خانه / پایان نامه / علوم انسانی / رشته اقتصاد / بررسی اثرات اقتصادی الحاق ايران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بيمه كشور

بررسی اثرات اقتصادی الحاق ايران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بيمه كشور

 • خرید و دانلود با لینک مستقیم
  • فرمت فایل : ورد
  • تعداد صفحه : 210
  • قیمت : 3900 تومان
  • کد فایل : 37004

  پايان نامه كارشناسی ارشد علوم اقتصادی

  موضوع: بررسی اثرات اقتصادی الحاق ايران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بيمه كشور

  سال تحصيلي ۸۴- ۸۳

  مقدمه :  صنعت بيمه در جهان در حال تغيير و تحولات سريعي است و رقابت بين المللي روبه روز در اين بازار گسترش مي‌يابد. آزاد سازي و گسترش رقابت در بازارهاي بيمه، يكي از جنبه هاي مهم روند جهاني شدن است. حركت به سمت رقابت بيشتر كشورهاي مختلف را به تجديد ساختار بازار بيمه‌اي و نظام مقرراتي آن سوق مي‌دهد.

  اين امر توجه بيمه گران و نهادهاي نظارتي بازارهاي بيمه را به لزوم تأكيد بيشتر بر افزايش كارايي، كيفيت خدمات، تنوع بخشي محصولات بيمه اي، بهبود در ساختار عملياتي، شايسته سالاري در گزينش كاركنان و ….معطوف مي‌سازد.

  امروزه صنعت بيمه از طرفي يكي از مهمترين نهادهاي اقتصادي محسوب مي‌شود و از طرف ديگر قويترين نهاد پشتيباني ساير نهاده هاي اقتصادي و خانوارها است.

  صنعت بيمه مي‌تواند از منابع عمده كسب درآمد ارزي براي اقتصاد ملي نيز باشد مشروط بر اينكه از ظرفيت و توان لازم براي فعاليت در بازار بين المللي بر خوردار باشد و بتواند متناسب با تقاضاي اين بازار و با نرخهاي قابل رقابت حق بيمه به عرضة خدمات بپردازد.

  چون عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني يك فرآيند بلند مدت است و كشورهاي مختلف بر اساس اهداف تجاري و سياسي خود در اين مورد تصميم گيري مي‌كنند. بنابراين شناخت آگاهانه از شرايط پذيرش در سازمان تجارت جهاني مستلزم انجام تحقيقات بيشتر است.

  بر همين اساس در اين پايان نامه ضمن بررسي ومروري بر جايگاه و نقش سازمان تجارت جهاني  (WTO) در اقتصاد بين الملل، در پي بررسي اثرات اقتصادي الحاق ايران به WTO بر روي صنعت بيمه هستيم.

  فهرست مطالب

  فصل اول – كليات تحقيق

  ۱-۱) مقدمه……………………………. ۱

  ۱-۲) موضوع تحقيق ……………………… ۲

  ۱-۳-) هدف از انتخاب موضوع ……………… ۲

  ۱-۴-) اهميت و ارزش تحقيق……………….. ۲

  ۱-۵) كاربرد نتايج تحقيق………………… ۳

  ۱-۶) فرضيات تحقيق …………………….. ۳

  ۱-۷) سابقه تحقيق ……………………… ۴

  ۱-۸) روش تحقيق ……………………….. ۴

  ۱-۹) جامعه آماري ……………………… ۴

  ۱-۱۰) ابزار گردآوري داده‌ها……………… ۴

  ۱-۱۱) كليد واژه‌ها …………………….. ۵

  فصل دوم

  بخش اول: سازمان تجارت جهاني

  ۲-۱-۱) مقدمه………………………….. ۶

  ۲-۱-۲) موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) ۷

  ۲-۱-۳) اصول اساسي گات………………….. ۸

  ۲-۱-۳-۱) اصل  عدم تبعيض و تعميم اصل دولت كامله الوداد    ۸

  ۲-۱-۳-۳) اصل مشورت………………… ۹۲-۱-۳-۲) اصل تثبيت و كاهش تعرفه‌هاي گمركي از طريق مذاكرات متوالي ……………………………… ۹

  ۲-۱-۳-۴) اصل حفاظتها………………. ۹

  ۲-۱-۴) مذاكرات چند جانبه گات …………… ۱۰

  ۲-۱-۵) ايجاد سازمان تجارت جهاني ………… ۱۲

  ۲-۱-۶) تفاوتهاي گات با سازمان تجارت جهاني… ۱۲

  ۲-۱-۷) ساختار سازمان تجارت جهاني ……….. ۱۴

  ۲-۱-۷-۱) كنفرانس وزيران …………… ۱۴

  ۲-۱-۷-۲) شوراي عمومي ……………… ۱۴

  ۲-۱-۷-۳) كميته‌ها …………………. ۱۵

  ۲-۱-۷-۴) دبيرخانه ………………… ۱۵

  ۲-۱-۷-۵) رويه تصميم‌گيري …………… ۱۵

  ۲-۱-۸) اهداف و وظايف سازمان تجارت جهاني …. ۱۶

  ۲-۱-۹) مذاكرات تجاري پس از تأسيس سازمان تجارت جهاني ۱۷

  ۲-۱-۱۰) موافقتنامه عمومي راجع به تجارت خدمات    ۲۱

  ۲-۱-۱۰-۱) اقسام خدمات …………….. ۲۲

  ۲-۱-۱۰-۲) اختلافات ميان كالاها و خدمات .. ۲۳

  ۲-۱-۱۰-۳) چهار شيوه معاملات بين‌المللي خدمات ۲۳

  ۲-۱-۱۰-۴) چگونگي اعطاي حمايت در بخشها و خدمات   ۲۴

  ۲-۱-۱۱) متن چارچوب موافقتنامه…………… ۲۵

  ۳-۱-۱۲) تعهدات كلي ……………………. ۲۶

  ۲-۱-۱۲-۱) رفتار دولت كامله الوداد…… ۲۶

  ۲-۱-۱۲-۲) شفافيت: تأسيس واحدهاي تماس و پاسخگو   ۲۷

  ۲-۱-۱۲-۳) تأثير متقابل صلاحيتهاي مورد نياز براي عرضه خدمات    ۲۷

  ۲-۱-۱۲-۴) مقررارت حاكم بر انحصارها، عرضه‌كنندگان انحصاري خدمات و ساير

  رويه‌هاي بازرگاني محدود كننده ………. ۲۸

  ۲-۱-۱۲-۵) تعهدات آزادسازي …………. ۳۱

  ۲-۱-۱۲-۶) پرداختها و انتقالات ………. ۳۱

  ۲-۱-۱۲-۷) افزايش مشاركت كننده‌هاي در حال توسعه   ۳۲

  ۲-۱-۱۳) روند آزادسازي تجارت خدمات ………. ۳۳

  ۲-۱-۱۳-۱) چگونگي گنجاندن خدمات در نظام تجارت بين‌الملل    ۳۴

  ۲-۱-۱۳-۲) سابقه مذاكرات خدمات مالي در چارچوب موافقتنامه عمومي تجارت

  خدمات …………………………… ۳۵

  ۲-۱-۱۳-۳) تعهدات خدمات مالي در مورد كشورهايي كه اخيراً به سازمان تجارت

  جهاني پيوسته‌اند: …………………. ۳۶

  ۲-۱-۱۴) عضويت در سازمان تجارت جهاني …….. ۳۷

  ۲-۱-۱۴-۱) مشكلات پيچيدگيهاي الحاق به سازمان تجارت جهاني   ۳۸

  ۲-۱-۱۴-۲) نقش و وظيفه آنكتاد در پروسة الحاق     ۳۹

  ۲-۱-۱۴-۳) فرايند الحاق ……………. ۴۰

  ۲-۱-۱۵) سازمان تجارت جهاني و كشورهاي در حال توسعه   ۴۳

  ۲-۱-۱۶) ايران و سازمان تجارت جهاني ……… ۴۴

  ۲-۱-۱۶-۱) الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني     ۴

  ۲-۱-۱۶-۲) مراحل هفت‌گانه عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني    ۴۵

  ۲-۱-۱۶-۳) جنبه‌هايي از تعارات حقوقي ايران، مقررات wto در صنعت بيمه ۴۸

  ۲-۱-۱۷) مزيتهاي عضويت در سازمان تجارت جهاني ۵۰

  ۲-۱-۱۷-۱ منافع حاصل از  روتين به سازمان تجارت جهاني در بخش خدمات ………………………………….. ۵۰

  ۲-۱-۱۸) چالشها و فرصتها در فرآيند جهاني شدن  اقتصاد ۵۲

  بخش دوم- بيمه

  ۲-۲-۱) مقدمه………………………….. ۵۷

  ۲-۲-۲) تعريف واژه بيمه…………………. ۵۸

  ۲-۲-۳) تعريف بيمه …………………….. ۵۸

  ۲-۲-۴) تعريف صنعت بيمه…………………. ۵۸

  ۲-۲-۵) تقسيم‌بندي انواع بيمه ……………. ۵۹

  ۲-۲-۶) تاريخچة بيمه …………………… ۶۲

  ۲-۲-۶-۱) تاريخچة بيمه در ايران …….. ۶۴

  ۲-۲-۶-۲) جايگاه صنعت بيمه بعد از انقلاب اسلامي    ۶۵

  ۲-۲-۷) نظريه بيمه و اقتصاد……………… ۶۷

  ۲-۲-۸) تأثير صنعت بيمه بر فعاليت اقتصاد كلان ۶۷

  ۲-۲-۹) تأثير بر موازنه ارزي ……………. ۶۹

  ۲-۲-۱۰) بيمه و ايجاد اطمينان براي سرمايه گذاري در صنايع جديد ۷۱

  ۲-۲-۱۲) بيمه و صادرات …………………. ۷۲۲-۲-۱۱) تضمين اجراي طرحهاي سرمايه‌گذاري به كمك انواع بيمه     ۷۱

  ۲-۲-۱۳) نقش پس‌اندازي بيمه………………. ۷۵

  ۲-۲-۱۴) مروري بر تحولات بيمه در ايران ……. ۷۷

  ۲-۲-۱۵) بررسي شاخصهاي ارزيابي فعاليت صنعت بيمه طي سالهاي ۱۳۸۱-۱۳۵۰…………………………………….. ۸۹

  ۲-۲-۱۵-۱) وضعيت صنعت بيمه در جهان و در مقايسه با ايران    ۹۶

  ۲-۲-۱۶) علتهاي اساسي عدم توسعه بيمه در ايران    ۹۶

  ۲-۲-۱۷) جايگاه صنعت بيمه در تجارت الكترونيكي    ۹۹

  ۲-۲-۱۸) آزادسازي و خصوصي‌سازي صنعت بيمه ….. ۱۰۰

  ۲-۲-۱۸-۱) خصوصي سازي چيست؟…………… ۱۰۱

  ۲-۲-۱۹) ملاحظات سياسي براي بازارهاي در حال توسعه ۱۰۳

  بخش سوم- مطالعه موردي

  ۲-۳-۱) مقدمه …………………………. ۱۰۷

  ۲-۳-۲) تعهدات خاص …………………….. ۱۰۷

  ۲-۳-۳) نحوة‌ تنظيم جدول تعهدات ………….. ۱۰۸

  ۲-۳-۴) بررسي تعهدات سپرده شده در بخش خدمات بيمه در چند پروژة منتخب …………………………………….. ۱۰۸

  ۲-۳-۵) تجربه چين در آزادسازي خدمات بيمه و الحاق به سازمان تجارت جهاني ……………………………….. ۱۱۱

  ۲-۳-۵-۱) صنعت بيمه چين…………….. ۱۳۱

  ۲-۳-۵-۲) بيمه گران خارجي در چين…….. ۱۳۲

  ۲-۳-۵-۳) تأثير توافق نامه WTO بر صنعت بيمه چين  ۱۳۳

  ۲-۳-۵-۴) اقدامات صنعت بيمه چين براي توافنامه WTO    ۱۳۴

  فصل سوم- روش تحقيق۲-۳-۵-۵) نتيجه‌گيري ……………….. ۱۳۵

  ۳-۱) مقدمه …………………………… ۱۳۸

  ۳-۲) نوع و روش تحقيق ………………….. ۱۳۸

  ۳-۳) جامعه آماري ……………………… ۱۳۹

  ۳-۴) اطلاعات آماري مورد استفاده در مدلهاي Panel Data     ۱۴۱

  ۳-۵) مزاياي استفاده از مدلهاي Panel Data …… 142

  ۳-۶) روشهاي تخمين مدلهاي Panel Data ……….. 147

  ۳-۶-۱) اثرات ثابت ………………… ۱۴۹

  ۳-۶-۲) اثرات تصادفي ………………. ۱۵۰

  ۳-۷) آزمون اثرات ثابت …………………. ۱۵۲

  ۳-۸) تصريح مدل جهت بررسي اثرات عضويت در سازمان تجارت جهاني بر روي صنعت

  بيمه كشورهاي در حال توسعه ……………… ۱۵۳

  تصريح مدل جهت بررسي اثرات عضويت در WTO بر روي شاخص نفوذ بيمه‌اي

  در كشورهاي در حال توسعه……………. ۱۵۳

  تصريح مدل جهت بررسي تأثير عضويت در WTO بر روي حق بيمه سرانه كشورهاي

  در حال توسعه …………………….. ۱۵۴

  تصريح مدل جهت بررسي تأثير عضويت در WTO بر روي سهم كشورهاي  در حال

  توسعه از كل بازار بيمة جهاني……….. ۱۵۴

  ۳-۹) روش استفاده از داده‌هاي آماري مدلهاي Panel Data     ۱۵۵

  ۳-۱۰) خلاصه و جمع‌بندي ………………….. ۱۵۵

  ۴-۱) مقدمه …………………………… ۱۵۷فصل چهارم- تجزيه و تحليل داده‌ها

  ۴-۲) آزمون فرضيه‌ها ……………………. ۱۵۸

  .. ۴-۲-۱) فرضية ‌فرعي شماره ۱……………. ۱۵۸

  .. آزمون برابري عرض از مبدأها…………… ۱۵۸

  .. صحت آماري تخمين ……………………. ۱۵۸

  .. تجزيه و تحليل نتايج…………………. ۱۵۹

  ۴-۲-۲) فرضيه فرعي شماره ۲………………. ۱۶۱

  .. آزمون برابري عرض از مبدأها…………… ۱۶۱

  .. صحت آماري تخمين ……………………. ۱۶۱

  .. تجزيه و تحليل نتايج…………………. ۱۶۲

  ۴-۲-۳) فرضيه فرعي شماره ۳………………. ۱۶۳

  .. آزمون برابري عرض از مبدأها…………… ۱۶۳

  .. صحت آماري تخمين ……………………. ۱۶۳

  .. تجزيه و تحليل نتايج…………………. ۱۶۴

  فصل پنجم- نتيجه‌گيري و پيشنهادات

  ۵-۱) مقدمه …………………………… ۱۶۷

  ۵-۲) نتيجه‌گيري ……………………….. ۱۶۷

  ۵-۳) رهنمودها…………………………. ۱۷۲

  منابع و مأخذ

  – منابع فارسي…………………………. ۱۷۵

  ضمائم و پيوستها……………………….. ۱۸۲- منابع انگليسي ………………………. ۱۸۱

  فهرست جداول

  جدول (۲-۱-۱): مذاكرات ادواري گات در دوره ۱۳۸۱-۱۳۵۰  ۱۱

  جدول (۲-۲-۱): شاخصهاي ارزيابي فعاليت صنعت بيمه ۹۲

  جدول (۲-۳-۱): تعهدات خاص كشور تركيه در بخش خدمات بيمه    ۱۱۲

  جدول (۲-۳-۲): تعهدات خاص كشور مالزي در بخش خدمات بيمه    ۱۱۵

  جدول (۲-۳-۳): تعهدات خاص اتحاديه اروپا…… ۱۱۸

  جدول (۲-۳-۴): تعهدات خاص كشور چين در بخش خدمات بيمه ۱۲۷

  فهرست نمودارها

  نمودار (۲-۱-۲): تشريفات الحاق به سازمان تجارت جهاني ۴۲

  نمودار (۲-۲-۱): حق بيمة سرانه (۱۳۷۰-۱۳۷۱) .. ۹۳

  نمودار (۲-۲-۲) حق بيمة سرانه (۱۳۸۱-۱۳۷۱) … ۹۴

  نمودار (۲-۲-۳) شاخص نفوذ بيمه‌اي (۱۳۸۱-۱۳۵۰) ۹۵

  —————————————————–

  این فایل با فرمت ورد (doc) به تعداد ۲۱۰ صفحه  تایپ شده است  که  کاملا قابلیت ویرایش دارد و درون یک فایل فایل فشرده (zip) است که باید توسط برنامه هایی از قبیل winrar  آن را از حالت فشرده (extract) خارج سازید و توسط برنامه ی MICROSOFT  WORD فایل را باز کنید.

  اطلاعات فایل
  • موضوع : بررسی اثرات اقتصادی الحاق ايران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بيمه كشور
  • فرمت فایل : ورد
  • تعداد صفحه : 210
  • قیمت : 3900 تومان
  • حجم فایل : 710 کیلوبایت

  درباره ی MrDoc.ir

  فروشگاه مسترداک دات آی آر شامل پایان نامه های آماده رایگان و غیر رایگان از رشته های فنی و مهندسی، علوم پایه و انسانی و پزشکی که کاملا تایپ شده و موضوعات متفرقه از تمام رشته های تحصیلی برای دانشجویان عزیز ارائه می دهد، که ارزش واقعی فایل ها بیشتر از قیمت آن است. آدرس شرکت: اصفهان - خیابان لاله شمالی - شرکت سامان گستر 03135673766

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *