خانه / پایان نامه / علوم انسانی / رشته حقوق / ارتكاب جرايم امنيتی از طريق مطبوعات

ارتكاب جرايم امنيتی از طريق مطبوعات

 • خرید و دانلود با لینک مستقیم
  • فرمت فایل : ورد
  • تعداد صفحه : 96
  • قیمت : 4500 تومان
  • کد فایل : 44013

  پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

  مرداد ماه ۱۳۸۷ 

  شرح مختصر :  چکیده مطبوعات از نظر قدمت تاریخی و همچنین گستردگی مخاطبان وضعیت متمایزی نسبت به دیگر دیگر رسانه های گروهی دارند. در سالهای اخیر مطبوعات با خبرها، مقالات و گزارشهای خود در تحولات اجتماعی نقش مهمی را ایفا نموده اند و در این راستا معمولاً با استفاده از افکار عمومی و عقايد گوناگون و منتقل نمودن نظرات و نارضایتی عموم از برخی از سیاستهای هیات حاکم در ثبات اجتماعی، سیاسی و امنیتی جامعه تحول ایجاد نموده اند و در حقیقت به یکی از سلاحهای سیاسی تبدیل شده اند. در کنار این فواید مهمي که مطبوعات برای جامعه به ارمغان می آورند، گاهی اوقات از حدود و وظایف خود خارج شده و به نوعی در تقابل با هیات حاکم بر می خیزند و به همین جهت قانونگذار به وضع مقررات ویژه ای درخصوص مطبوعات پرداخته است.

  در اینجاست که این پرسش مطرح می شود که جرم مطبوعاتی چیست؟ آیا اساساً امکان ارتکاب جرایم علیه امنیت از طریق مطبوعات وجود دارد یا خیر؟ در صورت امکان ارتکاب ماهیت این جرایم، نوع رسیدگی قضایی و دادگاه صالح به این جرایم و حدود مسئولیت گردانندگان اصلی مطبوعات چگونه است؟ این پژوهش به پاسخگویی پرسشهای مذکور پرداخته است، البته قبل از بیان امکان ارتکاب و ماهیت ارتکابی این گونه جرایم و دادگاه صالح، شایسته است که تاریخ تحولات قانونگذاری در زمینه‌ي جرایم مطبوعاتی و امنیتی و مفاهیم بنیادی این دو از قبیل جرم مطبوعاتی، جرم امنیتی، جرم سیاسی و جاسوسی بررسی و بیان می شود.

  از این رو در فصل اول این پژوهش، با عنوان کلیات به موضوعات مذکور پرداخته است.

  پس از شناخت کلیات بحث، جهت پیگیری پرسشهای اصلی وفرضيه‌هاي اصلي و فرعی، موجه می نماید که این امر در فصل دوم و طی سه مبحث مورد مداقه و بررسی قرار گیرد.

  در این فصل به بررسی ماهیت ارتکابی جرایم امنیتی از طریق مطبوعات پرداخته شده و آیین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، مراجع صالح به رسیدگی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. و همچنین به بیان امکان ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و حدود مسئولیت صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده پرداخته شده است. قابل ذکر است که در ضمن بررسی هر کدام از جرایم، نمونه‌های عملی نیز بیان گردیده است. در پایان در قسمت نتیجه‌گیری، ضمن بیان مختصری مطالب پژوهش و نتایج حاصله، پیشنهادهایی که به نظر در تدوین قانون مطبوعات جدید موثر و سازنده است، مطرح شده است.

  مقدمه

  چند دهه ای است که بحث رسانه ها و به خصوص رسانه های نوشتاری جایگاه خود را در رشته هایی نظیر جرم شناسی، جامعه شناسی، روانشناسی، علوم ارتباطات، حقوق و…. افزایش داده است و تاثیر شگرف و عمیقی را در فرهنگ سازی مردم به خود اختصاص داده است.

  در این خصوص مطبوعات از حالت نمادین بیرون آمده و به یکی از قطبهای تبلیغاتی کشورهای جهان تبدیل شده است، به گونه ای که کشورهایی که از مطبوعات قوی تر و گسترده‌تری برخوردار باشند، از نقطه نظر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تفاوت قابل ملاحظه ای با بقیه‌ي کشورها پیدا کرده اند. به طوری که برخی از نویسندگان[۱] برای مطبوعات و رسانه های گروهی چنان هویت مستقلی قایلند که قادر است در ساخت جامعه تغییرات وسیعی ایجاد کنند. به دلیل وجود همین خصوصیت ویژه‌ي مطبوعات است، که با هجوم وسایل ارتباط جمعی جدید و ماهواره ها، مطبوعات هنوز جایگاه و قدرت خود را حفظ کرده اند و از اهمیت و نقش آن در جامعه کم نشده است.

  با توجه به این نقش تأثیرگذار مطبوعات در جامعه و در پی افزایش تعداد روزنامه ها و مجله ها، به ویژه از خرداد ۱۳۷۶ و گوناگونی بینشهای اجتماعی و فرهنگی نشریات، نگرانیها و دغدغه هایی برای مسئولین فراهم شده است.

  تضعیف امنیت جامعه و تشدید احساس ناامنی از طریق تحریک و تشویق به ارتکاب جرایم، توهین، تبلیغ علیه نظام، آموزش روش بزهکاری و… از جمله آثار منفی مطبوعات در آسیب رساندن به امنیت جامعه محسوب می شود. در کنار این مهم، بحث آزادی بیان رسانه‌هاي مکتوب در میثاق های جهانی و اصول قانون اساسی به چشم مي‌خورد، که ضامن آن وجود نهاد خاصی به نام هیأت منصفه و آیین دادرسی ویژه نظیر علنی بودن محاکمات است که در مقابل امواج برخاسته از نظرات دولتمردان مصونیت خاصی را به این اصل می دهد. هرچند که حفظ ارزشهای اساسی اجتماعی و امنیت و نظم عمومی، محتاج ایجاد محدودیت‌هایی برای اصل آزادی مطبوعات است. بنابراین نحوه ی برخورد با جرایم مطبوعاتی به یکی از دغدغه های اصلی تبدیل شده است.

  [۱] . پیکا-ژرژ- جرم شناسی- ترجمه ی علی حسین نجفی ابرندآبادی- دانشگاه شهید بهشتی- چاپ اول- تهران- ۱۳۷۰-
  ص ۸۱

  فهرست مطالب

  عنوان                                           صفحه

  چکیده…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

  مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… ۲

  فصل اول- کلیات………………………………………………………………………………………………………. ۵

  ۱-۱- تعاریف و مفاهیم……………………………………………………………………………………………….. ۶

  ۱-۱-۱- معنای لغوی و تعریف جرم………………………………………………………………………………. ۶

  ۱-۱-۱-۱- معنای لغوی جرم………………………………………………………………………………………… ۶

  ۱-۱-۱-۲- تعریف جرم………………………………………………………………………………………………. ۶

  ۱-۱-۱-۲-۱- تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان خارجی…………………………………………………….. ۶

  ۱-۱-۱-۲-۲- تعریف جرم از ديدگاه اسلام……………………………………………………………………… ۷

  ۱-۱-۱-۲-۳- تعریف جرم از دیدگاه جرم شناسی……………………………………………………………… ۸

  ۱-۱-۱-۲-۴- تعریف جرم در حقوق موضوعه ایران…………………………………………………………… ۹

  ۱-۱-۲- معنای لغوی و تعریف جرم مطبوعاتی……………………………………………………………….. ۱۱

  ۱-۱-۲-۱- معنای لغوی…………………………………………………………………………………………….. ۱۱

  ۱-۱-۲-۲- تعریف جرم مطبوعاتی……………………………………………………………………………….. ۱۱

  ۱-۱-۲-۲-۱- تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه حقوقدانان و صاحب نظران…………………………… ۱۲

  ۱-۱-۲-۲-۲- تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه قانون……………………………………………………….. ۱۳

  ۱-۱-۳- معنای لغوی و تعریف جرم سیاسی…………………………………………………………………… ۱۵

  ۱-۱-۳-۱- معنای لغوی سیاست………………………………………………………………………………….. ۱۵

  ۱-۱-۳-۲- تعریف جرم سیاسی…………………………………………………………………………………… ۱۵

  ۱-۱-۳-۲-۱- تعریف جرم سیاسی در کشورها و مجامع بین المللی……………………………………… ۱۷

  ۱-۱-۳-۲-۲- تعریف جرم سیاسی در حقوق اسلام(بغی)………………………………………………….. ۱۸

  ۱-۱-۳-۲-۳- تعریف جرم سیاسی از دیدگاه حقوق موضوعه ایران………………………………………. ۱۹

  ۱-۱-۴- معنای لغوی و تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن………………………………………. ۲۲

  ۱-۱-۴-۱- معنای لغوی امنیت…………………………………………………………………………………….. ۲۲

  ۱-۱-۴-۲- تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن………………………………………………………. ۲۳

  ۱-۱-۴-۲-۱- تعریف جرم…………………………………………………………………………………………. ۲۳

  ۱-۱-۴-۲-۲- جاسوسی…………………………………………………………………………………………….. ۲۶

  ۱-۱-۵- وسیله ی ارتکاب جرم…………………………………………………………………………………… ۲۸

  ۱-۱-۵-۱- نقش وسیله در تحقیق جرم…………………………………………………………………………. ۲۹

  ۱-۱-۵-۲- نقش وسیله در میزان مجازات………………………………………………………………………. ۳۰

  ۱-۲- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم مطبوعاتی و امنیتی…………………………………. ۳۲

  ۱-۲-۱- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم مطبوعاتی…………………………………………. ۳۲

  ۱-۲-۱-۱- قانونگذاری در جرایم مطبوعاتی قبل از انقلاب اسلامی………………………………………. ۳۲

  ۱-۲-۱-۲- قانونگذاری در جرایم مطبوعاتی بعد از انقلاب اسلامی……………………………………….. ۳۵

  ۱-۲-۲- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم امنیتی……………………………………………… ۳۶

  ۱-۲-۲-۱- قانونگذاری در جرایم امنیتی قبل از انقلاب اسلامی……………………………………………. ۳۶

  ۱-۲-۲-۲- قانونگذاری در جرایم امنیتی بعد از انقلاب اسلامی……………………………………………. ۳۷

  فصل دوم- بیان ماهیت، نحوه ارتکاب و مسئولیت در جرایم امنیتی ارتکابی به وسیله مطبوعات……. ۴۰

  ۲-۱- ماهیت ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و آثار آن………………………………………….. ۴۱

  ۲-۱-۱- ماهیت……………………………………………………………………………………………………….. ۴۱

  ۲-۱-۲- آثار…………………………………………………………………………………………………………… ۴۲

  ۲-۱-۲-۱- اثر تغییر ماهیت در صلاحیت رسیدگی…………………………………………………………… ۴۲

  ۲-۱-۲-۲- اثر تغییر ماهیت در شکل و نحوه رسیدگی………………………………………………………. ۴۵

  ۲-۱-۲-۳- اثر تغییر ماهیت در اعمال مجازات………………………………………………………………… ۴۵

  ۲-۲- تبیین امکان ارتکاب جرایم امنیتی فصل پنجم قانون مجازات اسلامی از طریق مطبوعات…….. ۴۷

  ۲-۲-۱- تحریک و تشویق به ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور……………………………………………. ۴۷

  ۲-۲-۱-۱- عنصر مادی……………………………………………………………………………………………… ۴۸

  ۲-۲-۱-۲- عنصر معنوی……………………………………………………………………………………………. ۴۹

  ۲-۲-۱-۳- مجازات………………………………………………………………………………………………….. ۵۰

  ۲-۲-۱-۴- پرونده عملی……………………………………………………………………………………………. ۵۱

  ۲-۲-۲- تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروههای مخالف جمهوری اسلامی ایران……………………………. ۵۶

  ۲-۲-۲-۱- عنصر مادی……………………………………………………………………………………………… ۵۷

  ۲-۲-۲-۲- عنصر معنوی……………………………………………………………………………………………. ۵۸

  ۲-۲-۲-۳ – مجازات ……………………………………………………………………………………………….. ۵۹

  ۲-۲-۲-۴- پرونده عملی……………………………………………………………………………………………. ۵۹

  ۲-۲-۳- جاسوسی……………………………………………………………………………………………………. ۶۵

  ۲-۲-۳-۱- عنصر مادی……………………………………………………………………………………………… ۶۶

  ۲-۲-۳-۲- عنصر معنوی……………………………………………………………………………………………. ۷۴

  ۲-۲-۳-۳- مجازات………………………………………………………………………………………………….. ۷۵

  ۲-۲-۳-۴- پرونده عملی(موضوع مواد ۵۰۱ و ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی)……………………………. ۷۸

  ۲-۳- بررسی مسئولیت کیفری صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده در جرایم مطبوعاتی………….. ۸۱

  ۲-۳-۱- مسئولیت صاحب امتیاز………………………………………………………………………………….. ۸۱

  ۲-۳-۲- مسئولیت مدیر مسئول……………………………………………………………………………………. ۸۳

  ۲-۳-۳- مسئولیت نویسنده…………………………………………………………………………………………. ۸۴

  نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………. ۸۶

  فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………….. ۸۹

  خلاصه انگلیسی

  —————————————————–

  این فایل با فرمت ورد (doc) به تعداد ۹۶ صفحه  تایپ شده است  که  کاملا قابلیت ویرایش دارد و درون یک فایل فایل فشرده (zip) است که باید توسط برنامه هایی از قبیل winrar  آن را از حالت فشرده (extract) خارج سازید و توسط برنامه ی MICROSOFT  WORD فایل را باز کنید  که بهتر است از آفیس ورد ۲۰۱۰ استفاده کنید.

  اطلاعات فایل
  • موضوع : ارتكاب جرايم امنيتی از طريق مطبوعات
  • فرمت فایل : ورد
  • تعداد صفحه : 96
  • قیمت : 4500 تومان
  • حجم فایل : 180 کیلوبایت

  درباره ی MrDoc.ir

  فروشگاه مسترداک دات آی آر شامل پایان نامه های آماده رایگان و غیر رایگان از رشته های فنی و مهندسی، علوم پایه و انسانی و پزشکی که کاملا تایپ شده و موضوعات متفرقه از تمام رشته های تحصیلی برای دانشجویان عزیز ارائه می دهد، که ارزش واقعی فایل ها بیشتر از قیمت آن است. آدرس شرکت: اصفهان - خیابان لاله شمالی - شرکت سامان گستر 03135673766

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *