت حفظ حقوق و امنيّت سكنه اراضي اشغالی ، وجود مقرراتي كه در طول دوران اشغال ، رعايت آنها توسط قدرت اشغال کننده الزامي باشد ، ضرورت دارد. در مقابل ، سكنه منطقه اشغالي نيز موظف به رعايت مقرراتي هستند كه خودداري از انجام آن ممكن است بعضي از اعمال غير قانوني حاكم اشغالگر را توجيه نمايد. به همین دلیل به تدريج قواعد و مقرراتی در این رابطه در سطح بين‌الملل شكل گرفته و لازم‌الرعايه گرديده كه مختص زمان اشغال بوده و در اين وضعيّت  اجرا مي‌شود.

            هر كدام از موارد اشغال سرزمينها ، مشمول آثار حقوقي مشترك بوده و در بعضي از انواع آن ، علاوه بر آثار حقوقي مشترك ، اثرات حقوقي خاص خود نيزدارد كه بررسي و مقايسه تطبيقي مواردي از آن همراه با تحليلي حقوقي اهميت فراواني دارد .

           هدف پژوهنده از تدوين اين پايان نامه بررسي پيرامون مواردي است كه در حقوق بين‌الملل به عنوان اشغال قلمداد مي‌شود ، با عنايت و توجه خاص بر وقوع آن در دو دهه اخير در سطح بين‌الملل ، همچنين بررسي و تحليل پيرامون حقوق متقابل شهروندان و دولت اشغالگر و بالعكس ، و در مرحله تفصيلي و عملي آن ، موارد اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهير شوروي، اشغال قسمتهايي از ايران در جنگ تحميلي(به خصوص اشغال خرمشهر)به وسیله نيروهاي متجاوز بعث عراق، اشغال كويت توسط عراق ، اشغال يوگسلاوي ، اشغال مجدد افغانستان توسط ايالات متحده آمریکا و نهايتاً اشغال فعلي عراق  مورد ارزيابي عميق و تفصيلي قرار خواهد گرفت . همچنين در این پژوهش ضمن تبيين مقررات و حقوق حاكم بر اشغال ، جامعیت و کفایت قواعد بین المللی موجود ارزیابی و عملكرد قدرتهاي اشغالگر و ميزان پايبندي آنها به قواعد فعلی مورد بررسي قرار   می گیرد ‌و در حد امكان در بيان نقايص موجود آن تلاش مي گردد. در ضمن با عنايت به محدوديت بسيار منابع مستقيم در اين زمينه ، تلاش گرديده كه پايان نامه مذكور از وضعيّت  كمي و كيفي مطلوبي برخوردار باشد.

  مقدمه:  از ابتداي تشكيل جوامع بشري ، در موارد عديده‌اي دولت‌ها به قصد گسترش و بسط قلمرو حاكميـّت خود اقدام به شعله‌ور ساختن آتش جنگ نموده‌ و سرزمين‌هاي يكديگر را مورد تجاوز قرار داده و ضمن تصرف و اشغال تمامي يا بخشي از اراضي هم‌ديگر ، اقدام به توسعه و گسترش قلمرو خود مي‌نمودند . نتيجه فتح در يك جنگ ، اشغال سرزمين مغلوب بوده و  مردم آن سرزمين ناچاراً مطيع اهداف و برنامه‌هاي دولت غالب مي‌گرديدند .

           تا اواخر قرن ۱۷ ميلادي ،‌اشغال نظامي ، انتقال حكميـّت را به نفع كشور اشغال‌كننده در بر مي‌داشت . به همين دليل قواعد و مقرراتي كه هنگام اشغال نظامي سرزمين بيگانه ، قابليـّت‌اجرايي داشته باشد ، موجود نبوده و كمبود آن نيز احساس نمي‌شد .

           بنابراين در مورد سكنه مناطق اشغالي كه پس‌از تصرف به‌طور خودكار ، اتباع دولت فاتح محسوب مي‌شدند ، ‌قوانين و مقررات دولت فاتح نيز اجرا  مي‌شد .

           اما  از  اوايل قرن هيجده ميلادي ديدگاههاي جديدي در اين خصوص به وجود آمد كه بر اساس آن انضمام سرزمين اشغالي به دولت اشغال‌كننده را   از نظر بين‌المللي غيرقابل قبول مي‌دانست . اين نگرش جديد پايه‌گذار معاهداتي گرديد كه به تدريج در حال توسعه و تكامل است . اين معاهدات شامل قواعد و مقرراتي است كه بر سرزمين‌هاي اشغالي حاكم بوده ، حقوق و تكاليف ساكنين مناطق اشغالي و دول اشغال‌كننده را در بر دارد .

           اين تحقيق شامل دو بخش كلّي است كه در بخش اول آن ابتدا كلياتي شامل مفهوم اشغال ، شرايط تحقق آن ، انواع و ماهيت آن بيان شده و سپس در فصل دوم ، منابع بين‌المللي موجود و حاكم بر اشغال و عوامل مؤثر بر وضع آن مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد . در ادامه به بررسي آثار حقوقي ناشي از اشغال نظامي پرداخته خواهد شد .

           در بخش دوم ضمن بيان مصاديقي از اشغال نظامي در سطح بين‌المللي ، بر موارد وقوع آن در دو دهه اخير ، تأكيد خواهد شد .

           در فصل اول اين بخش ، وضعيـّت اشغال در دو جنگ بزرگ جهاني و سپس اشغال ويتنام مورد ارزيابي كلّي قرار گرفته و سپس در فصل دوم ابتدا اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهير شوروي سابق كه تا اوايل دهه نود ادامه داشت ، بررسي گرديده و در ادامه بحران بالكان و اشغال جمهوري‌تازه استقلال يافته بوسني‌هرزگوين توسط ارتش يوگسلاوي سابق مورد تحليل قرار مي‌گيرد . سپس جنگ عراق با ايران و اشغال بخش‌هايي از كشورمان مورد ارزيابي قرار گرفته و پس‌از آن وضعيـّت اشغال كويت توسط عراق و اشغال افغانستان توسط ايالات متحده آمريكا و متحدانش در ناتو و در نهايت وضعيـّت اشغال عراق توسط ايالات متحده آمريكا به همراه انگلستان و تعدادي از هم‌پيمانانش مورد تحليل حقوقي قرار مي‌گيرد .

           همچنين در هركدام از مباحث يا مصاديق ذكر شده در اين بخش ، زمينه‌ها و علل وقوع جنگ و متعاقب آن اشغال نظامي بيان شده ، اقدامات و مصوبات سازمان ملل متحد و شوراي امنيـّت و نيز واكنش جامعه بين‌المللي نسبت به مصاديق فوق موردتحليل قرار گرفته و در پايان موارد نقض معاهدات بين‌المللي حاكم بر مناطق اشغالي در مصاديق ياد شده از ديدگاه حقوق بين‌الملل ارزيابي مي‌گردد .

           در ضمن فرصت را مغتنم شمرده از راهنمايي‌هاي مشفقانه اساتيد فرزانه‌ام جناب آقاي دكتر عباس تديني به عنوان استاد راهنماي محترم و آقايان دكتر فرهاد قاسمي و دكتر نادر مرداني به عنوان اساتيد مشاور محترم ، در تهيه و تنظيم اين تحقيق قدرداني نموده و آرزوي توفيق روزافزون براي اين اساتيد معزز از درگاه احديت مسئلت مي‌نمايم .

  فهرست مطالب

  مقدمه 

  بخش اول  :

  بررسي كلي نظام حقوقی اشغال از نظر حقوق بين‌الملل

  فصل  اول   : مفهوم اشغال ، شرايط تحقق ، انواع و ماهيت آن ۴

           مبحث  اول  : مفهوم اشغال۴

                          تفاوت اشغال با تهاجم  ۶

                          رابطه تجاوز با اشغال  ۶

           مبحث  دوم  : شرايط تحقق اشغال۸

           مبحث  سوم  : انواع اشغال از ديدگاه حقوق  بين‌الملل ۱۰

                          گفتار اول :  اشغال با مصلحت (دوستانه) ۱۰

                          گفتار  دوم :  اشغال نظامي ( خصمانه)۱۲

           مبحث چهارم   : بيان اجمالي ماهيت اشغال. ۱۴

  فصل دوم  :  منابع بين‌المللي  اشغال  و  عوامل مؤثر بر  وضع آن ۱۵

           مبحث اول : ديدگاه تاريخي۱۵

           مبحث دوم :  منابع موجود ۱۸

                         گفتاراول  :  منابع فرعي ۱۹

                          گفتار دوم :  منابع اصلي ۱۹

                                    اولين منبع  _  عهدنامه ۱۸۶۴ ژنو در خصوص حمايت از  مجروحان ، بيماران جنگي و كاركنان بهداري در زمان جنگ۲۰

                                    دومين منبع  _  كنوانسيون مورخ  ۱۸   اكتبر  ۱۹۰۷ لاهه۲۰

                                    سومين منبع  _  پيمان ۱۵  آوريل ۱۹۳۵  واشنگتن در  زمينه حفاظت از  بناهاي تاريخيي ، مراكزعلمي ، هنري  و فرهنگي

                                                              در  زمان جنگ۲۲ 

                                    چهارمين منبع  _  كنوانسيون حمايت از اموال فرهنگي هنگام جنگ ( مصوب  آوريل ۱۹۵۴ )۲۲

                                    پنجمين  منبع  _   كنفرانس ۱۹۱۹  صلح  ورساي ۲۴

               ششمين منبع  _  عهد نامه بين‌المللي مورخ  ۹  دسامبر ۱۹۴۸  مربوط به جلوگيري از كشتار دسته جمعي يا  ژنوسيد ۲۵

                                    هفتمين منبع  _  كنوانسيونهاي چهارگانه ژنو  مصوب  ۱۲  اوت ۱۹۴۹ (مهمترين منابع)۲۸

                                                          كنوانسيون  چهارم ژنو راجع به حمايت افراد كشوري ( غير نظامي ) در زمان جنگ۲۹

                                                 باب اول  کنوانسیون چهارم ژنو  «  مقررات عمومي كنوانسيون » ۳۰

                                                 باب دوم کنوانسیون چهارم ژنو  « حمايت كلي اهالي در مقابل بعضي اثرات جنگ »۳۳  

                                                 باب سوم کنوانسیون چهارم ژنو  «   وضع  اشخاص  مورد  حمايت و  معامله  با  آنان » ۳۵

                               اراضي اشغال شده ( از باب سوم کنوانسیون چهارم ژنو  )۳۸

                                              ضمانت اجراي كنوانسيونهاي چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو   ۵۲

                                    هشتمين منبع  _  پروتكلهاي الحاقي مصوب ژوئن ۱۹۷۷  به كنوانسيونهاي چهارگانه  ژنو ۵۵

  فصل سوم  : آثار حقوقي ناشي از اشغال نظامي۶۵

           مبحث اول : حاكميت دولت و اشغال نظامي۶۵

                          گفتار  اول : نظريه علماي حقوق در مورد حاكميت دولتها در زمان اشغال۶۶

                          گفتار  دوم  : تصميمات قضائي۶۷

                          گفتار  سوم : رويه بين المللي كشورها در  زمينه اشغال۶۸

                          گفتار چهارم  : وضعيت اشغال و حاكميت دولتها با توجه به قواعد و اسناد بين‌المللي۶۹

          مبحث دوم : صلاحيتهاي حاكم قانوني و دولت اشغال كننده در  اراضي اشغالي ۷۱

                          گفتار   اول  : صلاحيت قانونگذاري۷۱

                          گفتار   دوم  : صلاحيت قضائي ۷۲

                                    الف ) صلاحيت رسيدگي به جزائم عادي و دعاوي مدني ۷۲

                                    ب  ) صلاحيت رسيدگي به جنايات جنگي و جنايات عليه بشريت ۷۵

                                    ج  ) اصول محاكمات لازم الرعايه ( آئين دادرسي ) ۷۷

                          گفتار  سوم  : صلاحيت اداري۷۸

                          گفتار  چهارم  : وضعیت جنگهای آزادی بخش در  اراضی اشغالی۷۹

           مبحث سوم : آثار حقوقي اشغال بر اموال و سكنه سرزمينهاي اشغالي ۸۰

                          گفتار  اول  : اثر حقوقي اشغال بر اموال۸۰

                                     ۱- ۱-  اموال دولتي ( عمومي )۸۰

                                     ۲- ۱-  اموال غيردولتي ( خصوصي )۸۱

                          گفتار  دوم  : تأثير اشغال بر سكنه اراضي اشغالي از نظر حقوق بين‌الملل۸۲

                                    ۱-۲-  حق حيات ، آزادي و حيثيت فردي اتباع كشور اشغال شده  ۸۲

                                     ۲-۲- آثار اشغال بر حقوق بيگانگان حاضر در سرزمينهاي اشغالي ۸۳

   فصل چهارم  :  نگاهي آماري به موارد عمده اشغال نظامي ۸۴

  بخش دوم

  تحليلي حقوقي بر مصاديقي از  اشغال نظامي  در سطح بين‌الملل

   فصل اول  : بررسي  وضعيت جنگ واشغال در  دو نبرد بزرگ جهاني از ديدگاه  حقوق بين‌الملل….. ۹۰

           مبحث اول : جنگ جهاني اول۹۰

           مبحث دوم : جنگ جهاني دوم۹۳

           مبحث سوم : بررسي ابعاد حقوقي اشغال ويتنام توسط ايالات متحده آمريكا  ۹۶

  فصل  دوم  : تحليلي حقوقي بر مصاديقي از اشغال نظامي در دو دهه اخير ۹۹

           مبحث اول : بررسي ابعاد مختلف  اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهير شوروي ۹۹

                          گفتار اول : اهميت استراتژيك افغانستان و علل حمله شوروي و اشغال اين كشور۹۹                     

                                     ۱- ۱-  اهميت استراتژيك افغانستان۹۹

                                    ۲-۱-‌  علل حمله نظامي شوروي به افغانستان و اشغال اين كشور۱۰۰

                          گفتار دوم : موضع گيري جامعه بين‌المللي در قبال اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهير شوروي  ۱۰۱

                                     وضعيت حاكميت افغانستان در زمان اشغال  ۱۰۲

           مبحث دوم : بحران بالكان و اشغال جمهوري‌هاي تازه استقلال يافته از  ديدگاه حقوق بين‌الملل۱۰۴

                          گفتاراول : زمينه‌ها و علل ايجاد بحران در جمهوري‌ دموكراتيك فدرال يوگسلاوي۱۰۴

                          گفتار دوم  :  واكنش  جامعة بين‌المللي و عملكرد  سازمان ‌ ملل‌ متحد  در  زمينة اشغال بوسني‌ هرزگوين .۱۰۴

           مبحث  سوم : بررسي حقوقي تجاوز عراق و اشغال بخش‌هایي از خاك ايران۱۱۰

                          گفتار اول : ريشه‌ها و علل تجاوز نظامي عراق به ايران ۱۱۰

                          گفتار دوم : عملكرد شوراي امنيت سازمان ملل متحد۱۱

                          گفتار سوم : تحليلي بر اقدامات جنايت‌آميز عراق در مناطق اشغالي در طول جنگ با ايران۱۱۴

           مبحث چهارم  : اشغال كويت و اثرات حقوقي آن در سطح بين‌الملل۱۱۹

                          گفتار اول :  علل تاريخي و زمينه‌هاي اشغال كويت توسط عراق ۱۱۹

                          گفتار دوم : اصل حاكميت دولت و اشغال كويت ۱۲۰

                          گفتار سوم : ارزيابي عملكرد سازمان ملل و جامعه بين‌المللي كشورها در قبال بحران خليج فارس۱۲۲

                          گفتار چهارم : مصاديقي از نقض معاهدات بين‌المللي در اراضي اشغالي كويت توسط عراق  ۱۲۵

           مبحث پنجم : ابعاد حقوقي اشغال افغانستان توسط آمريكا و متحدانش در ناتو از ديدگاه حقوق بين‌الملل۱۲۸

                          گفتار اول : حادثه ۱۱ سپتامبر و تأثير آن در حمله آمريكا و متحدانش در ناتو به افغانستان۱۲۸

                          گفتار دوم : اقدامات ناتو و موضع‌گيري شوراي امنيت در مورد حمله آمريكا به افغانستان۱۳۰

                          گفتار سوم : موارد نقض معاهدات بين‌المللي در زمينه اشغال افغانستان توسط ايالات متحده آمريكا و متحدانش در ناتو۱۳۱

           مبحث ششم  : اشغال عراق توسط ايالات متحده آمريكا و هم‌پيمانانش ۱۳۵

                          گفتار اول : دلايل تأثير گذار در حمله آمريكا و متحدانش به عراق ۱۳۵

                          گفتار دوم  : موضع‌گيري شوراي امنيت سازمان ملل متحد ، قبل و بعد از اشغال عراق در جنگ دوم خليج فارس ۱۳۸

                          گفتار سوم : مواردي از نقض معاهدات بين‌المللي حاكم بر اشغال نظامي در عراق ۱۴۰

                                    ۱‌_۳‌_ اشغال عراق و نقض حاكميت قانوني۱۴۰

                                    ۲_‌۳ _‌ ايجاد نظم تأمين امنيت در مناطق اشغالي۱۴۱

                                    ۳_‌۳_‌ ايجاد بازداشتگاههاي غيرقانوني در عراق و شكنجه زندانيان در اينگونه بازداشتگاهها۱۴۱

                                    ۴_‌۳_‌ استفاده از روشهاي غير مجاز در سركوب قيام‌هاي مردمي عليه اشغالگران ۱۴۲

                                    ۵_‌ ۳_‌ تحديد حقوق و آزادي‌هاي مذهب و ديني۱۴۲

                                    ۶_‌۳_‌ عدم رعايت اصل حمايت يا اسير جنگي بودن ۱۴۲

                                    ۷-۳- حمله به افراد غيرنظامي به  بهانه نظامي بودن ۱۴۳

  فصل سوم   :   نتيجه‌گيري كلي۱۴۵

                       منابع و مأخذ ۱۴۸

  Abstract

  The Occupation in International Law with the Emphasis on its Occurrence in Two Recent Decades

  Provided by: Ali Mohammad Dehghani firoozabadi

  Generally, the act of occupancy the land of a government by strange powers has been occurred in many great wars, and there is no doubt that most of them did not have international legitimacy; recognizing as an act contrary to international law which is forbidden. But, paying attention to this fact that such an act has been occurred many times and its prohibition has been ignored; then it is necessary to be some rules which it’s consideration must be necessary by occupier power during occupation, in order to protect rights and security of residents of occupied lands. Instead, the residents of occupied lands also are in charge to consider some rights that refusing to do that, could justify some illegal acts of occupier dominant. For this reason some rules and principles have been formed in international level gradually; and became necessary to consider; which were just for occupation period, and were performed in this situation.

  Each one of lands occupancy cases included common legal effects and in some of cases, there are also some other special legal effects adding to their common legal effects that investigating and comparative study of some of that case with legal analysis have a great importance.

  Researcher’s aim of compiling this thesis is to investigate cases that are considered as occupancy international law. With a special paying attention to its occurrance in two recent decades on international law, and also investigating and analyzing mutual law of citizens with occupier government and vice versa, and in its detailed and practical stage, it will be profoundly evaluate in detail the cases of Afghanistan occupation by Union of Soviet Republics, occupation of some parts of Iran in imposed war (specially occupation of Khorramshahr) by Iraqi aggressive forces of Ba’th, Kuwait occupation by Iraq, Yugoslavian occupation, renewed occupation of Afghanistan by USA, and finally present occupation of Iraq. In this investigation in addition to explaining dominant rules and rights on occupation; also universality and sufficiency of present international laws have been evaluate and it is investigated the function of occupier powers and their obligation to present laws, and we tried to mention present deficiencies as far as possible. In spite of numerous limitations for direct references in this field, it has been tried to achieve the aim that this thesis can enjoy a desirable situation of quantity and quality.

  منابع و مآخذ

   کتاب :

   ۱ )  واحدي _ قدرت ا… _ مبحثي از حقوق جزاي بين‌الملل ، رسيدگي به جرايم ارتكابي در سرزمين‌هاي اشغال شده  _ نشر ميزان _ سال ۱۳۸۰ .

  ۲ )  روسو _ شارل _ ترجمه هنجني _  سيدعلي  حقوق مخاصمات مسلحانه _ دفترخدمات حقوق بين‌الملل _سال  ۱۳۶۹ .

  ۳ )  ضيايي بيگدلي _ محمدرضا _ حقوق جنگ ( حقوق بين‌الملل مخاصمات مسلحانه ) _ انتشارات‌ دانشگاه علامه طباطبايي _ سال ۱۳۸۰ .

   ۴دهلوي _ محمد رضا _ مأموريت براي وطنم _ بنگاه ترجمه و نشركتاب _ سال ۱۳۴۶  .

  ۵ )  گرهارد فن گلان _ ترجمه حافظيان _ محمد حسين _ درآمدي بر حقوق بين‌الملل عمومي ( جلد دوم ) _  نشر ميزان _ چاپ اول _ پاييز ۱۳۷۹ .

  ۶ )  رضائيان _ مهرداد _ حقوق بين‌الملل ناظر بر مخاصمات مسلحانه ، ترجمه كنوانسيون‌هاي لاهه و برخي اسناد بين‌المللي _ نشر سرسم _ سال ۱۳۸۳  .

   ۷ )  وكيل _ امير ساعد _ حقوق بشر ، صلح و امنيـّت بين‌المللي _ مجموعه علمي و فرهنگي مجد _ چاپ اول _ اسفند  ۱۳۸۳  .

  ۸ )  ضيائي بيگدلي _ محمدرضا _ حقوق بين‌الملل عمومي _ انتشارات كتابخانه گنج دانش _ چاپ هفدهم _ ۱۳۸۱ .

  ۹ )  هدايتي _ محمد علي _ مجموعه قراردادهاي بين‌المللي چند جانبه ايران در  ادوار جامعه ملل و سازمان ملل متحد _ انتشارات تابان  _ ۱۳۴۵ .

  ۱۰ )  كميته ملي حقوق بشر‌دوستانه _ آشنايي با حقوق بشر‌دوستانه بين‌المللي به انضمام قراردادهاي چهارگانه ژنو و پروتكل‌هاي الحاقي _ انتشارات جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران _ سال ۱۳۸۱ .

  ۱۱ )  عمادزاده _ محمدكاظم _ حقوق بين‌الملل عمومي _ انتشارات اتا _ چاپ اول _ دي‌ماه  ۱۳۶۹ .

  ۱۲ )  تديني _ عباس _ حقوق بين‌الملل عمومي ۱ و ۲ _ مجمع علمي و فرهنگي مجد _ دي‌ماه ۱۳۸۰ .

  ۱۳ )  ارسنجاني _ حسن _ حاكميـّت دولت‌ها _ تهران _ سازمان كتابهاي جيبي _ ۱۳۴۲ .

  ۱۴ )  كاسسه _ آنتونيو _ ترجمه كلانتريان _ مرتضي _ حقوق بين‌الملل در جهاني نامتحد _ انتشارات دفتر حقوقي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران _ چاپ اول _ زمستان ۱۳۷۰ .

  ۱۵)  نوون _ پير  _ ترجمه آگاهي _ عباس _ جنگ جهاني اول _ مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي _ چاپ دوم _ ۱۳۷۴ .

  ۱۶ )  مهرگان _ مهرداد _ واقعيـّت‌هاي زندگي هيتلر _ انتشارات ماني _ چاپ دوم _ سال ۱۳۵۳ .

  ۱۷ )  ميشل _ هانري _ ترجمه آگاهي _ عباس _ جنگ جهاني دوم _ مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي _ چاپ دوم _ سال ۱۳۷۴ .

  ۱۸ )  ژاك _ دويون _ ترجمه تشويقي _ حميد _ ويت كنگ ، جبهه آزادي‌بخش _ انتشارات فرخي .

  ۱۹ )  دبليو _ رابرت _ ترجمه ملكوتيان _ مصطفي _ يورشهاي تبليغاتي آمريكا در جنگ ويتنام _ انتشارات جهاد دانشگاهي .

  ۲۰ )  علي‌آبادي _ عليرضا _ افغانستان ( مباحث كشورها و سازمانهاي مختلف ) _ مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه _ چاپ سوم _ ۱۳۷۵ .

  ۲۱ )  معمار زاده _ قدرت‌ا… _  واقعيـّت‌هاي اساسي درباره سازمان ملل متحد _  انتشارات كتابسرا _ چاپ اول _ سال ۱۳۷۴ .

  ۲۲ )  آقايي _ سيد داوود _ نقش و جايگاه شوراي امنيـّت سازمان ملل متحد در نظم نوين جهاني _ انتشارات پيك فرهنگ _ چاپ اول _ آذر ۱۳۷۵ .

  ۲۳ )  پارسا دوست _ منوچهر _ زمينه‌هاي تاريخي اختلافات ايران و عراق _ شركت سهامي انتشار _ سال ۱۳۶۴ . 

  ۲۴ )  كردزمن _ آنتوني _ ترجمه يكتا _ حسين _ درسهايي از جنگ مدرن _ جلد دوم ، جنگ ايران و عراق _ مركز مطالعات و تحقيقات جنگ  .

  ۲۵ )  دروديان _ محمد _ سيري در جنگ ايران و عراق _ مركز مطالعات و تحقيقات جنگ _ چاپ اول _ ۱۳۷۶  .

  ۲۶ )  كاظمي _ اصغر _ خرمشهر در اسناد ارتش عراق _ حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي _ سال ۱۳۷۵ .

  ۲۷ )  سالينجر _ پير (و) لوران _ اريك _ ترجمه رياضي _ محمود _ پرونده محرمانه جنگ خليج فارس _ انتشارات خجسته _ چاپ اول _ تابستان ۱۳۷۰ .

   ۲۸ )  اسلامي _ مسعود _ ريشه‌يابي مواضع و عملكرد كويت در جنگ تحميلي عراق عليه ايران _ نشرهمراه _ چاپ اول _ پاييز ۱۳۶۹ .

  ۲۹ )  سالينجر _  پير (و) لوران _ اريك _ ترجمه لاهوتي _ هوشنگ _ جنگ خليج فارس در اسناد محرمانه _ نشر پاژنگ _ چاپ دوم _ ۱۳۷۰ .

  ۳۰ )  طلوعي محمود _ جنگ خليج فارس و آينده خاورميانه _ نشر تهران _ چاپ اول _ ۱۳۷۰ .

  ۳۱ )  آهني _ علي _ فرانسه و مجامع بين‌المللي در برابر بحران خليج فارس _ نشر تهران _ ۱۳۷۲ .

  ۳۲ )  پريماكف _ يوگني _ ترجمه شمس _ محمود _ يادداشتهاي پريماكف در جنگ خليج فارس _ انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي _ چاپ اول _ پاييز ۱۳۷۰ .

  ۳۳ )  آريا _ محمد حسين _ ديدگاههاي بين‌المللي در باره جنگ خليج فارس _ دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي _ ۱۳۷۵ .

  ۳۴ )  طلائي _ فرهاد _ بررسي ابعاد حقوقي استفاده از زور _ شيرتز _ دانشكده حقوق و علوم سياسي _ سال ۱۳۸۱٫

  مقالات  :

   ۱ )  طارم سري _ مسعود و غيره _ مفهوم تجاوز در حقوق بين‌الملل _ مجله حقوقي _ بهار و تابستان ۱۳۶۶ .

  ۲ )  نوربها _ رضا _ بررسي قرارداد حمايت از اموال فرهنگي به هنگام نزاع مسلحانه واعمال آن در جنگ عراق عليه ايران _ مجله حقوقي _ شماره ۱۶ و ۱۷ _ سال ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲  .

   ۳ )  محقق داماد _ سيد مصطفي _ رعايت قوانين انسان‌دوستانه بين‌المللي _ بانك اطلاعات قوانين‌كشور _ مقاله اينترنتي  .

   ۴ )  شارپ _ جين _ ترجمه زرگر _ علي‌اصغر _ دفاع مبتني بر غيرنظاميان ، بازدارندگي و سياست دفاعي نوين _ مجله سياست دفاعي _ سال اول _ شماره ۳ و ۴ _ تابستان وپائيز ۱۳۷۲ .

  ۵ )  نجفي ابرندآبادي _ علي حسين _ مسئووليـّت كيفري بين‌المللي  _ مجله تحقيقات حقوقي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي _ شماره ۱۵ _ پاييز ۱۳۷۳  تابستان ۱۳۷۴ .

   ۶ )  ضيائي بيگدلي _ محمدرضا _ نگرشي اجمالي به حقوق جنگ ( بخش اول ) مقاله اينترنتي _ سايت بانك اطلاعات قوانين كشور .

     ۷ )  دانش بختياري _ محمد قاسم _ عملكرد سازمان ملل در قبال بحران افغانستان _  پيك صادق _ سال دوم _ شماره ۴۲ .

   ۸ )  سيفي _ سيد جمال _ جانشيني كشورهاي در حال فروپاشي جمهوري فدرال يوگسلاوي _ مجله تحقيقات حقوقي _ شماره ۱۳ ، ۱۴ .

  ۹ )  آسايش زارچي _ محمد جواد _  بحران بوسني و مذاكرات صلح _ روزنامه اطلاعات _ مورخ ۱۰ / ۸ / ۱۳۷۴ .

  ۱۰ )   سيدي _ مهرداد _ ديوان بين‌المللي براي يوگسلاوي سابق _ نشريه بين المللي افيرز ( Affairs ) _ جلد ۶۹ _ شماره ۹ _ اكتبر ۱۹۹۳ .

   ۱۱ )  جعفر ولداني _ اصغر _ نگرشي بر عهدنامه ۱۹۷۵ الجزاير در مورد ايران و عراق _ مجله حقوقي _ شماره ۵ و ۶ و ۷  _ دوره دوم .

  ۱۲ )  ممتاز _ جمشيد _ ترجمه شريفي طرازكوهي _ حسين _ حقوق جنگ دريايي و عملكرد جمهوري اسلامي در طول جنگ عراق و ايران _ مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي _ شماره ۳۲ _ تيرماه ۱۳۷۳ .

   ۱۳ )  طاهري شميراني _ صفت‌ا… _ بازشناسي جنبه‌هاي تجاوز و دفاع ، حمله به مناطق مسكوني و افراد غيرنظامي _ مجموعه مقالات ارائه شده به كنفرانس بين‌المللي تجاوز و دفاع _ سال ۱۳۶۷ .

  ۱۴ )  مورژن _ ژاك _ ترجمه صوراسرافيل _ محمود _ مداخله بين‌المللي بشردوستانه _ مجله حقوقي _ شماره ۲۲ _ دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران _ بهار و تابستان ۱۳۷۷ .

   ۱۵ )  اسجادي _ سحر _ بررسي جنگ خليج فارس از ديدگاه استراتژي و تاكتيك نظامي _ مجله بندر و دريا _ شماره ۳۳ _ مهر و آبان ۱۳۷۰ .

  ۱۶)  شافع _ ميرشهبيز _ عملكرد جمهوري اسلامي ايران در طول جنگ عراق و ايران با توجه به پروتكل اول ژنو ۱۹۷۷ _ مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي_ شماره ۵۱ _ بهار ۱۳۸۰ .

   ۱۷ )  مظفري _ فرشته _ مؤلفه‌هاي جديد فرهنگ استراتژيك عراق _ فصلنامه راهبرد دفاعي _ سال سوم _ شماره دهم _ زمستان ۱۳۸۴ .

  ۱۸ )  ايراني طلب _ مهبد _ جنگ خليج فارس ، افسانه‌ها و  واقعيـّت‌ها _ مجله اطلاعات سياسي و اقتصادي _ دوره ۸ _ شماره ۵ و۶ _ بهمن و اسفند ۱۳۷۲ .

   ۱۹)  مولايي _ يوسف _ قدرت اجرايي _ قطعنامه‌هاي شوراي امنيـّت ( جنگ عراق و كويت ) _ بانك اطلاعات قوانين كشور _ شماره انتشار ۳۳ _ سال ۱۳۷۳ .

   ۲۰ )  عباسي اشلقي _ مجيد _ مداخلات بشردوستانه و تهديد حاكميـّت ملي _ فصلنامه سياسي ، اقتصادي _ شماره ۱۷۵ ، ۱۷۶ .

   ۲۱)  هرميداس باوند _ داوود _ رويدادهاي آمريكا و تحولات افغانستان _ مجله كارآفرين _ شماره ۱۰ و ۱۱  .

  ۲۲ )  ابراهيمي _ سيد نصرا… _ تجاوز و دفاع در حقوق بين‌الملل _ مجله حكومت اسلام _ سال هشتم _شماره سوم _ پاييز ۱۳۸۹ .

  ۲۳ )  شفيعي _ نوذر _ بازي قدرت در صحنه افغانستان ، اهداف و الگوهاي رفتاري _ مجله سياست دفاعي _ شماره ۴۰ و ۴۱ _ پاييز و زمستان ۱۳۸۱ .

  ۲۴ )  رواساني _ شاپور _ امنيـّت ايران و قضيـّه‌ افغانستاني كه در اشغال آمريكا است _ مجله گزارش _ شماره ۱۳۱ _ بهمن ۱۳۸۰ .

  ۲۵ )  طاهري _ فرزانه _ نسل‌كشي با ژستهاي انسان‌دوستانه ، مصاحبه مايكل آلبرت با نوآم چاسكي _ مجله نگاه نو _ شماره ۶ _ دوره جديد _ آبان ۱۳۸۰ .

  ۲۶ )  خامه‌اي _ انور _ دلايل واقعي و نهايي حضور آمريكا در افغانستان _ مجله گزارش _ شماره ۱۳۰ _ دي‌ماه ۱۳۸۰ .

  ۲۷ )  صفايي _ سيد حسين _ مداخله در امور كشورهاي ديگر _ مجله حقوقی – شماره ۹ _ پاييز و زمستان ۱۳۶۶ .

  ۲۸ )  باي من _ دانيل _ عراق پس از صدام _ فصلنامه مطالعات خاورميانه _ سال نهم _ شماره ۲ _ تابستان ۱۳۸۱ .

  ۲۹ )  سيف _ ا… مراد _ تحليل جايگاه نفت در تهاجم آمريكا به عراق _ فصلنامه سياست دفاعي _ سال يازدهم _ شماره ۴۴ _ پاييز ۱۳۸۲ .

  ۳۰ )  سيف _ ا… مراد _ هزينه‌هاي نظامي آمريكا در جنگ عراق _ فصلنامه سياست دفاعي _ سال يازدهم _ شماره ۴۴ _ بهار ۱۳۸۲ .

  ۳۱ )  حيدري _ محمد _ تحليل وضعيـّت امنيـّتي عراق پس‌از اشغال در سطح منطقه‌اي و بين‌المللي و تأثير آن بر امنيـّت ايران _ مركز پژوهش‌هاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه _ سال دهم _ شماره ۳ _ پاييز ۱۳۸۲ .

   ۳۲ )  مظفري _ محمد حسين _ اشغال عراق و آزادي دين از ديد حقوق بين‌الملل _ فصلنامه مطالعات خاورميانه _ سال دهم _ شماره ۳ _ پاييز ۱۳۸۲ .

  ۳۳ )  ساعد _ نادر _ مقاومت مسلحانه مردمي در برابر دولت اشغال‌كننده در پرتو حقوق بين‌الملل بشردوستانه ، مطالعه موردي عراق _ فصلنامه راهبرد دفاعي _ سال دوم _ شماره سوم _ بهار ۱۳۸۳ .

  منابع لاتين

  [۱] – A . Nisuke – Surrender , Occupation , and private property in Internatoinal law _ Clarendon Press . Oxford _ 1991 _ page  ۱۱۴ – ۱۱۵ .

  ۲_ David  M . Edelstein _  Why  Military  Occupations  Succeed or  Fail  _  Occupational  Hazard  _  ۲۰۰۵ .

  ۳_ M . Akehurst _ American  Journal  of  International  Law _ Vol  ۶۵ . ۱۹۷۱ _ p . 253

  —————————————————–

  این فایل با فرمت ورد (doc) به تعداد ۱۶۰ صفحه  تایپ شده است  که  کاملا قابلیت ویرایش دارد و درون یک فایل فایل فشرده (zip) است که باید توسط برنامه هایی از قبیل winrar  آن را از حالت فشرده (extract) خارج سازید و توسط برنامه ی MICROSOFT  WORD فایل را باز کنید.

  اطلاعات فایل
  • موضوع : اشغال در حقوق بین الملل با تأکید بر وقوع آن در دو دهه اخیر
  • فرمت فایل : ورد
  • تعداد صفحه : 160
  • قیمت : 6900 تومان
  • حجم فایل : 300 کیلوبایت

  درباره ی MrDoc.ir

  فروشگاه مسترداک دات آی آر شامل پایان نامه های آماده رایگان و غیر رایگان از رشته های فنی و مهندسی، علوم پایه و انسانی و پزشکی که کاملا تایپ شده و موضوعات متفرقه از تمام رشته های تحصیلی برای دانشجویان عزیز ارائه می دهد، که ارزش واقعی فایل ها بیشتر از قیمت آن است. آدرس شرکت: اصفهان - خیابان لاله شمالی - شرکت سامان گستر 03135673766

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *